Arbejdsplaner

Opnå en højt ensartet kvalitet i din sagsbehandling ved at samle standardopgaver og workflows.

Med Visma Case’s arbejdsplansmodul har du mulighed for at udarbejde opgaveskabeloner, som kan tilknyttes en sagstype eller en sagsskabelon. Denne funktion kan benyttes, hvor organisationen arbejder med mange ens sager, og hvor en sag indeholder nogle generelle opgaver, som altid skal udføres.

Arbejdsplaner kan tilknyttes en sagstype eller sagsskabelon. Fx kan HR-afdelingen have en ansættelsessag, hvor der altid er nogle standardopgaver som skal gennemføres, fx. indhentning af referencer, udarbejdelse af vurdering med mere.

Visma Case kan konfigureres således, at der automatisk oprettes et antal opgaver, som kan tildeles en person eller gruppe, ved oprettelse af en ny ansættelsessag.

Foruddefinerede opgaver kan redigeres og tilpasse i løbet af sagens levetid, fx ved sagsoprettelse. Er opgaven tildelt en person, som af den ene eller anden grund ikke er tilgængelig, er det muligt at tilknytte en anden ansvarlig for opgaven.

En opgave kan også tildeles en gruppe af personer, fx. HR. Medlemmer af HR-gruppen bliver informeret om opgaven og kan tage opgaven fra fælleslisten.

 

Oplev Visma Case i virkeligheden

Kan du afsætte en lille time? Lad os holde et online-møde, hvor vi går Visma Case igennem

Få en præsentation

IMS - et selskab i Visma
Mariane Thomsens Gade 2F, 9.sal
8000 Aarhus C

Visma Case er et cloudbaseret ESDH-system (elektronisk sags- og dokumenthåndtering) leveret af IMS. IMS er en del af Visma koncernen, som er Nordeuropas største it-virksomhed med mere end 10.000 medarbejdere og 1.000.000 kunder fordelt på services og produkter i hele verden.

Vismas privatlivspolitik