Rapport: Vil og kan danske CFO’s arbejde mere strategisk?

Bruger du også kun 14 % af din tid på forretningsunderstøttende aktiviteter?

 

Oplever du også som økonomiansvarlig, at der er kommet øgede forventninger til, at du ved siden af dit bagudrettede fokus også skal påtage dig en mere strategisk kasket? En kasket, hvor du proaktivt deler ud af din viden og indsigt til organisatorisk beslutningstagen? Italesættelsen af den strategiske CFO er i hvert fald blevet ret populær de seneste år. 

Du vil måske også gerne arbejde mere strategisk? Men ét er ønsket - noget andet er, om det afspejler virkeligheden i din og andre økonomiansvarliges hverdag? Kan du f.eks. gøre plads til endnu et fokusområde - uden at dine "traditionelle" opgaver såsom kontroller, regnskaber og rapportering, bliver forsømt? Og tør du omfavne teknologien, så du netop kan leve op til de forventninger, der eksisterer til din rolle i dag?

Vi har indsamlet besvarelser fra 400 danske CFO's, der kan give dig indsigt i, hvorvidt danske økonomiansvarlige både har viljen og rammerne til at kunne arbejde mere strategisk.

 

Rapporten gør dig bl.a. klogere på:

· Hvilke arbejdsområder CFO’s ønsker at prioritere højere de kommende år

· Hvad CFO’s bruger deres tid på i dag

· Hvilke muligheder danske CFO’s ser i systemunderstøttelse

· Hvorvidt danske CFO’s er parate til at inddrage teknologier,
  som kan understøtte deres strategiske fokus

Få tilsendt rapport

 

MyVisma


 
 

 
 

             

 

© 2017 Visma