Vi er eksperter i refusioner

Visma tilbyder at administrere din refusionsprocess, så du undgår at miste værdifuld refusion og tilskud. Hos Visma har vi mere end 10 års erfaring med søgning og anmeldelse af alle typer refusioner og tilskud. Siden 2017 har Visma hånderet refusionsudbetalinger på vegne af vores kunder for barsel og sygdom for 200 millioner kr. - svarende til ca. 13.600 kr. pr. medarbejder. Med Visma Refusion er du sikret en professionel håndtering af din refusionsproces fra start til slut. 

Med Visma Refusion får du:

  • Et abonnement, der er tilpasset din virksomheds behov og ønsker
  • Kvalitetssikring af din refusionssøgning
  • Frigivet ressourcer internt i jeres virksomheden

 

Vælg din refusionsløsning

Med Vismas refusionsabonnement får I en løsning, der er tilpasset din virksomheds størrelse og behov. Abonnementerne er fleksible, som blandt andet betyder, at det altid er muligt at opgradere abonnementet, hvis jeres behov skulle ændre sig med tiden.

       

LIMITED

      

EXTENDED

      

ENTERPRISE   

SERVICES

       Fra 350 kr./pr. måned*   Fra 450 kr./pr. måned*   Fra 1.000 kr./pr. måned*      
Anmeldelse, søgning og annullering      X   X   X
Refusionsoversigt   X   X   X
Udskrift fra Virk       X   X
Udskrift fra Barselsfond       X   X
Afslagsrapport       X   X
Proaktiv opfølgning           X
Kontakt til tredjepart           X
Fremsøgning af data           X
Afstemning af konto           X

 * Prisen afhænger af, hvor mange refusionsforløb I forventer at søge pr. år.

Hvis du er interesseret i at høre mere, så kan du udfylde kontaktformularen nedenfor og blive kontaktet.

Hyppige årsager til manglende refusion

Der kan være mange årsager til, at en virksomhed går glip af refusion eller tilskud. Oftest skyldes det, at virksomheden ikke har den nødvendige ekspertise eller ressource til at håndtere en refusionsproces fra start til slut. 


Konkret kommer det til udtryk ved:

  • Mangelfuld indberetning af fravær
  • Overskridning af refusionsfrister
  • Mangelfuld opfølgning på igangværende refusionssager
  • Tidskrævende administration

De vigtigste frister i forbindelse med refusioner

Sygdom med løn

Hvis en medarbejder bliver syg eller får en graviditetsbetinget sygdom, skal der anmeldes refusion senest 5 uger efter første sygedag. 

Sygdom uden løn

Hvis en medarbejder bliver syg og ikke har krav på løn under sygdom, skal anmeldelsen ske seneste 2 uger efter første sygedag. 

Barsel med løn

Alle former for barsel, fædreorlov og/eller forældreorlov med løn skal anmeldes senest 8 uger efter orloven er afsluttet.

Barsel uden løn

Har en medarbejder ikke krav på barsel, fædreorlov og/eller forældreorlov med løn, skal det anmeldes hurtigst muligt - og senest 8 uger fra første fraværsdag.

Udfyld formularen hvis du vil høre mere om eller bestille et refusionsabonnement

Dit samtykke er obligatorisk