Naturgas Fyn A/S om del-outsourcing af regnskabsfunktionen

Høj professionalisme og kvalitet i opgaverne

Naturgas Fyn fortæller om samarbejdet med Visma

"Vi er meget tilfredse med kvaliteten af Vismas arbejde. Herudover er det en fornøjelse at opleve den fleksibilitet, de viser i samarbejdet"

I 2011 tog direktionen i Naturgas Fyn en strategisk beslutning om at outsource dele af økonomifunktionen. Bogholderiet var opdelt i de klassiske discipliner, og man valgte at lade en ekstern samarbejdspartner løse kreditor- og finansfunktionen i et såkaldt del-setup, hvor opgaven løses i fællesskab mellem virksomhed og samarbejdspartner.

Naturgas Fyn valgte at lade Visma løse opgaven

- Vi har en række opgaver, der er nødt til at blive løst internt, blandt andet henvendelser og forespørgsler fra kolleger og leverandører. Derfor har vi et del-setup, hvor Visma håndterer cirka 50 procent af vores kreditor- og finansfunktion, fortæller regnskabschef René Radoor.

- Vismas team gik fra dag ét ind i driften og fik i samarbejde med vores egne controllere kørt det nye setup i stilling. Vi fokuserer i udtalt grad på kvalitet og ikke mindst på kunde- og leverandørtilfredshed. Derfor stiller vi meget høje krav både til vores egne medarbejdere og til vores samarbejdspartnere. Ikke kun hvad angår det faglige på kompetencer og professionalisme, men også når det kommer til kultur og empati, siger René Radoor.

Mere en samarbejdspartner end en leverandør

Hos Naturgas Fyn er der fokus på at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og er engagerede.

- Når konsulenterne fra Visma kommer om morgenen, glider de naturligt ind i miljøet og den almindelige kollegiale omgang i huset. Det betyder meget for stemningen på en arbejdsplads, og hvis ikke man vidste bedre, så skulle man tro, at Vismas konsulenter var vores egne ansatte. De er mere en samarbejdspartner end en leverandør, fastslår René Radoor.

På leverancesiden lægger Naturgas Fyn stor vægt på, at deadlines bliver overholdt - både med hensyn til rapportering og øvrige opgaver, der skal løses i det stærkt regulerede marked energisektoren er, hvor love og regler ikke kan gradbøjes.

Ajourført bogholderi

- Vi er meget tilfredse med kvaliteten af Vismas arbejde. Herudover er det en fornøjelse at opleve den fleksibilitet, de viser i samarbejdet. I et bogholderi kan man ikke altid forudsige dagens opgaver, og her er det væsentligt, at Visma, helt på linje med vores egne medarbejdere, får sendt fakturaer og dokumenter rundt i huset til godkendelse og anden håndtering, herunder et ajourført bogholderi, siger René Radoor, der også roser Visma for fleksibilitet i forhold til aftalegrundlaget.

- Ved kontraktens indgåelse var der nogle forudsætninger, der siden har ændret sig. Vi er en virksomhed i stærk vækst, og hverdagen kan hurtigt ændre sig. Derfor ajourfører vi opgaveindholdet i kontrakten, når der er behov, og i mellemtiden er der god fleksibilitet begge veje, konstaterer René Radoor.

Naturgas Fyn om samarbejdet med Visma

 

"De er mere en samarbejdspartner end en leverandør. Og hvis ikke man vidste bedre, skulle man tro, at Vismas konsulenter var vores egne ansatte"

René Radoor, Naturgas Fyn A/S

Fakta

  • Landets tredjestørste gasselskab med ca. 40.000 kunder
  • Aktiv spiller inden for udvikling af grøn gas til bl.a. transport
  • Selskabets vision er at være det naturgasselskab i Danmark, der har det største kundefokus og yder den bedste kundeservicee

Naturgas Fyn logo

www.naturgasfyn.dk

Har du lignende udfordringer

Læs mere om regnskabsservice

Udfordring:

Realisering af en strategi om at outsource dele af økonomifunktionen

Løsning:

Levering af ressourcer til kreditor og finansfunktion i et del-setup med kunden, hvor Vismas konsulenter både løser opgaver hos kunden, men også fra egen adresse

Resultat:

Naturgas Fyn har kunnet udleve strategien samtidig med, at virksomheden kan præstere høj professionalisme og opnå den ønskede kvalitet i opgaverne.


Download som pdf

Læs hele referencecase om Naturgas Fyn (288 KB)

Hvad kunderne ellers siger om Visma

Andre case-stories