Videns- og Analyseunivers

Visma Enterprises Videns- og Analyseunivers er dit samlingspunkt for højaktuelle temperaturmålinger, undersøgelser og viden inden for løn- og HR-området.

April 2018: Temperaturmåling: GDPR-readiness i danske virksomheder

I april undersøgte vi danske virksomheders parathed, når det gælder håndtering og opbevaring af medarbejderdata i henhold til den nye databeskyttelsesforordning

GDPR-readiness

I den lille temperaturmåling for april måned deltog 42 danske virksomheder, hvilket danner grundlag for denne mini-analyse.

I temperaturmålingen viste det sig, at 73% af de deltagende virksomheder ikke har informeret alle deres medarbejdere om medarbejdernes rettigheder, når det gælder den enkelte medarbejders persondata. I forlængelse heraf svarede 45%, at deres politikker til håndtering af medarbejders persondata ’endnu ikke er klar’.

Vil du have det fulde overblik? Hent temperaturmålingen gratis nedenfor og få det fulde overblik over danske virksomheders GDPR-readiness.

Hent mini-analysen her

Februar 2018: Fokus på Personalegoder

Er personalegoder fortsat et strategisk middel til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere og hvordan har virksomhedernes udbud af personalegoder ændret sig siden Finanskrisen?

Visma inviterede i november 2017 danske virksomheder til en undersøgelse om brugen af personalegoder. Personalegodeundersøgelsen sammenholder tal fra Vismas tilsvarende personalegodeundersøgelse udført i 2009 for at belyse udviklingen i danske virksomheders strategiske brug af personalegoder.

Hent rapporten og få det fulde overblik over udviklingen af personalegoder i danske virksomheder.