Halfdan Bock Andersen er HR-chef i virksomheden Mascot, som har omkring 3.000 medarbejdere på verdensplan. Mascot er en virksomhed i vækst - og det afspejler sig direkte i antallet af rekrutteringer, der ligger på omkring 100 årligt. Et antal, der stiller krav til funktionens arbejdsprocesser. Heldigvis kan Mascot nemt håndtere denne store medarbejdertilvækst blandt andet i kraft af deres systemunderstøttelse fra Visma Enterprise.

 

Mascot designer og producerer arbejdstøj i høj kvalitet, som bliver solgt i 50 lande verden over.

 

Bag en høj tilvækst og fastholdelse af medarbejdere er en effektiv HR-funktion 

Bag 100 rekrutteringer om året (dvs. mere end 8 om måneden) og en høj medarbejderfastholdelse eksisterer en effektiv HR-funktion. Og det er netop hvad, Halfdan Bock Andersens HR-afdeling kan beskrives som.

Udover dygtige medarbejdere, er den rette systemmæssige understøttelse også essentiel for en effektiv HR-funktion. Og her er Mascots HR-funktion systemunderstøttet af Visma HR og Visma EasyCruit.

 

 
Halfdan Bock Andersen, HR-direktør i Mascot

Visma HR - Et brugerbetjent HR-system for alle medarbejdere

Visma HR fungerer i dag som Mascots register for stort set alle medarbejderdata. Halfdan Bock Andersen forklarer: “Visma HR er et super godt system til at håndtere medarbejderes stamdata. Det vil sige alt fra håndteringen af oprettelse af medarbejdere, til fravær, jubilæumslister osv.”.

Halfdan Bock Andersen fremhæver flere fordele ved Visma HR. “En af styrkerne ved Visma HR er, at det er medarbejderbetjent, dvs. at alle vores medarbejdere i Europa selv kan gå ind og indberette fravær, ferie, sygdom osv. På den måde bliver administrative ressourcer reduceret til et minimum. 

 

 

 

 

En anden fordel er, at vi har alle vores medarbejdere - uanset om det er timelønnede, funktionæransatte i Danmark eller udlandet - på samme system. Og det giver et langt bedre overblik over de samlede medarbejderdata”. 

En tredje fordel, som Halfdan Bock Andersen fremhæver, er modulet HRM Analytics. “...her får vi vist grafiske fremstillinger på baggrund af vores medarbejderdata. Vi kan blandt andet se udviklingen inden for sygefravær, gennemsnitsanciennitet og fastholdelsesprocent”.

 

Visualisering af data skaber lynhurtigt overblik over HR-nøgletal 

Halfdan Bock Andersen fortæller, at netop Visma HRM Analytics er et modul, som gør det nemt for ham at afrapportere relevante nøgletal på medarbejdere til blandt andet månedlige ledermøder.

Visma HRM Analytics skaber nemlig et overblik på organisationsniveau, der gør det nemt at gennemskue tendenser i de enkelte afdelinger, som de pågældende ledere bør være bekendte med. 

“Modulet, Visma HRM Analytics, sparer os helt klart for tid. Da jeg havde brug for organisatoriske nøgletal, inden vi fik modulet, brugte jeg enormt lang tid på at få skabt overblik over data i Excel-ark. Med rapporteringsmodulet kan jeg nu få skabt et overblik over HR-nøgletal langt hurtigere og samtidig kommunikere og illustrere tendenserne tydeligere end før”.

Hvad er Visma HRM Analytics?

Visma HRM Analytics er et business intelligence modul i HR-systemet, Visma HR, der hjælper virksomheder med at overskueliggøre interessante mønstre ud af store mængder af data, såsom fraværsdata. 

Læs mere om Visma HRM Analytics 

Et fleksibelt rekrutteringssystem, der tilpasses den enkelte rekruttering

Udover at have et system, hvor alle medarbejderdata registreres, så skal der naturligvis også et system til at håndtere alle de rekrutteringer, som Mascot foretager hvert år. Og her kommer Visma EasyCruit ind i billedet. 

“Funktionaliteten i EasyCruit er bare rigtig god. Lige nu bruger vi det på alle vores markeder, som udgør 15 forskellige lande”, forklarer Halfdan Bock Andersen. Hertil fremhæver han muligheden for at kunne koble EasyCruit op til andre rekrutteringskanaler, også udenlandske, som en fordel.

Halfdan Bock Andersen forklarer også, at en stor fordel ved EasyCruit er, at man kan koble organisationens ledere og øvrige medarbejdere på udvalgte rekrutteringer. Det betyder, at kandidaternes dokumenter deles digitalt. På den måde undgår man at dele persondata, såsom et CV, via mail eller som print, hvilket gør det lettere at overholde GDPR. 

Derudover fremhæver han, at det også er en stor fordel, at de involverede medarbejdere i rekrutteringsprocessen kan rangere kandidaterne, da det giver et godt overblik over ansøgerne.

“Med vores store årlige antal ansøgere, har vi netop brug for dét overblik, som vi får med EasyCruit. Her kan vi se, hvor langt vi er med de forskellige rekrutteringer, og vi får nemt overblik over hvor langt de er i processen i forhold til den kommunikation, de skal have fra os. Jeg oplever det særligt tidsbesparende, at vi kan give kandidaterne besked samtidig”, uddyber Halfdan Bock Andersen.

Videoscreening effektiviserer rekruteringsprocessen 

Halfdan Bock Andersen fremhæver, at der er en funktion i Visma EasyCruit, som de gerne vil benytte mere - og det er videoscreening. For hele 50-75 % af Mascots rekrutteringer er til salgsafdelingen. 

Når der skal rekrutteres sælgere, er videoscreening rigtig interessant, Det giver en ekstra dimension på cv’et, da vi bedre kan vurdere personens gennemslagskraft og udstråling. På den måde kan vi få en bedre fornemmelse af, om det er en person, som kan sælge budskabet ‘Mascot’ på en god måde”, fortæller Halfdan Bock Andersen. 

Videorekruttering er en af tidens største rekrutteringstendenser, læs mere her