Digitalisering af kørselsregnskabet

Mileage Book integrerer med:

Lønsystemer

 • Med integration til Dataløn og Visma Løn fordeles de kørte kilometer nemt på medarbejdernes lønsedler.

Visma.net Expense

 • Med integrationen mellem Mileage Book og Visma .net Expense, slipper medarbejderne for at føre manuel kørebog. Det automatiske kørselsregnskab overføres nemt til Visma.net Expense. Din virksomhed bestemmer selv, om godkendelse af kørselsregnskaberne skal ligge hos Visma.net Expense eller hos Mileage Book.

AD-Integration

 • Medarbejderdata hentes direkte fra Active Directory, så I ikke behøver at vedligeholde medarbejderdata i Mileage Book. 
 

Single Sign-on  

 • Med funktionen Single sign-on (SSO) kan en medarbejder nøjes med et log ind til alle jeres systemer, inklusiv Mileage Book.

ERP

 • Med integration til Dinero og e-conomic kan I overføre udgiften til kørselsgodtgørelse direkte fra Mileage Book. Her kan I overføre beløbet direkte til en kassekladde til senere bogføring. Bruger I e-conomic kan I også sætte integration op til projektstyringsmodulet.

 

 

Time/Sags-styringssystemet

 • Køreture kan knyttes på en sag eller et projekt, som overføres til virksomhedens time/sags-styringssystem. Derved kan I følge udgiften til kørsel på hvert projekt, samt overføre udgiften til viderefakturering.

 

Digitalisering giver effektiv proces

Automatisk registrering af kørte kilometer, et fleksibelt godkendelses-workflow og enkel lønindberetning bidrager til, at flere led i virksomheden sparer tid og kan bruge tiden mere effektfuld.

 

Medarbejder

Med en automatisk kørebog, slipper medarbejderen for den byrde, det er at lave et kørselsregnskab.

 • Automatisk og præcis registrering af alle turen
 • Korrekt og rettidig udbetaling af kørepenge
 • Mindre spildtid med registrering og indberetning af kørselsregnskab

Godkender

Mileage Books godkendelses-workflow giver mulighed for at godkende kørselsregnskaberne via mobil app eller website.

 • Digitalt godkendelsesworkflow
 • Hurtigere og nemmere godkendelse af medarbejderes kørselsregnskab
 • Verificering af korrekthed af kørselsregistreringerne på kort

Bogholder

Undgå forkert udbetaling grundet mangelfuld information og hav al dokumentation klar til SKAT.

 • Nemmere administration af kørselsregnskaberne
 • Styr på dokumentationen over for SKAT
 • Enkel indberetning til løn