Hvorfor vælge en leverandør, der har styr på datasikkerhed?

Visma Enterprise supporterer organisationer med forretningssystemer, der understøtter det at være ansat i en virksomhed. Det dækker over processer med personoplysninger, som kræver høj datasikkerhed.

Vores primære løsninger i My Visma suiten: Visma Løn, My Visma, Visma HR og Datahub, er SaaS-løsninger. Det betyder, at Visma Enterprise er ansvarlig for at vedligeholde platformen samt at sikre datasikkerheden. Vores garanti for datasikkerhed fremgår blandt andet af vores ISO/IEC 27001 certifikat og ISAE 3402 type 2 revisorerklæring.


Vi prioriterer datasikkerhed

Derfor er vores løsninger også certificeret 

I My Visma suiten er både My Visma, Visma Løn, Visma HR og DataHub ISO/IEC 27001:2013 certificeret og har været det siden 2019.

SE CERTIFIKATET

Hvad fortæller en ISO certificering?

At vi efterlever en høj IT standard

Certificeringen er en anerkendt international standard, der fortæller at vores ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) løbende bliver overvåget, målt, analyseret, evalueret og vedligeholdt. Det betyder også, at vi overholder bedste praksis for håndtering af IT-processer.

I februar 2021 havde vi seneste besøg af EY CertifyPoint, der bekræftede, at vores niveau af informationssikkerhed fortsat lever op til certificeringens sikkerhedsstandard.

SE SCOPEDOKUMENT

 

 

 

ISAE 3402 - Type 2

Vi får årligt udarbejdet en ISAE 3402 type 2 revisorerklæring af en uafhængig tredjepart. 

Erklæringen dækker over vores løsninger i My Visma suiten: My Visma, Visma Løn, Visma HR  samt Datahub. Kontrolmiljøet er bygget på baggrund af ISO/IEC 27001:2013 annex a, hvor dele af eller hele områder af nedenstående indgår:

A.5 Informationssikkerhedspolitikker
A.6 Organisering af informationssikkerhed
A.7 Medarbejdersikkerhed
A.8 Styring af aktiver
A.9 Adgangsstyring
A.10 Kryptografi
A.11 Fysisk sikring og miljøsikring
A.12 Driftssikkerhed
A.13 Kommunikationssikkerhed
A.14 Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af systemer
A.15 Leverandørforhold
A.16 Styring af informationssikkerhedsbrud
A.17 Informationsikkerhedsaspekter ved nød-, beredskabs- og reetableringsstyring
A.18 Overensstemmelse (compliance).

 

 

 

 

MyVisma


 
 

 
 

             

 

© 2017 Visma