Velkommen ombord i den nye ferielov

Vi vil gerne hjælpe dig så godt som muligt, så du får det helt rigtige med i bagagen, og så du løbende kan holde dig opdateret på hvor ferie ... loven går hen.

1

1

Er din organisation klar til overgangsordningen til den nye ferielov, der træder i kraft den 1. september i år?

2

2

Har I afsat ekstra ressourcer i organisationen til at håndtere de nye ferielovsregler?

3

3

Har de ansvarlige medarbejdere i din organisation nok viden om ferielovens overgangsordning, som træder i kraft den 1. september i år?

4

4

Understøtter jeres nuværende lønsystem medarbejdernes ønsker om fleksibel ferieafholdelse som følge af det forkortede ferieoptjeningsår i 2019?

5

5

Tager jeres eksisterende lønsystem højde for fx fratrædelse, barselsorlov, pensionering i forbindelse med overgangsordningen til den nye ferielov?

6

6

Tager jeres nuværende lønsystem højde for ændrede skatteregler i overgangsordningen, så I sikrer, at medarbejdernes skat af feriepenge beregnes korrekt?

7

7

Har I taget beslutning om jeres feriemidler skal indefryses i Feriefonden, eller om I ønsker selv at hensætte og forvalte dem?

8

8

Har I besluttet, hvordan de nye ferielovsregler skal kommunikeres til medarbejderne?

Resultat

Du/I er ganske godt forberedt, men vi anbefaler, at I løbende holder jer opdateret. Modtag vores nyhedsbrev og vær helt klar til ferie..loven

Bliv helt klar til ferie
... loven

Om du er velforberedt eller ej, er det alligevel en rigtig god idé at holde sig lø-
bende opdateret. Vi anbefaler, at du opdaterer din viden omkring den nye ferielov, så du er godt rustet til take off.

Tilmeld dig nyhedsbrevet i formularen.

Dit samtykke er obligatorisk

Resultat

Du er ikke helt på bar bund, men der er stadig ikke tjek på alt til den næste ferie…lov. Download vores tjekliste med væsentligste deadlines, så kommer I ikke for sent afsted

Resultat

Hmmmm….du/I er vist ikke nået til planlægningen af ferie…loven på to-do-listen. Men der er hjælp at hente i vores gratis e-bog, som kan downloades her.

Automatisk eller manuelt?

Download vores guide til hvordan du understøtter overgangsordningen - manuelt eller automatisk

Har du styr på den næste ferie ... lov?

Tag testen og se hvor godt har jeres virksomhed forberedt sig?