Under den gamle ferielov var vi vant til, at afslutningen af et ferieår også betød, at en ferieafholdelse sluttede. Sådan er det ikke længere. Nu varer ferieafholdelsesperioden 16 måneder og slutter derfor først den 31. december - året efter at ferieåret er startet. 

 

Ting du skal huske som leder

Alt nyt kræver tilvænning. Derfor er det særlig vigtigt, at du som leder minder dine kolleger om at få afholdt deres ferie rettidig - særlig så længe, den nye ferielov stadig er ny for dem. 


Her vil det give god mening, hvis du...

  • Gør dine medarbejdere opmærksom på at få afholdt ferie, der er optjent i perioden, 01.09.2020 til 31.08.2021 og før, inden udgangen af i år.

    -  Medarbejdere, der har ret til at afholde fire af de fem ugers ferie, kan få udbetalt eller overført den femte ferieuge. Overførelse af ferie kræver dog en indgået aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder.

    - Restferie fra miniferieåret (ferie optjent fra 01.01.2019 til 31.08.2019) kan ikke overføres eller udbetales. Det skal derimod indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond

 

  • Få styr på interne aftaler f.eks. overførselsaftaler, hvis medarbejderen ønsker at overføre sin restferie.

 

Bliv klogere på, hvorfor vi skal til at skelne mellem ferie fra flere ferieår →

 

 
 
 
Visma Enterprises My Visma logo der dækker for ydelser som rekruttering og tidsregistrering  

MyVisma


 
 

 
 

             

 

© 2017 Visma