Oversigt over vores regnskabsydelser

BogføringBogføring/afstemning

Vi kan sørge for at håndtere din komplette bogføring og afstemninger, så du sikrer, at der er styr på virksomhedens aktiver.

Budgetter og opfølgningBudgetter og opfølgning

Vi udarbejder og følger op på dine budgetter. Vi kigger på, om tallene har udviklet sig som forventet, eller om de skal justeres.

Fakturering - kunder og leverandører

Fakturering - kunder og leverandører

Vi kan håndtere fakturering af dine kunder og leverandører, din kreditor- og debitorfunktion. Vi validerer jeres leverandørfakturaer op imod, hvad der er bestilt, og hvad der er leveret.

Momsregnskab

Momsregnskab

Vi holder styr på købs- og salgsmoms, så du er sikker på, at dit momsregnskab altid er korrekt og vil blive betalt til tiden.

Forenklet rapportering

Forenklet rapportering

For at lette forståelsen af regnskabet gør vi meget ud af at forenkle rapporteringen. Vi kan tilbyde en fleksibel, simpel og skræddersyet Excelmodel som alternativ til jeres egen rapporteringspakke. Vi udnytter de muligheder, som typisk ligger i systemerne og har fokus på at gøre det nemt, ved at koble de bogførte poster op imod totalerne i perioderegnskabet. Herved kan du nemt få underbygget de rapporterede tal.

Årsafslutning

Årsafslutning

Vi sørger for at afslutte regnskabsåret med en opgørelse over status på alle konti i regnskabet. Derudover udarbejder vi dit årsregnskab med angivelse af virksomhedens drift og status. Vi bliver sammen enige om omfanget af dit årsregnskab. Vi klargører til revision; vi leverer materiale af høj standard og holder møde med revisorerne på vores kontor og besvarer deres spørgsmål, så du helt slipper for at være med i processen.

Periodisk rapportering tilpasset dig

Periodisk rapportering

Visma afstemmer samtlige aftalte balancekonti, inklusiv løn- og feriepengeafstemning samt debitorer og kreditorer. Derudover udarbejder vi statusbrev, som beskriver, hvad vi har udarbejdet i løbet af måneden, hvad der henstår, og hvilke forhold du skal være opmærksom på. Til sidst rapporterer vi i henhold til vores aftale, som du så godkender.