Vores kunder siger...

EduAdm letter arbejdet omkring elevadministration hos mere end halvdelen af Danmarks kommuner og regioner. Og gevinsterne er mange! Her kan du læse mere om, hvordan EduAdm gør en forskel.

 

 

Guldborgsund kommune

Så meget værdi med Eduadm – og vejlederuniverset giver merværdi


Med vejlederuniverset er det hele systematiseret. Al kommunikation med eleverne foregår her, og vi slipper for at skulle journalisere flere steder. Ved ferier og fravær kan vejledere hurtigt afløse hinanden – man kan altid finde elevens refleksioner og samtaler, og ved derfor altid, hvor en elev er nået til.

Se hele casen

Holstebro Kommune

Vi sparer flere dages arbejde – hver måned


Dagen efter undervisningen var vi klar til at bruge EduAdm. Det er et intuitivt system, som er meget brugervenligt fra dag 1, og undervisningens praksisnære eksempler - med udgangspunkt i vores egne data - gjorde det hele meget virkelighedsnært. Man ser med det samme frugten, der kan høstes.

Se hele casen

Aalborg Kommune

EduAdm giver os strategiske gevinster


Det var jo som juleaften for mine kollegaer, da det gik op for dem, hvor meget data, de kan trække ud af systemet. Både i forhold til planlægning og opfølgning på økonomi, overblik over det totale antal elever og data på frafald.

Se hele casen

Vejle Kommune

EduAdm skaber overblik og sikker kommunikation med elever


Vi kommer til at spare meget tid på unødige mails og telefonopkald, og det bliver en kæmpe hjælp, at vi ved præcis hvilket materiale eleverne har modtaget samt hvornår. Og så giver det også en stor tryghed at vide, at vores elevers data behandles forsvarligt.

Se hele casen

Norddjurs Kommune

EduAdm giver os vigtig viden til at øge fastholdelsen af elever


Jeg kan på få sekunder få overblik over, hvor meget hver enkelt praktiksted er belastet i fremtiden, og det er guld for dimensioneringen i forhold til vores måltal. Samtidig kan jeg lynhurtigt trække tal for, hvor mange elever vi har på henholdsvis elevløn og voksen-elevløn.

Se hele casen

Nyborg Kommune

Ingen tvivl om valget af EduAdm


Med EduAdm får vi et samlet overblik over alle elever, praktiksteder og kommunikation med eleverne, og det kommer til at lette vores arbejde enormt. Tidligere kunne vi bruge lang tid på at hente eksempelvis uddannelsesaftaler, praktikmapper og aktivitetslister frem, og det forventer jeg bliver nemmere nu.

Se hele casen

Holbæk Kommune

Slut med hjemmestrikkede Excel-ark


Tidligere brugte vi hjemmestrikkede Excel-ark til at få overblik over holdene og fordele praktikpladser, men det gav mange fejl, for eksempel når vi skulle flytte en elev fra et hold til et andet. Det er slut med EduAdm, som giver uddannelsesteamet én indgang til eleverne.

Se hele casen

Favrskov Kommune

Vi er blevet helt papirløse


Eleverne er vant til at bruge masser af digitale løsninger i hverdagen. Derfor er det naturligt, at vi bruger SMS til at kommunikere med dem om eksempelvis ansættelser. Den tid, hvor vi sendte breve i stribevis ud til eleverne, er forbi.

Se hele casen

Randers Kommune

Jeg ville nødig undvære det i dag


EduAdm er gode til hele tiden at rette små ting, så løsningen løbende bliver bedre, og det er jeg glad for som bruger. Det er også rigtigt godt, at der er erfa-møder med brugere i andre kommuner, så man kan dele erfaringerne og få inspiration fra andre.

Se hele casen

Skanderborg Kommune

Vi har fået et fantastisk overblik


Med EduAdm har vi én gang for alle sagt farvel til en arbejdsdag, hvor vigtige data skulle findes i bunker af A4-mapper eller gamle mails. Det er en stor fordel, at vi kan trække data om eksempelvis et holds økonomi ud på få sekunder uden at skulle rode med regneark og pivottabeller.

Se hele casen

 

 

Vil du høre mere om EduAdm? Så kan Rie hjælpe.

Kontakt Rie Steen, EduAdm Rie Steen
Implementeringskonsulent

+45 31 51 42 63
rie.steen@visma.com