Visma Case

Sags- og dokumenthåndtering

Funktioner i Visma Case

Basisløsningen håndterer alle nødvendige elementer til effektiv sagsbehandling. Du får styr på sager, dokumenter, parter og journalplaner. Sikkerhed, kvalitet og fleksibilitet er i top, da Visma Case er bygget på verdens største open source framework til dokumenthåndtering.

Basisløsningen er et fuldt ESDH-system

Sagsstyring

Håndtér et ubegrænset antal sagstyper. For hver sagstype kan du konfigurere et ubegrænset antal sagsskabeloner.

Dokumenthåndtering

Hold styr på dokumenter og tilknyttede bilag. Alt bliver versionsstyret og kan tilknyttes kommentarer.

Parter

Vedligehold interne og eksterne parter direkte i Visma Case, og tilknyt dem til sager.

Klassificering

Brug flere samtidige systemer til klassifikation, fx KLE eller din virksomheds egen journalplan.

Kundeoverblik

Få overblik over kunder og kontaktpersoner i Visma Case eller med integration til jeres CRM-system.

Arkiv

Visma Case understøtter flere adskilte arkiver, hvor sager, dokumenter og parter kan lagres.

Skræddersy din løsning med Work Smarter

Udvid basisløsningen med Work Smarter moduler, der opfylder dine individuelle behov. Vi udvikler løbende Work Smarter moduler i samarbejde med vores kunder og partnere.

Microsoft Office

Visma Case integrerer til Microsofts produkter Outlook, Word, Excel og PowerPoint.

Digital underskrift

Få dokumenter godkendt digitalt med NemID eller underskrift direkte på skærmen.

Samarbejdsrum

Samarbejd med parter uden for organisationen. Giv eksterne lov til at se og redigere dokumenter.

Arbejdsplaner

Opnå en højt ensartet kvalitet i din sagsbehandling ved at samle standardopgaver og workflows.

Google

Visma Case integrerer stærkt til Googles gratis online-produkter: Gmail, Docs, Sheets, Slides m.fl.

Dokumentcenter

Vedligehold skabeloner og flettedokumenter. Flet sagsdata direkte ind i dokumenter.

Libre Office

Visma Case tilbyder også integration til Libre Office-platformen.

Statens Arkiver

Visma Case er forberedt til aflevering til Statens Arkiver.

Visma Business

Data direkte fra ERP-system til kundehåndtering og sagsbehandling.

Fleksibel hosting

Vælg mellem tre måder at hoste din Visma Case løsning:

  • Visma Case SaaS-miljø
  • Eget miljø hos Visma
  • Eget miljø hostet af din virksomhed

Vælger du Visma Case SaaS-miljø eller eget miljø hos Visma, sikrer vi data og tager dagligt backup af alt. Vi hoster udelukkende hos TDC Hosting, der er vores certificerede driftsleverandør og samarbejdspartner.

Sikker adgangsstyring

Sikkerhedsmodellen i Visma Case er stærk og fleksibelt. Brugeroprettelse og vedligeholdelse kan fx ske med direkte integration til AD. Visma Case lever op til danske love om persondata og den kommende EU-forordning om personfølsomme data.

Enkel integration

Visma Case har en veldefineret snitflade til andre systemer (API). Det gør det enkelt at integrere til din virksomheds øvrige forretningsapplikationer, som fx økonomisystem, CRM eller specielle fagsystemer.

Gratis demo

Prøv selv, hvor nemt og effektivt ESDH kan være. Oplev Visma Case ved et demobesøg på din virksomhed. Hvis du giver en kaffe, så viser vi mulighederne og tager en dialog om, hvordan Visma Case kan være med til at hjælpe din virksomhed. Skriv til case@visma.com eller oplys navn og e-mail, så vender vi tilbage.

Når du sender os navn og e-mail, kontakter vi dig for at lave en aftale

Jesper Drustrup
Direktør
25 24 21 00

Tommy Munck Pedersen
Produktchef
41 91 43 50

Visma er en af Nordens største it-virksomheder med mere end 5.500 medarbejdere og 500.000 kunder og er førende inden for SaaS-løsninger.