Samarbejdsforum

Samarbejd med parter uden for organisationen. Giv eksterne lov til at se og redigere dokumenter.

Med Visma Case’s samarbejdsforum har du mulighed for at dele dokumenter med eksterne parter på sagen, dvs. personer udenfor organisationen. Af sikkerhedsmæssige hensyn tillader Visma Case ikke, at eksterne personer har direkte adgang til sagen.

Skal en til flere eksterne parter have adgang til dokumenter på sagen, kopieres disse dokumenter i stedet til et eksternt forum, og de eksterne parter inviteres derefter til dette forum. I den periode, hvor dokumentet ligger i det eksterne samarbejdsforum, er dokumentet låst på sagen.

En sag kan indeholde en til flere samarbejdsfora, og en person kan være medlem af en til flere fora samtidig. Når en part tilgår et samarbejdsforum, er der mulighed for at verificeret partens identitet via en to-faktor validering (2FA). Er 2FA aktiveret, vil parten, ved ankomst til samarbejdsforummet, ud over at indtaste brugernavn og kodeord, også indtaste en sekscifret kode som fremsendes til hans eller hendes mobiltelefon.

Afhængig af rettigheder kan parten i samarbejdsforummet redigere de pågældende dokumenter, såfremt de er i et redigerbar format. Ændringer i dokumenter vil resultere i nye versioner af de pågældende dokumenter.

Når de eksterne parter er færdige med at arbejde med dokumenterne, kan sagsbehandleren hente de nye versioner af dokumenterne tilbage på sagen og dernæst lukke samarbejdsforummet.

 

Oplev Visma Case i virkeligheden

Kan du afsætte en lille time? Lad os holde et online-møde, hvor vi går Visma Case igennem

Få en præsentation

IMS - et selskab i Visma
Mariane Thomsens Gade 2F, 9.sal
8000 Aarhus C

Visma Case er et cloudbaseret ESDH-system (elektronisk sags- og dokumenthåndtering) leveret af IMS. IMS er en del af Visma koncernen, som er Nordeuropas største it-virksomhed med mere end 10.000 medarbejdere og 1.000.000 kunder fordelt på services og produkter i hele verden.

Vismas privatlivspolitik