Elever under den nye ferielov

Den nye ferielov har krævet og kræver stadig tilvænning for landets virksomheder. Og ikke nok med, at man som leder og administrativ medarbejder skal forstå den nye lov, så skal man også forholde sig til suppleringsregler, som blandt andet gør sig gældende for elever og lærlinge.

Nedenfor får du en gennemgang af de generelle regler for elever under ny ferielov. Er din virksomhed underlagt en overenskomst eller lignende, kan øvrige regler gøre sig gældende. 

 

Særregler for elever og lærlinge

Elevers særlige rettigheder er videreført til den nye ferielov. På grund af de nye regler om samtidighedsferie, bør I dog være særligt opmærksom på reglerne om elevers ret til ferie, herunder optjening, tildeling og afholdelse. 

Elever og lærlinge har ligesom andre medarbejdere ret til 5 ugers betalt ferie pr. ferieår, som skal afholdes inden for ferieafholdelsesperioden, som går fra 1. september til den 31. december året efter. Der, hvor elever og lærlinge er ramt af særregler, er i forhold til måden, de får tildelt feriedagene på. 

Løn under ferie

Når elever og lærlinge holder ferie, har de ret til deres elevløn. Har eleven eller lærlingen ved opstarten allerede optjent ferie, skal virksomheder som udgangspunkt supplere op, med mindre det er en fortsættelse i samme virksomhed.

Kan du beregne værdien af en feriedag?

Sådan gør du

Visma Enterprises My Visma logo der dækker for ydelser som rekruttering og tidsregistrering  

MyVisma


 
 

 
 

             

 

© 2017 Visma