Visma Case

Få alt funktionalitet til samme lave
abonnementspris

Visma Case sælges på abonnementbasis, som en cloud-løsning. Det betyder at vi tilbyder meget mere for pengene end traditionelle løsninger. Vi stiller hele løsningen til rådighed, og der betales ikke pr. anvendt modul, men pr. bruger som anvender løsningen.

Der betales et abonnement pr. bruger, som har anvendt Visma Case i løbet af måneden. Abonnementsprisen pr. bruger afhænger af antallet af brugere. For brugere som anvender samarbejdsportalen fx dine kunder, ansøgere og andre sagspartere er løsningen gratis. Du opretter og nedlægger slev brugere og har derigennem, selv mulighed for at skalere løsningen.

De første 20 brugere

300 kr

Bruger 21 til 50

200 kr

Bruger 51 til 100

150 kr

Bruger 101 til 250

110 kr

Bruger 251 til 500

80 kr

Bruger 501 og op

60 kr

Beløbene er månedlig pris eks. moms pr. bruger, der har brugt løsningen i indeværende måned.

Etableringsomkostning

Etablering indeholder den reelle opsætning af Visma Case løsningen til dig og din virksomhed. Dette kan være i form af en standardopsætning eller vi kan lave en kundetilpasset opsætning af løsningen.

Hosting

Hosting er gratis og indgår i ovenstående abonnementspriser. Har din virksomhed særlige krav til hosting og servermiljøer, tilbyder vi selvfølgelig løsninger til dette.

 

Oplev Visma Case i virkeligheden

Kan du afsætte en lille time? Lad os holde et online-møde, hvor vi går Visma Case igennem

Få gratis demo

Visma
Nørgaardsvej 32
2800 Kgs. Lyngby
CVR-nr. 29973334

case@visma.com

Visma Case er et cloudbaseret ESDH-system leveret af Visma. Visma er Nordeuropas største it-virksomhed, med mere end 10.000 medarbejdere og 1.000.000 kunder fordelt på services og produkter i hele verden.

Vismas privatlivspolitik