Effektivisér med en moderne tidsregistreringsløsning

SmartTID er et komplet tidsregistreringssystem som kan håndtere alle overenskomster og lokalaftaler. Medarbejderne foretager registreringer via vores tablet registreringsterminaler eller smartphones.

SmartTID har en meget fleksibel opsætning som gør det muligt at håndtere alle tænkelige situationer i forbindelse med ind og udstempling. Det kan være svar på hvorfor medarbejderen møder for sent, går for tidligt hjem (afspadsering, flex, syg, fri m.v.), om evt. overarbejde skal udbetales eller hensættes til afspadsering osv.

De regler og ordninger I har, kan SmartTID håndtere på en enkelt og intuitiv måde som alle medarbejdere kan finde ud af at bruge.