Medarbejdertrivsel er et virksomhedsproblem

Sygefravær kan mærkes på bundlinjen

Der er mange typer af fravær - og mange årsager til fravær - på arbejdspladsen. Det kan være lige fra influenza til ondt i ryggen til stress. Undersøgelser fra Arbejdsmiljø Styrelsen viser, at 3,7 % af de danske lønmodtagere er sygemeldt fra jobbet hver dag. Og hvis det handler om en langtidssygemelding, kan det hurtigt blive en dyr affære for virksomheden. Hver gang en kontoransat er sygemeldt i over 30 dage på grund af dårligt arbejdsmiljø, koster det i gennemsnit arbejdsgiveren 82.400 kr., viser beregninger fra Arbejdstilsynet. Det kan derfor være god forretning at få styr på medarbejdertrivslen og arbejdsmiljøet.

Vidste du, at hver gang en kontoransat er sygemeldt i over 30 dage på grund af dårligt arbejdsmiljø, koster det virksomheden 82.400 kr?

Få overblikket med et analyseværktøj

Med Vismas analyseværktøj, Visma HRM Analytics, får du nemt overblik over fraværstendenser såsom kort- og langtidssygdom.

Disse data bliver udstillet i fraværsrapporter i Visma HRM Analytics, som du kan blive klogere på her.

Læs mere om Visma HRM Analytics

Drop syntombehandlingerne og tag hånd om det reelle problem

 

Ifølge HR Direktør i Visma Enterprise, Anders Andersen, er et højt sygefravær ikke alene den enkelte medarbejders skyld. Derimod kan det skyldes forhold i virksomheden. Det nytter derfor ikke noget blot at behandle den enkeltes sygdom. Der skal nemlig tages et grundigt blik på de bagvedliggende årsager til fraværet. Nedbringelse af fravær skal være et organisatorisk og måske endda strategisk projekt, hvor organisationens sundhed - frem for den enkelte medarbejders sundhed - bliver omdrejningspunktet. På den måde undgås det, at virksomheden symptombehandler og i stedet tager hånd om den egentlige årsag til fraværet.

Fravær og ledelse går hånd i hånd

Et højt fravær kan fx skyldes dårlig ledelse og arbejdsmiljø. Ligeledes kan god ledelse og fokus på trivsel i virksomheden være med til at nedbringe fraværet blandt medarbejdere. Og undersøgelser viser, at det rent faktisk har en effekt. En undersøgelse foretaget af Dansk Industri viser, at 44 % af de virksomheder der havde arbejdet med ledelsesudvikling, havde oplevet et fald i sygefravær.

Læs mere om den strategiske tilgang til sygefravær

Tre råd til bedre trivsel 

Al begyndelse er svær, og det kan være svært at vide, hvor man skal starte, hvis fraværet skal nedbringes, og trivslen skal højnes. Nedenfor kan du læse tre gode råd til, hvordan du kommer i gang med at få styr på sygefraværet i jeres virksomhed:

Erkend at fravær er et organisationsproblem

Det første skridt til at få nedbragt fraværet er, at der etableres en fælles forståelse for, at fravær er et organisationsproblem og ikke et individproblem. Det skal derfor tænkes ind langsigtet og strategisk.

Få styr på jeres fraværsdata

For at forstå omfanget er det vigtigt, at HR-funktionen og den enkelte leder har adgang til opdateret og pålideligt data. Det kan med fordel gøres ved hjælp af centrale analyseværktøjer. Dermed bliver det muligt at identificere og italesætte tendenser i fraværet. Er der fx afdelinger eller bestemte medarbejdertyper, hvor sygdom og fravær er mere udbredt?

Prioritér jeres indsatser 

Jeres fraværsdata gør det muligt at definere klare målsætninger for, hvilke resultater I gerne vil skabe - både kort- og langsigtet. Det er fint at tænke stort og ambitiøst, men målsætninger gør det muligt at prioritere indsatser og arbejde struktureret med ét KPI ad gangen. På den måde undgår I, at projektet vokser sig stort og uoverskueligt og potentielt løber løbsk.