Udbetaling af ferietillæg under ny ferielov

Medarbejdere, som holder ferie med løn, har stadig krav på at få udbetalt 1 procent af den ferieberettigede løn i ferieåret.

Måden, som virksomheder kan udbetale ferietillægget på, har dog delvis ændret sig. Virksomheder kan, ligesom under den gamle ferielov, stadig vælge at udbetale ferietillægget sammen med den tilhørende ferie. Nyt er, at ferietillægget nu også kan udbetales to gange årligt i stedet for den tidligere årlige udbetaling.

 

Ændring i udbetalingen af ferietillæg

Under den gamle ferielov har de fleste virksomheder haft udbetalt ferietillægget én gang årligt og typisk i starten af ferieåret. Men under den nye ferielov kan virksomheder ikke længere udbetale ferietillægget én gang årligt. Ferietillægget kan derimod udbetales på følgende to måder:


Ferietillægget udbetales med den tilhørende ferie

Ligesom hidtil kan virksomheder vælge at udbetale ferietillægget løbende, når medarbejderen afholder ferie.


Ferietillægget udbetales to gange årligt

Ønsker virksomheder ikke at udbetale ferietillægget løbende med den tilhørende ferie, er det i stedet muligt at udbetale ferietillægget over to gange i ferieåret:

1. Udbetaling skal komme med lønnen for maj måned, som dækker over ferietillæg fra perioden 1. september til 31. maj.

2. Udbetaling skal komme med lønnen for august måned, som dækker over ferietillæg fra perioden fra 1. juni til 31. august.

 

Virksomheder vælger selv, hvilken af to ovenstående udbetalingsmuligheder de vil anvende.

 

Hvorfor er den ene udbetaling større end den anden?

Den første udbetaling er størst af den årsag, at den ligger op til sommerferieperioden, hvor størstedelen af alle danskere bruger flest af deres feriedage.

En guide til medarbejdere: Få styr på samtidighedsferie

 

Hent guide

 

 

MyVisma


 
 

 
 

             

 

© 2017 Visma