Vi modtager rigtig mange spørgsmål om den nye ferielov. På denne side kan du finde løbende ‘spørgsmål og svar’, der er relateret til de ændringer, som opstår med den ny ferielov.

Hvor hurtigt kan nye medarbejdere på arbejdsmarkedet afholde ferie efter ansættelse under den nye ferielov?

Nye på arbejdsmarkedet kan holde betalt ferie allerede efter første måned af deres ansættelse. Dette er i modsætning til, hvad vi hidtil har været vant til. Her har der kunne gå op til 16 måneder fra optjening til mulig afholdelse.

 

Får jeg færre feriedage i 2020?

Du mister ikke nogen af de feriedage, du har optjent i overgangen fra den gamle til den nye ferielov. I stedet vil du kunne opleve, at du i året 2020 kan komme til at “mangle” nogle feriedage i perioder, hvor du måske normalt vælger at lægge din ferie. Det skyldes, at vi har haft et forkortet optjeningsår i 2019 (fra januar til og med august) som følge af overgangsperioden fra den gamle til den nye ferielov. Hvor man normalt har 25 feriedage til rådighed fra maj til april, vil man fra 1. maj 2020 til 31. august 2020 “kun” have 16,64 feriedage på grund af den forkortede optjeningsperiode i 2019.

 

Hvor mange feriedage får man med den nye ferielov?

Alle lønmodtagere vil have ret til 25 feriedage, ligesom vi er vant til i dag. Men perioden, hvor ferien optjenes og afholdes, bliver ændret.

 

Hvilken periode optjener vi ferie i under den nye ferielov?

Ferien optjenes fra 1. september til og med den 31. august året efter. Optjeningsperioden er derfor stadig på 12 måneder. Læs mere om optjeningen her >

 

I hvilken periode kan man afholde sin ferie under den nye ferielov?

Optjent ferie kan afholdes i perioden 1. september til 31. december året efter. Det vil sige, at vi fremover har 16 måneder til at afholde vores ferie i. Perioden, som vi kan holde ferie i, er derfor forlænget forlænget med 4 måneder under den nye ferielov.

 

Hvad er overgangsordningen?

Overgangsordningen er en nødvendig periode, som gør at vi kan overgå fra den gamle til den nye ferielov. Det er en måde, vi kan rydde op i feriedage på, inden vi overgår til en ny måde at optjene og afholde ferie på. Læs mere om overgangsordningen her >

 

Indefryses ferietillægget i overgangsperioden? Eller er det kun feriepengene, der indefryses?

Det lovpligtige ferietillæg indgår pr. 1. september 2019 i de 12,5 % af den ferieberettigede løn, som skal indefryses i fonden, Lønmodtagernes Feriemidler. Ønsker virksomheden, at medarbejderne derudover skal opspare ferietillæg, kan det gøres som ekstra ferietillæg.

 

Tillader den nye ferielov, at medarbejdere kan få ferie på forskud? 

Som følge af den nye ferielov kan arbejdsgivere fra den 1. september 2020 lovligt indgå en aftale med sine medarbejdere om, at de kan afholde dele af deres ferie allerede før, at medarbejderne har optjent den. Når en arbejdsgiver har tilladt en medarbejder at holde ferie på forskud, vil medarbejderen blive modregnet i takt med at ny ferie efterfølgende optjenes.

 

Er ferie på forskud en pligt eller en mulighed?

Arbejdsgivere har ikke pligt til at give ferie på forskud - men det er en mulighed. Det betyder også, at det ikke er en fri rettighed som medarbejdere har. Det kræver blandt andet en aftale. Ferie på forskud er en fleksibilitet, som virksomheden selv bestemmer, om de vil give deres medarbejdere. 

 

Hvordan håndteres fordelingen af bonus optjent i 2020, der skal udbetales i 2021 i forhold til indefrysning af feriepenge?

