Visma Case

Sags- og dokumenthåndtering

Funktioner i Visma Case

Basisløsningen håndterer alle nødvendige elementer til effektiv sagsbehandling. Du får styr på sager, dokumenter, parter og journalplaner. Sikkerhed, kvalitet og fleksibilitet er i top, da Visma Case er bygget på verdens største open source framework til dokumenthåndtering.

Basisløsningen er et fuldt ESDH-system

Sagsstyring

Håndtér et ubegrænset antal sagstyper. For hver sagstype kan du konfigurere et ubegrænset antal sagsskabeloner.

Dokumenthåndtering

Hold styr på dokumenter og tilknyttede bilag. Alt bliver versionsstyret og kan tilknyttes kommentarer.

Parter

Vedligehold interne og eksterne parter direkte i Visma Case, og tilknyt dem til sager.

Klassificering

Brug flere samtidige systemer til klassifikation, fx KLE eller din virksomheds egen journalplan.

Kundeoverblik

Få overblik over kunder og kontaktpersoner i Visma Case eller med integration til jeres CRM-system.

Arkiv

Visma Case understøtter flere adskilte arkiver, hvor sager, dokumenter og parter kan lagres.

Fleksibel hosting

Vælg mellem tre måder at hoste din Visma Case løsning:

  • Visma Case SaaS-miljø
  • Eget miljø hos Visma
  • Eget miljø hostet af din virksomhed

Vælger du Visma Case SaaS-miljø eller eget miljø hos Visma, sikrer vi data og tager dagligt backup af alt. Vi hoster udelukkende hos TDC Hosting, der er vores certificerede driftsleverandør og samarbejdspartner.

Sikker adgangsstyring

Sikkerhedsmodellen i Visma Case er stærk og fleksibelt. Brugeroprettelse og vedligeholdelse kan fx ske med direkte integration til AD. Visma Case lever op til danske love om persondata og den kommende EU-forordning om personfølsomme data.

Enkel integration

Visma Case har en veldefineret snitflade til andre systemer (API). Det gør det enkelt at integrere til din virksomheds øvrige forretningsapplikationer, som fx økonomisystem, CRM eller specielle fagsystemer.

Gratis demo

Oplev hvor nemt og effektivt ESDH kan være. Bestil et demobesøg hvor vi viser dig alle mulighederne. Skriv til case@visma.com eller oplys navn og e-mail, så finder vi en dato.

Når du sender os navn og e-mail, kontakter vi dig for at lave en aftale

Jesper Drustrup
Direktør
25 24 21 00

Tommy Munck Pedersen
Produktchef
41 91 43 50

Visma er en af Nordens største it-virksomheder med mere end 5.500 medarbejdere og 500.000 kunder og er førende inden for SaaS-løsninger.