Digital HR

98,35 %* AF DANSKE HR-AFDELINGER VIL GERNE VÆRE EN DIGITAL HR-FUNKTION

* et tal vi har grebet ud af den blå luft, men vi antager, at der kun er en forsvindende lille andel skeptikere tilbage, der ikke har set digitaliseringens potentiale

Den akademiske tilgang ville være at starte med at præsentere dig for en effektiviseringskurve, der viste tre hovedfaser af processer med delmål du skulle igennem...men lad os tage en mere jordnær tilgang! Lad os i stedet teste dig på tre klassiske HR-dilemmaer...

Dilemma #1: Data på medarbejdere

Forretningen efterspørger i stigende grad data på medarbejdere:

 • hvor mange sygedage har mine medarbejdere?
 • har vi søgt refusioner for de fire medarbejdere, der er på barselsorlov?
 • hvor meget restferie har vores sælgere?
 • hvem er på arbejde og kan assistere på projekt X i uge 32-34?

Ideelt set burde svarene på disse spørgsmål kunne indhentes af lederen selv, men mange HR-funktioner lider under INEFFEKTIVE, ADMINISTRATIONSTUNGE SYSTEMER - der ikke understøtter disse muligheder! 

Genkender du spørgsmålene fra din egen hverdag?

Dilemma #2: HR-udvikling

1:1-overblikket over den enkelte medarbejders "livscyklus"; altså deres arbejdsmæssige historik:

 • hvordan ser medarbejderens jobforløb ud?
 • hvordan ser vores medarbejderes lønudvikling ud, og hvordan understøtter vi den fremadrettet?
 • Hvordan ser uddannelsesniveauet ud? Og h

  vor er der "huller", der skal understøttes, og hvordan informerer vi de relevante ledere så vi kan planlægge det?

Dilemma #3: digital HR-enablement af forretningen

Hvis HR skal "enable" forretningen forudsætter det ikke længere blot håndtering af talenttilgang. Der skal skabes indsigter med hensyn til engagement, motivering og anvendelse af firmaets menneskelige ressourcer.

Eksempler på digital HR enablement er medarbejdertilfredshedsundersøgelser med historiske data til benchmark-brug; udvikling af personalegodeudbuddet, konkurrencemæssige ansættelsesvilkår inklusiv forståelse for medarbejderens lønniveau m.m.

Men hvordan finder HR-afdelingen tid til denne form for udvikling, hvis de fortsat er "syltet ind i" manuelle arbejdsprocesser?

Hvordan overkommer HR ovenstående dilemmaer?

- de skal stille krav om intern digital transformation

fdsfsd

Kære "HR-Heidi"

Vi ved at du har et stort ansvar med mange bolde i luften...du er sikkert ansvarlig for jeres GDPR- compliance; du ligger inde med specialistviden og informationer Og alt dette skal håndteres og bevares med størst tænkelige sikkerhed og respekt.

Sådan skaber i mere overskud i jeres hverdag.

Ved at I har alle oplysninger om medarbejderne samlet ét sted, skærer I ned på mængden af dobbeltarbejde og mindsker risikoen for de fejl, der nemt kan opstå, når du har travlt eller mangler information. Visma HR, som er integreret med Visma løn, er onlineløsninger, der giver digital understøttelse af en lang række personaleadministrative opgaver, og gør det muligt for jer at inddrage såvel ledere som medarbejdere i processerne.

Med Visma HR integreret med Visma løn, kan det ikke undgås at du hurtigt kommer til at opleve:

 • at du sparer værdifuld tid
 • at du skaber større effektivitet,
 • at du mindsker risikoen for fejl
 • at du får høj sikkerhed for at data dannes, behandles og gemmes sikkert og korrekt
 • at du mere systematisk overholder HR-GDPR compliance

Hvad mere præcist tilbydes du ved valg af Visma HR?

Visma HR, som er integreret med Visma løn, er onlineløsninger, der giver digital understøttelse af en lang række personaleadministrative opgaver, og gør det muligt for jer at inddrage såvel ledere som medarbejdere i processerne.

 • Proces og rolle understøttet rekrutteringssystem
 • Integration med Visma Løn
 • Integrerebart med andre systemer kunden bruger
 • Nemt og hurtigt sat op
 • Kan tilpasses, så det passer til arbejdsgangene i din virksomhed.
 • Sprogvalg
 • Kan håndtere flere organisationer og/eller flere virksomheder i samme opsætning
 • Adgangsrettigheder og rolle rettighedsstyring
 • Opslagstabeller
  • Orkidé har en række opslagstabeller, der ikke kan slettes, da de er systemtabeller, og nogle er nødvendige for forbindelsen til Visma Løn. Du kan selv oprette nye opslagstabeller med tilhørende opslagskoder. 
 • Specielle oplysninger
  • kan oprettes efter behov på medarbejde niveau.
 • Fraværskalender
  • Formålet med fraværskalenderen er at forenkle registrering af ferie, sygdom og andet fravær, så systemet automatisk udregner antal fraværsdage under hensyntagen til lørdage, søndage, helligdage og eventuelle ekstra fridage. Der kan oprettes flere forskellige kalendere, men kun én af dem kan være virksomhedens standard-fraværskalender.

Dokumenter

  • For at få et bedre overblik over de dokumenter, der er uploadet/gemt på en medarbejder, er det muligt at kategorisere dokumenterne. Du kan oprette nye dokument-kategorier og styre adgangen til disse.
 • Realtidssaldi
  • Visning af saldi i realtid. Kunden kan selv vælge hvilke saldi, der skal vises på medarbejderne, samt om der skal være grænseværdier og advarsler (påmindelser) til brugeren.
 • Projektnummer - bruges i forbindelse med fraværs- og lønregistreringer
  • Det er muligt at overføre projektnummer på lønregistreringer (ikke på fraværsregistreringer) til input kontering i Visma Løn

Indhold i kolonne 2...

fsdlkfdjslkf js fjdslkj fslkjflkdsjf sdlkjfslkd sdkjfoiqqwoirwq re wqejwqoiejwq e

Vi anvender cookies til at indsamle information om din aktivitet på vores hjemmeside. Kombineret med data, du har oplyst os, skaber vi en profil, så vi kan vise dig indhold, der er tilpasset dine interesser. Når du accepterer, giver du os lov til at indsamle og behandle dine persondata som beskrevet her.

Se, hvilke cookies der gemmes, når du bruger siden og hvordan du ændrer dine præferencer i vores cookiepolitik.