Ny EU-dom kræver, at arbejdsgiver registrerer medarbejdernes arbejdstid

EU-dom kræver at arbejdsgiver registrerer medarbejdernes arbejdstid

Kort fortalt ...

Den 14. maj 2019 fastslog EU en ny dom, der forpligter arbejdsgivere i medlemsstaterne til at indføre et system til måling af de enkelte medarbejderes arbejdstid. Der er dog usikkerhed om, hvordan den nye lov kommer til at påvirke danske virksomheder og lønmodtagere. Ifølge advokat, Mads Cramer-Kam fra advokathuset Avodan kan arbejdsgivere med fordel allerede nu undersøge mulighederne for et tidsregistreringssystem for at være forberedt på en lovændring.

Sagens begrundelse

Den nye EU-dom udspringer af en sag mellem Deutsche Bank i Spanien og den spansk fagforening Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO). Omdrejningspunktet i sagen var reglerne i arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF), hvor der blandt andet står, at medlemsstaterne er ansvarlige for at sikre, at:

  • alle medarbejdere får en minimumshvileperiode på 11 sammenhængende timer inden for hver 24-timers periode (artikel 3), 

  • og at den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en 7-dages periode ikke overstiger 48 timer inklusive overarbejde (artikel 6).

CCOO mente ikke, at det ville være muligt for Deutsche Bank at overholde arbejdstidsdirektivet, hvis virksomheden ikke implementerede et system dertil. Derudover påtalte CCOO, at virksomheden ikke havde reageret på en påtale fra det spanske arbejdstilsyn, som netop havde pålagt banken at indføre et sådant system.

I dommen fik CCOO medhold i, at Deutsche Bank - i henhold til spansk lovgivning - var forpligtet til at implementere et system til registrering af medarbejdernes arbejdstid. Der blev i dommen lagt vægt på, at medarbejderen i den sammenhæng er den svage part, som kan have svært ved at stille sig op og kræve, at virksomheden overholder lovgivningen af frygt for negative repressalier. Netop derfor blev det afgjort, at medlemsstaterne forpligter sig til, at virksomhederne indfører et system til håndtering af medarbejdernes arbejdstid. 

Du kan læse mere om dommen i denne artikel fra Kammeradvokaten. 

 

Webinar: Overholder I
EU-lovgivningen?

Hør mere på et gratis webinar

At holde styr på medarbejdernes arbejdstid er arbejdsgivers ansvar. Ifølge en EU-dom fra 2019 er virksomheder forpligtet til at indføre et system, der er objektivt, pålideligt, tilgængeligt og gør det muligt at måle længden af medarbejderens arbejdstid. Arbejdsgiver har dermed dokumentationspligten. 

Deltag på vores webinar og bliv klogere på EU's arbejdsdirektiv, og hvad det betyder for dig som arbejdsgiver.

TILMELD WEBINARgratiswebinartilmeld.png

6 råd til valg af tidsregistreringssystem

Få 6 gode råd til, hvordan I vælger det tidsregistreringssystem, der er det helt rigtige for jeres virksomhed! Undgå samtidig store omkostninger og tidsspild ved at vælge det forkerte tidsregistreringssystem.

Som hjælp har vores specialister samlet en guide til hvilke overvejelser, I med fordel kan gøre jer ved valg af et nyt system.

HENT DE 6 RÅD HER

Visma Enterprises My Visma logo der dækker for ydelser som rekruttering og tidsregistrering  

MyVisma


 
 

 
 

             

 

© 2017 Visma