Søfartsstyrelsen

Skibstilsyn er blevet digitalt og effektivt

Fleksibel synsapplikation gør Danmark til international frontløber

Med en ny løsning, baseret på Microsoft Dynamics 365, får Søfartsstyrelsen (SFS) en fleksibel platform til at yde en bedre og hurtigere service samt til at udføre digitale skibssyn rundt omkring i verden og udstede digitale certifikater. Løsningen har samtidigt gjort Danmark til international frontløber inden for maritim digitalisering.

Udfordringen

Et ønske om øget digitalisering og effektivisering hos SFS var kickstarteren for udviklingen af en ny synsapplikation. Derudover var den nye applikation et led i at nærme sig den offentlige digitalisering og sikre, at det blå Danmark er på forkant med den digitale omstilling. Den gamle løsning bar præg af manuelle og tidskrævende processer, som SFS ønskede at gøre mere effektive. De ønskede at skabe et værktøj til at lette synsprocessen både for skibsinspektørerne, sagsbehandlere hos SFS, samt SFS’ kunder, skibsejere og rederier. Ligeledes ændres regler og forretningsgange ofte, hvorfor et en ny synsløsning samtidigt skulle være fleksibel og nem at vedligeholde.

Derudover havde SFS et behov for at give deres kunder ekstern adgang til sagsinformation. Det vil gøre SFS i stand til at give deres kunder en langt bedre service.

Løsningen

Visma har udviklet en ny og moderne digital platform for SFS. Løsningen er baseret på en standard Microsoft Dynamics 365 platform, der fungerer som knudepunkt for al data, som eksempelvis skibe, inspektører, regler, vejledninger og certifikattyper, kunder osv. Ved at al data håndteres fra Dynamics 365-platformen giver det SFS et solidt og effektivt redskab til ressourceplanlægning og administration af de mange tusinde syn, der bliver foretaget årligt. Det betyder, at sagsbehandlere på hovedkontoret nu kan optimere planlægningen og oprettelsen af syn, samt give de mobile skibsinspektører de bedste forudsætninger for at udføre synene. Den nye løsning sparer tid i forhold til udstedelse af skibscertifikater - forventeligt mere end 800 timer om året. Da skibsejer for nogle typer af syn betaler for inspektionen, er der således også en direkte besparelse for SFS’ kunder.

Derudover har standardplatformen gjort implementeringen hurtigere og mere smidig, og gør det samtidig nemt for SFS selv at vedligeholde information og processer, hvis regler eller forretningsprocesser skulle ændre sig.

Field service – en særlig forretningsdisciplin

Mange organisationer, myndigheder og private virksomheder bedriver field service, hvor mobile servicemedarbejdere, montører, inspektører eller andre faggrupper betjener kunderne i felten.

En effektiv mobil serviceorganisation forudsætter en lang række forskellige kompetencer og en stærk digital platform til at understøtte arbejdsprocesserne. Den mobile medarbejder har behov for real-time opdaterede data omkring kunden, aftalegrundlaget, kundens vare, ruteplanlægning, installation, projekt, kollegers tilgængelighed, lagerstatus for reservedele og komponenter m.m.

Administrative medarbejdere på kontoret har tilsvarende behov for overblik over de mobile kollegers placering, status og fremdrift for at kunne betjene kunderne og foretage administrative dispositioner.

Ledelsen har behov for et samlet overblik og for at kunne analysere på et opdateret og validt datagrundlag.

Ofte er det oplagt at kombinere field service med øvrige klassiske CRM-discipliner som salgsstyring og marketingautomatisering, samt at sikre en tæt kobling til virksomhedens økonomisystem.

Microsoft Dynamics 365 er blandt de globalt førende standardplatforme for digitale forretningssystemer. Dynamics 365 indeholder moduler til salg, marketing, field service, project service og operations (ERP).

Læs mere om field service