Videns- og Analyseunivers

Visma Enterprises Videns- og Analyseunivers er dit samlingspunkt for højaktuelle temperaturmålinger og undersøgelser inden for løn- og HR-området.

Marts 2018: Databeskyttelsesforordningen: Hvor klar er I?

Vismas Videns- og Analyseunivers sætter denne gang fokus på den kommende databeskyttelsesforordning. Forordningen træder som bekendt i kraft 25. maj 2018, hvor alle virksomheder skal være compliant til de skærpede krav. 

I denne undersøgelse måler vi HR-funktionens parathed i forhold til de nye krav om håndtering og opbevaring af medarbejderdata.

Ved at deltage i undersøgelsen, som tager cirka 5 minutter, modtager du automatisk den efterfølgende rapport, så du har mulighed for at sammenholde din virksomheds parathed med øvrige virksomheder i dansk erhvervsliv.

Deltag i undersøgelsen her

Februar 2018: Fokus på Personalegoder

Er personalegoder fortsat et strategisk middel til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere og hvordan har virksomhedernes udbud af personalegoder ændret sig siden Finanskrisen?

Personalegoderapport 2017

Vi genoptog vores fokus på relevante løn- og HR-videnanalyser, og satte fokus på "Personalegoder i 2017" - og rapporten er nu klar!

Visma (tidligere Bluegarden) inviterede i november 2017 danske virksomheder til en undersøgelse om brugen af personalegoder. Personalegodeundersøgelsen sammenholder tal fra Vismas tilsvarende personalegodeundersøgelse udført i 2009 for at belyse udviklingen i danske virksomheders strategiske brug af personalegoder.

Executive summary
Ifølge vores undersøgelse tyder det på, at brugen af personalegoder på et strategisk plan er ændret sammenlignet med tallene fra 2009. 69% af virksomhederne anvender ’i mindre grad’ eller ’slet ikke’ personalegoder som et strategisk ledelsesværktøj, hvilket er et fald på 19 procentpoint i henhold til rapporten i 2009. Yderligere er personalegoder blevet et mindre væsentligt instrument i forbindelse med tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere sammenholdt med rapporten i 2009.

Vil du vide mere? Så hent rapporten og få det fulde overblik over udviklingen af personalegoder i danske virksomheder.

Hent personalegoderapporten her

Tilmeld dig Visma Enterprises Videns- og Analyseunivers

Ved at deltage i vores korte og højaktuelle analyser får du indsigt i udviklingen inden for både generelle og specifikke løn- og personaleforhold. Emnerne er hentet fra tidens strømninger, og resultaterne bruges som et værdifuldt redskab i mange virksomheder.

  • Deltag i korte og højaktuelle analyser

  • Få viden om trends og tendenser inden for løn og HR

  • Få adgang til værdifulde analyser, rapporter og statistikker

Deltagelse i vores analyser er gratis, og du kan til enhver tid framelde din deltagelse.

Udfyld formularen herunder

Er du eksisterende eller ny kunde?

JA, jeg giver samtykke til behandling af mine personoplysninger som beskrevet her og jeg ønsker, at Visma sender mig relevant information indenfor mine interesseområder på e-mail.