Hvad er 'ferie på forskud'?

Som følge af den nye ferielov kan arbejdsgivere fra den 1. september 2020 lovligt indgå en aftale med sine medarbejdere om, at de kan afholde dele af deres ferie allerede før, at medarbejderne har optjent den. Når en arbejdsgiver har tilladt en medarbejder at holde ferie på forskud, vil medarbejderen blive modregnet i takt med at ny ferie efterfølgende optjenes.

Eksempel: Medarbejder får ferie på forskud

En nyansat medarbejder ønsker at holde efterårsferie med sine børn i perioden den 12.-18. oktober 2020. Medarbejderen ønsker at holde 5 feriedage, men har fra udgangen af september kun optjent 2,08 feriedag (med samtidighedsferie bliver de 2,08 optjente feriedage pr. måned tilgængelige ved starten af den efterfølgende måned).

Medarbejderen har med den nye ferielov mulighed for at aftale med sin arbejdsgiver, at de resterende 2,92 feriedage kan afholdes på forskud.

Når medarbejderen har afholdt de 2,92 feriedage på forskud, fremstår disse dage nu som ‘feriegæld’. Arbejdsgiveren modregner denne ‘feriegæld’, i takt med at medarbejderen optjener ny ferie.

  • Da medarbejderen optjener 2,08 yderligere feriedage i løbet af oktober, som bliver tilgængelig den 1. november, modregnes der automatisk på disse dage. Derfor har medarbejderen pr. 1. november fået reduceret sin ‘feriegæld’ til 0,84 feriedag.

  • Den 1. december optjener medarbejderen yderligere 2,08 feriedage, som betyder, at arbejdsgiveren modregner de resterende 0,84 feriedage. Derfor har medarbejderen nu afdraget sin ‘feriegæld’ og har 1,24 feriedag tilgængelig.

  • Den 1. januar har medarbejderen yderligere 2,08 feriedage, og har ikke afholdt noget ferie siden oktober, som betyder at medarbejderen nu har 3,32 feriedage tilgængelige (når de 1,24 feriedag fra december regnes med).

To regler for ferie på forskud


Det kræver en aftale 

Det betyder, at det ikke er muligt, at enten medarbejderen eller arbejdsgiveren ensidigt kan kræve eller pålægge, at medarbejderen afholder ferie på forskud. Den nye ferielov stiller ikke særlige formkrav til aftalen om ferie på forskud. Som arbejdsgiver skal man dog være opmærksom på, at man skal kunne dokumentere de aftaler, som man indgår med sin medarbejdere om ferie på forskud. Visma Enterprise anbefaler, at man indgår en skriftlig aftale med sine medarbejdere. Dette kan man f.eks. gøre i form af denne skabelon →

 

 

Værdien af ferie på forskud

  • Medarbejdere, som afholder ferie med løn, får den sædvanelige løn på ferieafholdelsestidspunktet.

  • Medarbejdere, der holder ferie med feriepenge såsom timelønnede, får feriepenge udbetalt, som er beregnet på baggrund af lønnen de sidste 4 uger før ferien. 

Lær at beregne værdien af en feriedag for timelønnede →


Ferieoptjening i indeværende ferieår 

Det skal være muligt for medarbejderen at optjene den ferie, som medarbejderen ønsker at afholde, inden for indeværende ferieår. 
Med den nye ferielov løber ferieåret fra 1. september til 31. august året efter. Det vil sige, at når vi kommer til månederne juli og august, er det kun muligt at aftale at kunne holde henholdsvis 4,16 og 2,08 feriedage inden 1. september. Hvis en medarbejder f.eks. får 5 feriedage på forskud i juli måned, vil differencen på 0,84 feriedage kvalificeres som arbejdsgiverbetalt frihed og derfor ikke som almindelig ferie.


 

 

Guide: Ferie på forskud

Udfyld formularen, og få tilsendt guiden

 

 

En aftale om ferie på forskud mellem arbejdsgiver og medarbejder kræver blandt andet en skriftlig aftale. Det er nemt at indgå med vores skabelon, som du finder i denne guide

 

Visma Enterprises My Visma logo der dækker for ydelser som rekruttering og tidsregistrering  

MyVisma


 
 

 
 

             

 

© 2017 Visma