Q&A - Ny ferielov

Danskerne får ny ferielov 1. sept. 2020 og naturligvis opstår der en række spørgsmål af praktisk karakter i takt med, at vi kommer tættere på at den nye lov skal implementeres.

Vi modtager rigtig mange spørgsmål fra vores løn- & HR-kunder om den nye ferielov. Her på siden kan du løbende kunne følge med i ‘Spørgsmål og Svar’, der er relateret til de ændringer, som opstår i forbindelse med den ny ferielov.

Q: Er det korrekt at Feriekonto kommer til at opkræve 10 kr. md/medarb.?

A: Det fremgår af betænkningen om den nye ferielov, at udgiften til administration af feriekonto, udgør omkring 10 kr. pr. måned pr. medarbejder. Det fremgår ikke af ferieloven præcis, hvordan feriekonto skal finansieres, og med hvilket beløb. Vi afventer nærmere oplysninger.
 

Q: Opsætter Visma ferieberegninger til indefrysning til Feriefonden?

A: Ja, Visma sikrer, at feriepengestatus 31. august 2020 bliver opgjort og at virksomhederne får mulighed for at indberette eller afregne det opgjorte beløb.
 

Q: Har Visma et info skriv til medarbejdere om den nye ferielov? 

A: Visma udarbejder et informationsbrev, som I kan bruge til at oplyse jeres medarbejdere om, hvad den nye ferielov betyder for dem. Dette er I velkommen til at anvende.  Dette informationsbrev vil være tilgængeligt ultimo januar 2019
 

Q: Ferietillæg – hvilke muligheder bliver der sat op i systemet, sammen med ferien eller maj og august?

A: En arbejdsgiver kan vælge at udbetale ferietillæg løbende; enten samtidig med afholdelse af ferien eller to gange om året i maj og august måned. Ferietillægget for perioden fra den 1. sept. til 31. maj skal udbetales med maj måneds løn og ferietillæg for den resterende del af ferieåret skal udbetales i august måned. De to muligheder for udbetaling både løbende eller udbetaling to gange om året, bliver sat op i systemet.
 

Q: Hvor hurtigt efter ansættelse har nye medarbejdere på arbejdsmarkedet mulighed for at afholde ferie?

A: Nye på arbejdsmarkedet kan holde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse. Dette er i modsætning til i dag, hvor der kan gå op til 16 måneder, fra den enkelte optjener sin ferie, til ferien kan holdes.
 

Q: Hvor mange feriedage får man med den nye ferielov?

A: Alle lønmodtagere vil have ret til 25 feriedage, som vi er vant til men perioden, hvor ferien optjenes og afholdes bliver ændret.
 

Q: Hvilken periode optjener vi fremover ferie i?

A: Ferien optjener vi fremover i perioden fra 1. sept. til den 31. aug. optjeningsperioden er på 12 måneder.
 

Q: Hvilken periode kan man afholde sin ferie med den nye ferielov?

A: Optjent ferie kan fremover holdes i perioden 1. sept. til 31. dec året efter. Det vil sige, at vi fremover har 16 måneder til at afvikle vores ferie. Perioden som vi kan afholde ferie er forlænget med 4 måneder, hvilket giver øget fleksibilitet til at afholde ferien.
 

Q: Hvad er overgangsordningen?

 A: Det er en periode, som skal sikre, at overgangen fra den nuværende til den nye ferieordning sker så smidigt som muligt.
 

 Q: Indefryses ferietillægget i overgangsperioden? Eller er det kun feriepengene, der indefryses?

 A: Det lovpligtige ferietillæg indgår pr. 1-9-2019 i de 12,5% af den ferieberettigede løn, som skal indefryses i fonden, Lønmodtagernes Feriemidler. Ønsker virksomheden, at medarbejderne derudover skal opspare ferietillæg, kan dette gøres som ekstra ferietillæg.

Gå tilbage til forsiden og find mere information om overgangen til den nye ferielov og om, hvad samtidighedsferie går ud på. 

Gå til forsiden