 Det er stadig uvis, hvordan bonusser, der skal udbetales i marts 2021, skal håndteres. Det skyldes, at myndighederne endnu ikke har udtalt sig om dette. Vi følger op på spørgsmålet, når der er en kommet en udmelding.

 

Hvor hurtigt kan medarbejdere med feriegodtgørelse hos feriekonto hæve deres feriepenge?

Afregningstidspunkterne ændres i den nye ferielov, så der vil blive afregnet to gange om måneden. Medarbejderne kan derefter hæve deres feriepenge hos FerieKonto, når de har behandlet indberetningerne/indbetalinger.

 

Hvor mange feriedage har man mulighed for at holde i sommerferien 2020? Og kan man få ferie på forskud her?

I periode 1. maj til 30. september 2020 er der mulighed for at afholde 16,64 feriedage, der er til rådighed fra 1. maj 2020,  plus evt. overførte feriedage. Reglerne om ferie på forskud gælder først fra 1. september 2020, hvor den nye ferielov træder i kraft. Herfra er det også muligt at gøre brug af samtidighedsferie.

 

Hvad er samtidighedsferie?

Fra 1. september 2020 får vi samtidighedsferie. Det vil sige, at vi kan afholde feriedage i takt med, at vi optjener dem. Med den nye ferielov får vi samme antal feriedage, som vi hidtil har været vant til - dvs. at vi stadig optjener 2,08 feriedag pr. måned. Derfor optjener man to hele feriedage i september 2020, som allerede kan afholdes fra den 1. oktober 2020. Læs mere her >

 

Hvis man først kan gøre brug af samtidighedsferie fra oktober af, og ferieåret strækker sig fra september til september, har man så kun mulighed for at holde 22,88 feriedage det første ferieår (11x2,08 feriedage)?

Det er korrekt, at der i det første ferieår af den nye ferielov maksimalt kan afholdes 22,88 feriedage, dvs. i perioden 1. september 2020 til 31. august 2021. Den nye ferieafholdelsesperiode er dog udvidet fra 12 til 16 måneder. Det vil sige, at den strækker sig fra september til og med december året efter. På den måde får vi fremover mere tid til at afholde vores 25 feriedage i.

 

Hvornår kan forudlønnede medarbejdere begynde at bruge af deres feriedage? Og hvordan harmonerer dette med samtidighedsferie?

Feriedage optjenes i den lønperiode, hvor lønnen er gældende. F.eks. vil det af lønsedlen for lønperioden i september 2020 fremgå, at der er optjent 2,08 feriedage. Denne lønseddel vil forudlønnede medarbejdere modtage i slut august. Men feriedagene vil først være til rådighed for medarbejderen den 1. oktober, ligesom de er for bagudlønnede. På den måde stemmer det overens med, hvornår det er muligt at gøre brug af samtidighedsferie.

 

Skal medarbejdere på orlov med delvis løn have 12,5 % feriepenge til feriefonden af fuld løn?

Det afhænger af, hvilken type orlov der er tale om. Hvis det er en barselsorlov, hvor der udbetales delvis løn, skal der afregnes feriepenge af den sædvanlige løn (beregnes på de seneste 4 ugers normal løn, før overgang til nedsat løn). Hvis der er tale om andre former for orlov, skal der kun beregnes 12,5 % af den ferieberettiget løn.

 

Har medarbejdere, der er på 100 % barselsdagpenge, krav på ferie og feriepenge?

Medarbejderen har ikke krav på ferie eller feriepenge fra arbejdsgiver, hvis de er på 100 % barselsdagpenge.

 

 Gå til toppen


 

 

Gå tilbage til forsiden og find mere information om samtidighedsferie, den nye ferielov og overgangen dertil. 

Gå til forsiden

Visma Enterprises My Visma logo der dækker for ydelser som rekruttering og tidsregistrering  

MyVisma


 
 

 
 

             

 

© 2017 Visma