Salg

Skab den gode relation til kunden med en CRM-understøttet salgsproces
Kontakt CRM-teamet

Optimer jeres leadgenerering

Med Microsoft CRM lead management kan I optimere jeres leadgenerering ved at monitorere konverteringsraten fra lead til handlende kunde. Ved at håndtere lead generationen i Microsoft CRM’s lead management setup, kan I bearbejde og berige jeres leads med vital information – og dermed optimere konverteringsraten, samt mersalg mulighederne.

Med Microsoft CRM’s indbyggede dashboards og rapporter vil I være i stand til at styre kunderelationerne bedre og analysere leadgenereringen for den enkelte kampagne. I kan se hvilke leads, der er konverteret til A, B og C kunder, samt få statistik over konverteringsraten fordelt på ressourcer, kampagnetyper og aktivitetstyper således I kan se om I har nået jeres mål.

Med data om leadgenerering og konvertering lige ved hånden kan I nemt få et overblik over, hvilke segmenter I performer bedst i og flytte eller re-fokusere ressourcerne derover, hvor konverteringen er højest, eller mersalget er størst.

Få styr på leadgenerering med Microsoft CRM lead management

Bliv effektiv med pipeline management

Lad Microsoft CRM stå for pipeline management processen i salgsafdelingen. Med Microsoft CRM kan I øge monitoreringen af det fremtidige salg, få en mere retvisende pipeline, og spare salgschefen for at skulle stå på mål for uopnåelige salgsmål.

Med Microsoft CRM pipeline management kan I opgradere jeres sælgeres mavefornemmelse med en processtyret og vægtet pipeline. Med en processtyret pipeline kan I berige jeres salgsmuligheder med en beregnet sandsynlighed (vægt) for at handlen lukkes på baggrund af f.eks. antal afholdte kundemøder, identificeret sponsor, estimeret tidsramme for køb og meget mere.

Den strukturerede berigelse af salgsmuligheden giver jer mulighed for at holde statistisk og data op imod sælgerens mavefornemmelse og på den måde få en endnu mere retvisende pipeline.

Læs mere om Pipeline Management

Nå nye højder med Business Intelligence

Struktureret pipeline management giver rige muligheder for real-time business intelligence (BI) på både igangværende og historiske salgsmuligheder. Vil I vide hvilke konkurrenter i oftest taber til? Hvilke kundesegmenter, der har den korteste lukketid? Hvilke steps i salgsprocessen, der sikrer den højeste konverteringsrate? Microsoft CRM kan give jer en hidtil ukendt indsigt i jeres egen forretning. En indsigt, der kan være med til at flytte jeres forretning til nye højder.


Microsoft CRM til mobiltelefoner

Få styr på aftalerne

Microsoft CRM giver mulighed for at lagre vital data for jeres virksomhed og konvertere den til reel værdi. Med aktivitetsstyring kan sælgere registrere mødeaktiviteter, telefonopkald, noter og mails. Med Microsoft CRM kan aktiviteter udstyres med automatiske deadline-alarmer – så I over for kunden udviser proaktivitet og kontinuitet i jeres kommunikationen.

Ligeledes kan CRM systemet hjælpe med at gøre opmærksom på manglende aktiviteter, eller mangel på aktivitetsniveau på nøglekunder. Kontrakter med forretningskritisk indhold kan ligeledes gemmes struktureret på den enkelte kunde, så alle medarbejdere kan få adgang til informationen efter behov.

En struktureret tilgang til aftaler og aktiviteter er med til at minimere tab af salgsmuligheder, øge kundeserviceniveauet og hæve kompetenceniveauet i salgsafdelingen.

Styr aftalerne på mobiltelefonen med Microsoft CRM app

Sæt strøm til jeres målstyring og KPI'er

Med Microsoft CRM kan I opsætte mål og KPI’er for den enkelte afdeling, såvel som den enkelte medarbejder. Arbejder man struktureret med målstyring højner det sandsynligheden for at realisere de mål, der bliver sat i ledelsen. Samtidig kan I til enhver tid monitorere om virksomheden er ’on target’ med månedens og årets salg. Det giver mulighed for at justere aktivitetsniveauet og dermed sikre de ønskede resultater.

Bliv klogere på KPI'er og målstyring

360° overblik over jeres kunderelationer

Microsoft CRM kan give dig det totale overblik over både de individuelle aktiviteter og relationer I har på den enkelte kunde, såvel som på tværs af alle jeres kunderelationer. Når I samler jeres viden i Microsoft CRM platformen, er I altid parate til at møde kunderne hvor de er og i øjenhøjde. Dette gælder både for overordnede kundesegmenter, såvel som den enkelte kunde. Dermed kan I altid vurdere om jeres aktivitetsniveau hænger sammen med indtægterne og på baggrund af dette, løfte virksomhedens serviceniveau. Se f.eks. sammenligningen imellem marketingaktiviteter (net-promoter-score (NPS)), salgsmøder og vundet/tabte salgsmuligheder.

Læs mere om Microsoft CRM’s service applikation

Brian Rosbøg
CRM-konsulent og teamleder
brian.rosbog@visma.com
41 91 44 68


Kontakt CRM-teamet