FAQ

COVID-19 refusion

COVID-19 har medført, at vi ændrer på flere af de måder, som vi gør ting på. Det gælder også for refusionssøgninger. Er du i tvivl om, hvornår I kan søge COVID-19 refusion, og hvilke regler der gælder?

I denne FAQ kan du få svar på de hyppigste spørgsmål inden for emnet.

Skal medarbejderen have en anvisning fra lægen, før medarbejderen kan underskrive tro og love?

Nej, hvis medarbejderen har symptomer eller er i karantæne efter lægelig vurdering, kan medarbejderen underskrive tro og love.

 

Er det kun muligt at få refusion for medarbejdere, der er i karantæne grundet hjemkomst fra specifikke lande?

Nej, alle som er i karantæne på grund af COVID-19 er omfattet at refusionsordning. Karantæne skal være givet på baggrund af en konkret lægelig vurdering.

 

Er tro og love erklæringen nødvendig, når medarbejderen selv bekræfter elektronisk efterfølgende?

Visma anbefaler, at man som arbejdsgiver indhenter tro- og loveerklæring, men det er ikke et krav for at søge. Kommunen sørger selv for evt. at indhente erklæring fra medarbejderen. 

 

Er der tidsbegrænsning på anmeldelsen, fx x-antal dage efter 1. sygedag?

Nej, man kan søge refusion fra første fraværsdag, der er ingen karensperiode. Anmeldelsen skal dog indgives senest 5 uger fra første fraværsdag.

 

Er det også muligt at søge COVID-19 refusion for medarbejdere, der er sendt hjem fordi de er i højrisikogruppen (fx medarbejdere med kræft, hjertefejl, KOL m.m.)?

Det er ikke muligt at søge refusion for medarbejdere, der er sendt hjem, fordi de er i højrisikogruppen. For at kunne søge refusion skal man have symptomer på Covid-19 eller være i karantæne efter myndighedernes vurdering. Visma anbefaler, at man i dette tilfælde indhenter en lægeerklæring for dokumentation.

 

Hvis medarbejderens barn er smittet med COVID-19, vil vi så kunne søge refusion for medarbejderen, der så skal i karantæne?

Ja, hvis medarbejderen er i karantæne som følge af COVID-19, kan du søge refusion.

 

Mange har ikke adgang til at printe hjemmefra og dermed underskrive fysisk. Kan en Tro- og loveerklæring pr. mail opfylde kravene?

Digital underskrift gælder også som underskrift. Man kan også indsætte et billede med sin underskrift.

 

Hvis man er i karantæne og arbejdsdygtig (ikke syg) og dermed kan arbejde hjemmefra (afhængigt af job), så er man vel ikke berettiget til refusion?

Nej, hvis medarbejderen kan arbejde hjemmefra, har arbejdsgiveren ikke ret til refusion.

 

Kan jeg få hjælp til at søge COVID-19 refusion?

Ja, vores refusionsteam står klar til at hjælpe med at få søgt COVID-19 refusion. Det eneste, du skal gøre, er at registrere fraværet på den nye fraværskode 90 - Sygdom/Karantæne Covid19 og tilmelde dig her.

 

Hvad betyder regeringens udspil for dig som kunde i Visma Enterprise?

Vi hjælper med refusionssøgning og sikrer din lønkørsel, hvis din lønbogholder bliver syg. Du kan også nemt vælge at udsætte din skat og AM-bidrag i Visma Løn. Sender du dine medarbejdere hjem, holder vi også styr på dem, så du nemt kan søge den rette lønkompensation. Derudover har vi også helt styr på, hvordan vi fortsat laver din løn, hvis vi selv skulle blive ramt af sygdom.

 

Læs mere her