Brug HR-data til at styrke din organisations strategi

Det er vigtigt at have et overblik over organisationen og dens opbygning. I takt med at organisationen vokser, kan det være svært at bibeholde overblikket. 

Kan du fx nemt og hurtigt finde de aktuelle tal for, hvor mange ledere der er med og uden medarbejderansvar i virksomheden? Og hvor mange medarbejdere hver leder har ansvaret for?

Den nye arbejdsgeneration kræver nærvær i hverdagen 

Med en, i mange år, rekordlav arbejdsløshedsprocent er der kamp om talenterne. Det bliver derfor vigtigt for virksomheden at tiltrække og fastholde talenter. Ifølge Adm. direktør Alexandra Krautwald i Composing A/S, rådgiver for top- og mellemledere og forfatter af tre bøger om ledelse, bliver nærvær fra den nærmeste leder og trivsel helt afgørende for den nye arbejdsgeneration, der går under betegnelsen millennials. En god fællesskabsfølelse og trivsel i afdelingerne er i stigende grad med til at tiltrække og fastholde nye talenter.