Ny EU-dom kræver, at arbejdsgiver registrerer medarbejdernes arbejdstid

Ny EU-dom kræver, at arbejdsgiver registrerer medarbejdernes arbejdstid

Kort fortalt ...

Den 14. maj fastslog EU en ny dom, der forpligter arbejdsgivere i medlemsstaterne til at indføre et system til måling af de enkelte medarbejderes arbejdstid. Der er dog usikkerhed om, hvordan den nye lov kommer til at påvirke danske virksomheder og lønmodtagere. Ifølge advokat, Mads Cramer-Kam fra advokathuset Avodan kan arbejdsgivere med fordel allerede nu undersøge mulighederne for et tidsregistreringssystem for at være forberedt på en lovændring.

Sagens begrundelse

Den nye EU-dom udspringer af en sag mellem Deutsche Bank i Spanien og den spansk fagforening Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO). Omdrejningspunktet i sagen var reglerne i arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF), hvor der blandt andet står, at medlemsstaterne er ansvarlige for at sikre, at:

  • alle medarbejdere får en minimumshvileperiode på 11 sammenhængende timer inden for hver 24-timers periode (artikel 3), 

  • og at den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en 7-dages periode ikke overstiger 48 timer inklusive overarbejde (artikel 6).

CCOO mente ikke, at det ville være muligt for Deutsche Bank at overholde arbejdstidsdirektivet, hvis virksomheden ikke implementerede et system dertil. Derudover påtalte CCOO, at virksomheden ikke havde reageret på en påtale fra det spanske arbejdstilsyn, som netop havde pålagt banken at indføre et sådant system.

I dommen fik CCOO medhold i, at Deutsche Bank - i henhold til spansk lovgivning - var forpligtet til at implementere et system til registrering af medarbejdernes arbejdstid. Der blev i dommen lagt vægt på, at medarbejderen i den sammenhæng er den svage part, som kan have svært ved at stille sig op og kræve, at virksomheden overholder lovgivningen af frygt for negative repressalier. Netop derfor blev det afgjort, at medlemsstaterne forpligter sig til, at virksomhederne indfører et system til håndtering af medarbejdernes arbejdstid. 

Du kan læse mere om dommen i denne artikel fra Kammeradvokaten. 

 
6 råd til hvilket tidsregistreringssystem du skal vælge til jeres virksomhed

Kom godt fra start

På baggrund af den nye EU-lov kom advokat Mads Cramer-Kam, fra advokathuset Avodan, i juni 2019 med en klar anbefaling til de danske virksomheder: “Arbejdsgivere kan med fordel, allerede nu, undersøge mulighederne for et tidsregistreringssystem for at være forberedt på en lovændring”. Det er derfor en god idé, allerede nu, at gøre sit forarbejde og undersøge markedet. Vil du vide mere om, hvad du skal overveje, når du skal ud og vælge tidsregistreringssystem, kan du læse 6 gode råd her.

De mange nuancer gør det spændende at følge, hvordan regeringen - på vegne af danske virksomheder og lønmodtagere - vil forholde sig til EU-dommen.