xRM Relationship Managment

Hedder det ikke en kunde, men medlem eller bruger,
giver Microsoft xRM jer en fleksible platform, der kan understøtte jeres forretningsprocesser

Microsoft Dynamics xRM

Microsoft Dynamics xRM er i bund og grund nøjagtig samme platform, samme licensmodel, samme funktionalitet og samme applikationer som Microsoft Dynamics CRM. Navnet XRM er udelukkende blevet til, for at sætte fokus på at platformen i høj grad kan bruges som udviklingsplatform.

Siden Microsoft udgav Microsoft CRM 4.0 tilbage i 2007, har platformens brug taget en interessant drejning. Den har fået status som udviklingsplatform. Den effektive opbygning af relationsmodeller og hurtige oprettelse af entiteter med tilhørende User Interface, har gjort platformen til et førstevalg for udvikling af nye applikationer i mange virksomheder. Især ved udvikling af applikationer, der skal benyttes af personale, der allerede arbejder med Microsoft CRM platformen, er det nemt at spotte store gevinster i at holde udviklingen her.

Der er en klar holdning til at store udviklingsprojekter, der understøtter agile processer, bør placeres på en platform der er agil at udvikle på. Her er Microsoft CRM platformen svær at komme uden om.

Hos Visma Consulting gør vi brug af Microsoft CRM platformen til mange typer opgaver. Så snart opgaven indeholder komplekse relationsmodeller, høje krav til User Interface og længere arbejdsprocesser, er Microsoft CRM platformen med i vores overvejelser.

Standard værktøjer ofte brugt i xRM

Business Units

Business Units er at betragte som en container til entiteter. Entiteter kan, tilknyttes en business unit og dermed være ejet herunder. Funktionen bruges blandt andet til at afskærme dele af platformen til specifikt brug eller brugere. Business Unit modellen kan brydes via sikkerhedsmodellen når det kræves.

Live Dashboards

Dashboards kan bruges til at samle info på tværs af platformen. Et dashboard kan indeholde op til 6 charts. Et chart kan være

 • En liste af et filtreret view over en bestemt type records
 • Et diagram der udstiller et filtreret view ud fra selvvalgte kriterier
 • En webpart med data fra en anden platform
 • En Iframe med, hvad end du putter i Iframen
 • Et udsnit fra dit Social Engagement værktøj, med information fra de social medier

Dashbords benyttes primært til to ting. At samle viden på tværs af platformen til en eller flere brugertyper. Eller til at give mellemledere og ledelsen et overblik.

Workflows

Platformen har en workflow funktion. Workflows kan både bygges synkront og asynkront. Workflows kan afføde workflows, som afføder nye workflows uden ekstra omkostninger. Workflows er en stærk funktion, der gør det muligt at spare på reel udvikling af plugins og anden kode.

Business Process Flows

Business Process Flows er en standard komponent man kan tilknytte en entitet. En funktion, der giver mulighed for at sætte en proces op i steps. Før du kan gå fra step 1 til step 2, skal X,Y,Z være udfyldt med tilfredsstillende værdi osv. Du kan monitorere på processerne og dermed bruge dem til at identificere dårlige processer og begynde at arbejde med dem.

Advanced find

CRM har også en søgefunktion. Det er en strict search funktion med de værktøjer en sådan søgefunktion har behov for. Den kommer sjældent til kort og understøtter langt de fleste behov.

Servicekalender

CRM indeholder en kalenderfunktion, der kan benyttes på tværs af platformen. Applikationer der kræver kalenderstyring er derfor understøttet i høj grad som standard.

Security roles

Først og fremmest indeholder Microsoft CRM platformen en omfangsrig og agil sikkerhedsmodel. Modellen er delt op i fire overordnede kategorier, som herefter kan krydses. Øverst ligger en rollebaseret rettighedsmodel. Rollerne kan herefter tildeles den enkelte bruger, såvel som et team. Som bruger kan man være medlem af et team. Så længe man er medlem af teamet ”låner” brugeren de rettigheder, der ligger i teamet.

Til at understøtte den rollebasseret model findes en feltsikkerhedsmodel. Modellen kan, på lige fod med en rolle, tildeles en bruger eller et team. Feltsikkerhedsmodellen benyttes til at skjule, vise, låse eller åbne et særligt felt ud fra din rolle.

Oven i dette giver Microsoft CRM platformen mulighed for at generere et ”Access Team” til entiteter efter eget valg. Denne funktion gør det muligt at sætte et team, der uagtet af tidligere rettigheder, vil få adgang til den involverede record. Funktionen benyttes på særlige records, der kræver tværfagligt arbejde.

Activities

Man kan aktivere muligheden for at tilknytte aktiviteter på hvilken som helst entitet i systemet ved få klik. Opretter man eksempelvis en entitet ved navn ”Bil” og aktiverer ”aktiviteter” på entiteten, kan man med det samme begynde at oprette, eksempelvis ”Service eftersyn” på bilen som aktivitet. Platformen indeholder en række standardaktiviteter, men giver samtidig mulighed for at oprette nye aktiviteter efter eget design.

Hvorfor anbefaler vi Microsoft CRM platformen som udviklingsplatform?

Platformen indeholder en lang række værktøjer ud over de nævnte. Når vi i Visma Consulting vælger at tage platformen i betragtning som udviklingsplatform, handler det om besparelser på antallet af konsulent timer til den overordnede opgave. Samtidig ser vi store fordele for vores kunder, da der bliver gjort brug af en standard platform. Samt det giver en bredere adgang til CRM konsulenter og binder jer i langt mindre grad til én leverandør

Fordele ved platformen er blandt andet

 • Mulighed for at inddrage CRM/xRM konsulenter løbende
 • Frit leverandørvalg
 • Agil udvikling
 • Kortere udviklingsproces
 • Fleksibel infrastruktur
 • International erfaring og sparing
 • Stærkt nationalt og internationalt netværk

Få besøg af en specialist fra Visma Consulting for at få en indledende snak om platformen, hvis du overvejer at gå i denne retning.

 

Brian Rosbøg
CRM-konsulent og teamleder
brian.rosbog@visma.com
41 91 44 68


Kontakt CRM-teamet