Sådan læser du din lønseddel

Om du er månedslønnet, timelønnet med feirekort eller timelønnet med FeriKonto kan du her få hjælp til at forstå din lønseddel fra Visma

Se eksempler på lønsedler fra Visma

Får du løn én gang om måneden eller timelønnet med enten feriekort eller FerieKonto? Nedenfor kan du se lønsedler for alle scenarier. Vær opmærksom på, at der kan være linjer, der varierer afhængig af jeres virksomheds setup.

Åbn eksemplerne og se forklaringerne nedenunder.

Forklaringen på en månedslønnet lønseddel

1. Normtid

Normal arbejdstid (timer).

 


4. Personalegoder før skat

Eksempelvis fri bil, fri telefon, sundhedssikring og bruttolønsordninger.


7. AM-bidrag

Det lovpligtige beløb til arbejdsmarkedsbidrag (AM) fratrækkes. Beløbet er en procentdel af den samlede sum af månedsløn, løn for overtid, løn for forskudt tid minus eget pensionsbidrag og ATP.

 

10. Løntræk efter skat

Eksempelvis frokostordning,
personaleforening og aconto.


13. Beløb

Det beløb, der er indsat på bankkontoen eller NemKontoen.

 


16. Saldi år-til-dato

Alle felter akkumuleres løbende og indeholder oplysninger fra 1. januar til og med den aktuelle lønperiode.

2. Enheder

Afhængig af hvilken post, der specificeres, kan enheder være antal timer, kilometer eller enheder.


5. Pension

Firmapension hvor præmien ofte er 2/3 fra arbejdsgiver og 1/3 fra lønmodtageren.


8. A-indkomst og A-skat

A-skat trækkes fra A-indkomsten. I eksemplet er A-indkomsten summen af månedsløn, løn for overtid, løn for forskudt tid minus eget pensionsbidrag, ATP og AM-bidrag.
11. Konto eller NemKonto

Bankkontoen hvor lønnen overføres til.

 

14. År til dato - Pension

Summen af medarbejders og firma indbetalinger på medarbejders pensionsordning i indeværende år, inkl. den indeværende periode.


17. Ferie i henhold til ny ferielov

Viser beregningsgrundlaget for feriepenge (4420) samt beløbet, der overføres til FerieKonto/Feriekort ved evt. fratrædelse (4428). Derudover feriedage til rådighed og eventuelle ferie tildelt på forskud samt lovpligtig ferietillæg. Det er individuelt for den enkelte arbejdsgiver, om der tilbydes ferie på forskud.

3. Månedsløn

Angiver den månedsløn, der er aftalt for normal arbejdstid. Omfatter ligeledes de ekstra tillæg og overtid, der kan forekomme i lønbehandlingen.

6. ATP

Før skat trækkes det lovpligtige bidrag til ATP. ATP beregnes ud fra, hvor mange arbejdstimer du arbejder.


9. Feriepenge til fonden

Overblik over de opsparede feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler

 

 


12. Disp. dato

Datoen hvor lønnen er disponibel på kontoen.


15. Overførte feriedage

Restferie overført fra gammel ferielov. Nedskrives når disse benyttes og forsvinder, når de er opbrugt.