Byd robotterne velkommen - de er kommet for at blive

Robotics, også kendt som RPA (Robotics Process Automation), er lige nu et af tidens mest populære buzzwords inden for IT-verdenen. Og det ser ikke ud til blot at være en døgnflue, tværtimod. Men hvad betyder robotics for organisationen - for ikke at tale om, hvad betyder det for medarbejderne? Bliver robotterne vores nye kollegaer, eller kommer de i stedet og overtager vores arbejde?

13.12.2019

 

Ja, robotics kan virke som en stor mundfuld, men det behøver det ikke nødvendigvis at være. Denne artikel vil forsøge at gøre det store buzzword til en forståelig størrelse ved at relatere det til hverdagen i nutidens organisationer. 

Anders Andersen og Steen Sønderby, som er henholdsvis HR-direktør og Product Development direktør i Visma Enterprise, vil give to vigtige vinkler på robotics: forståelsen for teknologiens muligheder og forståelsen for teknologiens betydning for organisationens medarbejdere.

 Lad os først lige få styr på, hvad robotics er

Inden for IT-verdenen har man længe arbejdet med at automatisere virksomheders forretningsprocesser - det har man faktisk gjort i mere end 50 år. At skabe disse automatiseringsprocesser kræver ofte, at man bygger IT-systemer op fra bunden. 

“Robotics handler også om automatisering - men det skiller sig ud ved, at det er noget, som man bygger på toppen af eksisterende løsninger”, uddyber Steen Sønderby.

Anders Andersen tilføjer, “Robotics kan ses som noget, man kan bruge til at klare nogle af alle de administrative og trivielle opgaver, som i dag varetages manuelt af medarbejdere”.

Man kan dog sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor vi kun befinder os i starten af robotics-bølgen, når det teknologimæssigt ikke er noget nyt. Steen Sønderby forklarer, at det har noget at gøre med, at det er blevet mere tydeligt, hvor stor en forretningsmæssig værdi, der er i det. Det kan skyldes, at mange virksomheder kun får flere og flere IT-løsninger, og at det nu er ved at være tid til at få dem til at hænge sammen. 

Anders Andersen peger på, at det også kan skyldes, at robotics har krævet en vis modning, før det har fået folk til at indse, at det faktisk ikke gør så ondt at kaste sig ud i.

Robotics kan ses som...

supplerende IT-løsninger til allerede eksisterende løsninger, som hjælper med at automatisere forretningsprocesser. Her er særligt trivielle opgaver med fx mange ensartede transaktioner oplagte at overlade til robotterne.

Robotics er også til fordel for medarbejderne

Udover de forretningsmæssige fordele i robotics, fremhæver Anders Andersen, at robotterne også bringer fordele med sig for organisationens medarbejdere. “Med hjælp fra robotics vil medarbejdere i stedet kunne bruge deres ressourcer på opgaver, som kræver særlige kompetencer, og som giver større tilfredsstillelse for medarbejderne at løse.“ Og som HR direktør, kan han også se fordele i robotics for selve HR-funktionen. “Der er bare mange administrative opgaver i HR - og vi vil egentlig hellere ud og spare med forretningen, give medarbejderne støtte og rådgivning - og på den måde medvirke til at skubbe forretningen i den rigtige retning. Denne udvikling, tænker jeg, kan gøre vores hverdag sjovere”, fortæller Anders Andersen.

Hertil nævner han også, at der selvfølgelig vil være nogle medarbejdere, der godt kan lide det administrative arbejde med mange gentagelser, og at det ikke er alt arbejde, der behøver at blive automatiseret. En delvis automatisering af det administrative arbejde vil om ikke andet kunne give en mere varierende hverdag for medarbejderne.

Ifølge Anders Andersen og Steen Sønderby er fordelene ved robotics altså mange - men når det kommer til spørgsmålet om bagsiderne ved robotics, bliver svarene en del kortere. “Jeg har svært ved at se nogle ulemper ved robotics”, fortæller Steen Sønderby. “Det er jeg helt enig med dig i”, svarer Anders Andersen.

Er der muligheder i robotics for alle virksomheder?

Der er to overordnede måder at arbejde med robotics på: 

1.Ved selv at bygge egne robotics løsninger

2. Ved at tilkøbe en færdig løsning og lægge den på toppen af egne, eksisterende IT-løsninger

Og det er særlig den sidste, der er interessant for mange virksomheder. “Det er ikke relevant selv at bygge robotics løsninger, hvis det ikke er virksomhedens kerneforretning. For disse virksomheder er det i langt højere grad relevant at gå til et softwarehus og få hjælp til at igangsætte arbejdet med robotics”, forklarer Steen Sønderby.

Gode råd til virksomheder, der overvejer at arbejde med robotics

Anders:

  • Læg barriererne og vær åben over for det
  • Det tager tid at modne en virksomhed til noget nyt  
  • Husk forandringskommunikationen til medarbejderne

Steen:

  • Har I råd til at lade være? - Hvis ikke, så se at kom igang.
  • Robotics vil under alle omstændigheder komme -  og på flere og flere løsninger. Og hvis man som virksomhed ikke har fokus på at effektivisere de administrative processer, mener jeg, at man hurtig vil støde på udfordringer inden for nærmeste fremtid.