Kompetent rådgivning om CRM

Få faglig velfunderet og kompetent rådgivning om CRM af vores CRM forretningskonsulenter

Mangler du strategisk CRM rådgivning?

I Visma Consulting har vi ekspertise og erfaring inden for en række CRM ydelser. Vi tilbyder blandt andet CRM rådgivning, praktisk bistand og vedligeholdelse af CRM systemer.

Vi rådgiver hovedsageligt med udgangspunkt i Microsoft Dynamics CRM platformen og derfor er alle vores konsulenter certificerede inden for denne platform. Dog kender vi og har også praktisk erfaring med andre CRM systemer.


Har I husket beslutningsgrundlaget?

Hvis I går med tanker om at anskaffe eller re-implementere et Customer Relationship Management (CRM) system, er der mange elementer der skal tænkes igennem.

Et par vigtige spørgsmål er:

  • Passer CRM ind i den overordnede strategi?
  • Hvilke processer skal CRM systemet understøtte?
  • Hvilke omkostninger kan forventes?
  • Hvilke risici skal vi være opmærksomme på?
  • Hvad får kunderne ud af det?

Når I skal træffe den endelige beslutning, er det vigtigt at vide, at det også er den rigtige beslutning. Vi laver de nødvendige workshops og interviews, og afleverer efterfølgende en rapport kaldet CRM Beslutningsgrundlag.

Hent vores guide til et godt CRM beslutningsgrundlag

Strategi

De danske CRM ’eksperter’ peger alle på at en gennemtænkt CRM strategi er nøglen til en succesfuld CRM implementering. Hos Visma Consulting er vi enige og anbefaler derfor altid at CRM strategien blandt andet indeholder:

  • Hvorfor har vi et CRM system?
  • Hvordan understøtter CRM systemet virksomhedsstrategien?
  • Hvor ser vi CRM systemet om 3 år?
  • samt flere…

Vi har praktisk erfaring med både kunderelations og virksomhedscentrede CRM strategier, og kan både rådgive og hjælpe med praktisk udarbejdelse af jeres CRM strategi.

Hent vores guide om CRM strategiMålsætning og KPI’er

Målsætninger og opsætningen af key performance indicators (KPI) er essentielle for den langsigtede succes af jeres CRM system. Både når det kommer til datakvalitet, brugsfrekvens, opfølgning, værdisætning af data, opnåede resultater, mm. Uden en reel målsætning eller løbende KPI’er ved I, eller jeres medarbejdere, ikke hvornår I er en succes.

Vi tilbyder rådgivning omkring opsætning af specifikke CRM mål, såvel som praktisk bistand i opsætningen af KPI’er til daglig statusmonitorering.

Hvis du ønsker at vide mere om opsætningen af Målsætninger og KPI’er i et CRM system, så kontakt os.

Forandringsledelse

Forandringsledelse er et meget bredt emne at kaste sig over. I CRM sammenhæng kan konceptet koges meget ned. Jo større jeres løsning er, jo flere afdelinger den spreder sig over, jo flere integrationer I har, jo vigtigere bliver det at have en proces for forandringsledelse.

Ved forandringsledelse i CRM sammenhæng, handler det om at få et overblik over hvilke brugere, systemer og processer der bliver berørt, samt at få dem klædt på til at håndtere forandringen.

I Visma Consulting tilbyder vi rådgivning og implementering af forandringsledelse til dit CRM projekt, såvel som til generel brug.

For at høre mere om hvad forandringsledelse kan gøre for jeres forretning kan du kontakte vores ekspert i forandringsledelse.

Forankring

For jer og jeres virksomhed betyder forankring at have placeret et ansvar for de vitale dele af jeres CRM projekt. Herunder hører eksempelvis ansvar for CRM systemet, udviklingsønsker, opfølgning, implementerede processer, mm.

Forankringen af disse dele er den afgørende faktor og forskellen imellem succes og fiasko. Værktøjer du kan gøre brug af til at forankre dit CRM projekt er blandt andet forandringsledelse, styregrupper, målsætninger, definerede ejerskaber på tværs af virksomheden, mm.

Visma Consulting rådgiver i forankring og tilbyder som en del af vores implementering, at varetage forankring, således at vi sikrer et stabilt fordelt ansvar.

For at høre mere om mulighederne for hjælp til forankring af CRM kan I kontakte vores CRM konsulenter eller hente vores guide om forankring af CRM.

Hent guide om forankring af CRM

CRM implementering

Uanset hvor meget man planlægger og forankrer sit CRM projekt strategisk inden implementeringen, vil der altid være processer, ressourcer og værktøjer der skal rodfæste sig i virksomheden inden de fungerer optimalt.

Vores koncept er derfor bygget op omkring brugen af en procesinddelt implementeringsmodel. Modellen er inspireret af konceptet bag ”the lean startup”, hvor man starter simpelt med lave omkostninger og få processer. Få processer øger sandsynligheden for succesoplevelser fra start og er fundamentet for efterfølgende mere komplekse processer, hvor forankringssandsynligheden dermed er meget større, eftersom brugerne gradvist har vænnet sig til forandringerne.

Hent vores guide om CRM implementering 

Brian Rosbøg
CRM-konsulent og teamleder
brian.rosbog@visma.com
41 91 44 68


Kontakt CRM-teamet