Sådan læser du din lønseddel

Om du er 14-dageslønnet eller månedslønnet, kan du her få hjælp til at forstå din lønseddel fra Visma

Lønseddel fra Visma

Se eksempler på lønsedler fra Visma

Får du løn én gang om måneden eller hver 14. dag? Nedenfor kan du se lønsedler for begge scenarier. Vær opmærksom på, at der kan være linjer, der varierer afhængig af jeres virksomheds setup.

Åbn eksemplerne og se forklaringerne nedenunder.

1. Normtid

Normtid henviser til din normale arbejdstid i timer.

4. Personalegoder før skat

Personalegoder før skat kan eksempelvis være fri bil, fri telefon, sundhedssirking og bruttoordninger.

7. AM-bidrag

AM-bidrag er det lovpligtige beløb til arbejdsmarkedsbidrag (AM). Beløbet er procentdele af summen af gage, gruppeliv, løn for overtid, løn for forskudt tid minus eget pensionsbidrag og ATP.

10. Løntræk efter skat

Eksempelvis frokostordning, personaleforening og aconto.

13. Beløb

Det beløb, der er indsat på bankkontoen

16. Ferieberettiget løn og ferietillæg

Den ferieberettigede løn er løn udbetalt for arbejde, der danner grundlag for beregningen af feriepenge og ferietillæg. Det betyder, at tillægget for gruppelivsforsikringen ikke medtages.

2. Enheder

Enheder afhænger af hvilken post, der specificeres. Det kan være antal timer, kilometer eller kroner.

5. Pension og opsparing af fritvalg

Dette indebærer din firmapension, hvor præmien ofte er 2/3 fra arbejdsgiveren og 1/3 fra lønmodtageren. Opsparingen af frivalg, hvis fritvalg bliver udbetalt.

8. A-indkomst og A-skat

A-skat trækkes fra A-indkomsten. I eksemplet er A-indkomsten summen af gage, gruppeliv, løn for overtid, løn for forskudt tid minus eget pensionsbidrag, ATP og AM.

11. Konto

Bankkontoen, hvor lønnen overføres til.

14. År til dato - pension

Summen af medarbejder- og firmaindbetalinger på medarbejderens pensionsordning i indeværende år inkl. den pågældende lønseddel/lønperiode. Summen af den opsparede fritvalg i indeværende år, inkl. den pågældende lønseddel/lønperiode.

17. Nettoferiepenge saldo

Nettoferiepenge saldo er summen af feriepengene fra indeværende år, som er sendt til Feriekonto/Feriekort.

3. Månedsløn/timeløn

Månedsløn/timeløn angiver den måneds- eller timeløn, der er aftalt for normal arbejdstid eller ved timeløn. Omfatter ligeledes de ekstra tillæg og overtid, der kan forekomme i lønbehandlingen.

6. ATP

Før skat trækkes også det lovpligtige bidrag til ATP. ATP beregnes ud fra, hvor mange arbejdstimer du har.

9. Afregning af periodens feriepenge

Feriepenge for perioden bliver beskattet og sendt til Feriekonto eller til Feriekort.

12. Disp. dato

Datoen, hvor lønnen er disponibel på kontoen.

15. Feriefridage/timer saldo

Det antal feriefritimer/-dage, der er til rådighed efter pågældende lønperiode. Bemærk, saldoen på lønsedlen er forskudt i forhold til tidsregistrering, hvorefter den faktiske saldo kan være lavere.