Få alt funktionalitet til samme lave
abonnementspris

Visma Case sælges på abonnementbasis, som en cloud-løsning. Det betyder at vi tilbyder meget mere for pengene end traditionelle løsninger. Vi stiller hele løsningen til rådighed. Der betales ikke pr. anvendt funktionalitet, men pr. bruger som anvender Visma Case i løbet af måneden.

Abonnementsprisen afhænger af antallet af brugere. For brugere som anvender samarbejdsportalen fx dine kunder, ansøgere og andre sagsparter er løsningen gratis. Du opretter og nedlægger selv brugere og har derigennem, selv mulighed for at skalere løsningen.

 

visma-case-pris.png

Etableringsomkostning

Etablering indeholder den reelle opsætning af Visma Case løsningen til dig og din virksomhed. Dette kan være i form af en standardopsætning eller vi kan lave en kundetilpasset opsætning af løsningen.

Hosting

Hosting er gratis og indgår i ovenstående abonnementspriser. Har din virksomhed særlige krav til hosting og servermiljøer, tilbyder vi selvfølgelig løsninger til dette.

 

Oplev Visma Case i virkeligheden

Kan du afsætte en lille time? Lad os holde et online-møde, hvor vi går Visma Case igennem

Få gratis demo

IMS - et selskab i Visma
Mariane Thomsens Gade 2F, 9.sal
8000 Aarhus C

Visma Case er et cloudbaseret ESDH-system (elektronisk sags- og dokumenthåndtering) leveret af IMS. IMS er en del af Visma koncernen, som er Nordeuropas største it-virksomhed med mere end 10.000 medarbejdere og 1.000.000 kunder fordelt på services og produkter i hele verden.

Vismas privatlivspolitik