Digital HR

98,35 %* AF DANSKE HR-AFDELINGER VIL GERNE VÆRE EN DIGITAL HR-FUNKTION

* et tal vi har grebet ud af den blå luft, men vi antager, at der kun er en forsvindende lille andel skeptikere tilbage, der ikke har set digitaliseringens potentiale

Den akademiske tilgang ville være at starte med at præsentere dig for en effektiviseringskurve, der viste tre hovedfaser af processer med delmål du skulle igennem...men lad os tage en mere jordnær tilgang! Lad os i stedet teste dig på tre klassiske HR-dilemmaer...

Dilemma #1: Data på medarbejdere

Forretningen efterspørger i stigende grad data på medarbejdere:

  • hvor mange sygedage har mine medarbejdere?
  • har vi søgt refusioner for de fire medarbejdere, der er på barselsorlov?
  • hvor meget restferie har vores sælgere?
  • hvem er på arbejde og kan assistere på projekt X i uge 32-34?

Ideelt set burde svarene på disse spørgsmål kunne indhentes af lederen selv, men mange HR-funktioner lider under INEFFEKTIVE, ADMINISTRATIONSTUNGE SYSTEMER - der ikke understøtter disse muligheder! 

Genkender du spørgsmålene fra din egen hverdag?

Dilemma #2: HR-udvikling

1:1-overblikket over den enkelte medarbejders "livscyklus"; altså deres arbejdsmæssige historik:

  • hvordan ser medarbejderens jobforløb ud?
  • hvordan ser vores medarbejderes lønudvikling ud, og hvordan understøtter vi den fremadrettet?
  • Hvordan ser uddannelsesniveauet ud? Og h

    vor er der "huller", der skal understøttes, og hvordan informerer vi de relevante ledere så vi kan planlægge det?

Dilemma #3: digital HR-enablement af forretningen

Hvis HR skal "enable" forretningen forudsætter det ikke længere blot håndtering af talenttilgang. Der skal skabes indsigter med hensyn til engagement, motivering og anvendelse af firmaets menneskelige ressourcer.

Eksempler på digital HR enablement er medarbejdertilfredshedsundersøgelser med historiske data til benchmark-brug; udvikling af personalegodeudbuddet, konkurrencemæssige ansættelsesvilkår inklusiv forståelse for medarbejderens lønniveau m.m.

Men hvordan finder HR-afdelingen tid til denne form for udvikling, hvis de fortsat er "syltet ind i" manuelle arbejdsprocesser?

Hvordan overkommer HR ovenstående dilemmaer?

- de skal stille krav om intern digital transformation

fdsfsd