HOLBÆK KOMMUNE

Slut med hjemmestrikkede Excel-ark

Holbæk Kommune har hvert år 120-140 lønnede elever fra bl.a. sosu-uddannelserne i uddannelsesforløb, og det krævede tidligere masser af administrativt arbejde. Det skyldes, at informationerne om elever, uddannelsesforløb og praktiksteder lå spredt i en lang række Excel-ark, dokumenter og ESDH-sager.

Nu har den sjællandske kommune sagt farvel til virvaret af dokumenter, efter at uddannelsesteamet er begyndt at bruge administrationsløsningen EduAdm.

”Vi havde behov for at få overblik over alle elever, hold og praktiksteder ét sted, og det har vi fået med EduAdm. Systemet samler alle informationer ét sted og vil på sigt blandt andet kunne give os et uddannelsesmæssigt og økonomisk overblik,” siger uddannelsesansvarlig Helle Andersen fra Holbæk Kommune.

Tidligere brugte vi hjemmestrikkede Excel-ark til at få overblik over holdene og fordele praktikpladser, men det gav mange fejl, for eksempel når vi skulle flytte en elev fra et hold til et andet. Det er slut med EduAdm, som giver uddannelsesteamet én indgang til eleverne.

– Helle Andersen, uddannelsesansvarlig

Farvel til Excel-arkene

Den nylige reform på uddannelsesområdet har medført, at eleverne i kommunerne har fået mere individuelle uddannelsesforløb, fordi de kan få godskrevet flere tidligere uddannelser end før. Her er EduAdm en fordel, fordi det giver samlet overblik over de mange forløb.

”Tidligere brugte vi hjemmestrikkede Excel-ark til at få overblik over holdene og fordele praktikpladser, men det gav mange fejl, for eksempel når vi skulle flytte en elev fra et hold til et andet. Ofte skulle vi også bruge lang tid på at finde en bestemt elev i de mange lister. Det er slut med EduAdm, som giver uddannelsesteamet én indgang til eleverne,” siger Helle Andersen.

Vil du høre mere om EduAdm? Så kan Rie hjælpe.

Kontakt Rie Steen, EduAdm Rie Steen
Implementeringskonsulent

+45 31 51 42 63
rie.steen@visma.com