AALBORG KOMMUNE

EduAdm giver os strategiske gevinster

I november 2019 kunne Aalborg kommune endelig underskrive en aftale på EduAdm efter et uventet langt indkøbsforløb. For selvom beslutningen blev taget allerede i foråret 2019, satte en sparerunde indkøbsprocessen i stå.

Cecilie Vestergård, teamleder i Aalborg Kommune, har været med i hele processen, og hun er på trods af omstændighederne meget glad for forløbet:

”xFlow er en meget tålmodig virksomhed. Jeg har oplevet en enorm støtte i at blive forstået i, at processer er forskellig fra kommune til kommune. Det har været et virkelig godt samarbejde i indkøbsprocessen."

Dynamisk implementering og service i særklasse

I starten af 2020 blev medarbejderne undervist i brugen af EduAdm, og også implementeringspro-cessen har været præget af en rigtig god dynamik, fortæller Cecilie Vestergård:

”Vi er blevet mødt lige præcis der, hvor vi har været i forhold til at implementere et nyt IT-system. Vi havde nogle interne udfordringer undervejs med udskiftning af personale, men det blev håndteret rigtig fint i fællesskab med xFlow.”

Når Cecilie bliver spurgt om, hvor xFlow skiller sig ud fra andre IT-leverandører, falder svaret prompte:

”Helt klart på deres service. At der er let adgang til support; både under implementering og i den efterfølgende drift. Når der har været tvivlsspørgsmål, har vi fået svar lynhurtigt. Dermed har vi hele tiden kunne komme videre og bevare tempoet i vores arbejdsgange.”

Det var jo som juleaften for mine kollegaer, da det gik op for dem, hvor meget data, de kan trække ud af systemet. Både i forhold til planlægning og opfølgning på økonomi, overblik over det totale antal elever og data på frafald.

– Cecilie Vestergård, teamleder

Uvurderlig viden fra data

Som led i implementering afholdt Aalborg Kommune en halv undervisningsdag for de nærmeste samarbejdspartnere i forhold til økonomi og ledelsesunderstøttelse.

”Det var jo som juleaften for mine kollegaer, da det gik op for dem, hvor meget data, de kan trække ud af systemet. Både i forhold til planlægning og opfølgning på økonomi, overblik over det totale antal elever og data på frafald.”

Cecilies opfordring til andre kommuner, der overvejer indkøb af EduAdm er, at de gør deres ledelse opmærksom på de strategiske gevinster, de opnår ved at benytte systemet:

”Med dataudtræk får vi meget nemmere ved at gøre udfordringer synlige på chefniveau. Og dermed kan vi handle hurtigere og planlægge bedre fremadrettet”, slutter Cecilie.

Vil du høre mere om EduAdm? Så kan Rie hjælpe.

Kontakt Rie Steen, EduAdm Rie Steen
Implementeringskonsulent

+45 31 51 42 63
rie.steen@visma.com