Brugervenlig løsning med fleksibilitet

Med Visma Time får I nemlig effektiv og overskuelig tids- og projektstyring til gavn for både den enkelte medarbejder og administrationen. Og løsningen kan tilpasses jeres individuelle behov omkring overenskomst med overtidsregler, afspadsering, normer og akkordarbejde.

Visma Time gør det nemt og enkelt at få overblik over jeres medarbejderes hverdag og samtidig muligt at samle flere af virksomhedens administrative processer.

App til effektivisering

Løsningen understøttes af en app til tidsregistrering med mere. Så er I sikret optimal udnyttelse af medarbejdernes tid, da indberetninger af timer, overarbejde, afspadsering og udlæg kan klares på farten. På den måde kan I sætte strøm til ellers ofte tidskrævende og manuelle processer. Desuden er alle oplysninger hurtigt til rådighed for administrationen for videre behandling. Alle indberettede data bliver gemt og sikret, da appen fungerer både online og offline.

Læs mere om, hvordan du med tidsregistrering kan digitalisere en manuel proces

Ny EU-dom stiller krav til registrering af arbejdstid

Den 14. maj 2019 slog EU-domstolen nemlig fast, at arbejdsgivere i EU-lande skal være ansvarlige for at registrere deres medarbejderes arbejdstid. Dette skal sikre, at EU's regler om maksimal arbejdstid overholdes.

Læs artiklen og bliv endnu klogere på, hvad den nye EU-dom kommer til at betyde for danske virksomheder.

Læs hele artiklen om den nye EU-dom her

Med Visma Time får I

App tilpasset din virksomhed

Registrér alt fra tid til udgifter i din virksomhed og blandt dine medarbejdere. Hold fokus - registrér kun det nødvendige.

 

Overblik og dokumentation

Få overblik over din forretning med fyldestgørende dokumentation, så du kan træffe databaserede beslutninger og undgå konflikter.

Arbejdstidsregler/overenskomst

Opsæt Visma Time til din overenskomst med overtidsregler, normer, afspadsering og akkordarbejde.

Integration til dit løn- og økonomisystem 

Integrér til Visma Løn, så lønkørslen bliver lettere. 

Planlægning og projektstyring

Hold styr på sager og projekter, og planlæg dine medarbejderes arbejdsdag.

Kørselsregistrering

Du kan registrere din arbejdsrelateret kørsel direkte på kundesager. Det eneste, du skal gøre, er at indtaste adressen og distancen beregnes automatisk.

Integrér dine systemer med Visma Time

Optimalt udbytte med integration

For optimal udnyttelse af virksomhedens samlede systemlandskab spiller integration en afgørende rolle. Kun på den måde får virksomheden det bedst mulige udbytte af sin investering i digitalisering. Visma Time kan integreres til Visma Løn og Visma HR og en række af markedets mest udbredte økonomisystemer.

Med integrationer til Visma Time er det kun fantasien, der sætter grænser. Hvis du er nysgerrig efter at høre mere om, hvordan Visma Time kan integreres til dine systemer, så udfyld formularen, og vi kontakter dig for en snak. 

6 råd til hvilket tidsregistreringssystem du skal vælge til jeres virksomhed

Du er egentlig klar til at tage beslutningen om at få en ny løsning, men du er i tvivl om, hvilke overvejelser du skal gøre dig i forbindelse med valg og implementering af et nyt tidsregistreringssystem. Du vil gerne være sikker på, at du vælger den rigtige løsning, da det kan skabe store forandringer og forbedringer for jeres virksomhed.

Vi har samlet seks gode råd til, hvad du skal gøre, og hvad der er godt at tænke over, når du skal vælge et tidsregistreringssystem.

Læs de 6 råd her

6 råd til hvilket tidsregistreringssystem du skal vælge til jeres virksomhed

Kender du reglerne for overarbejde og afspadsering? Bliv klogere her!

I nogle perioder kan der komme store opgaver, flere arbejdsopgaver og/eller forandringer i virksomheden, der kræver, at man i nogle situationer er nødt til at arbejde mere end normtiden. Det sætter krav til, at virksomheden har styr på den gældende lovgivning. Det kan dog være svært at finde rundt i, hvad der står i loven. Og det bliver ikke nemmere af, at der ikke findes ikke specifik lovgivning om overarbejde. Til gengæld er der lavet en række regler om arbejdstid.
 
48-timers-reglen

Ifølge EUs arbejdstidsdirektiv må en medarbejder ikke må arbejde mere end 48 timer om ugen i gennemsnit over en periode på fire måneder. De fire måneder må ligge når som helst på året, så længe de er i forlængelse af hinanden. 

48-timers-reglen gælder for alle lønmodtagere - dog undtaget de lønmodtagere med en overenskomst, der sikrer dem samme rettigheder som Arbejdstidsloven - og har til formål at beskytte medarbejderens sikkerhed og sundhed. Hvis du som arbejdsgiver bryder 48-timers-reglen, vil det give medarbejderen retten til godtgørelse. Du skal som arbejdsgiver betale medarbejderen en godtgørelse, som svarer til 25.000 kroner, der dog kan afvige ved særlige omstændigheder.

 
Systematisk overarbejde - 42 timer om ugen

Systematisk overarbejde betyder, at medarbejdere i nogle bestemte faggrupper og brancher maksimalt må arbejde 42 timer om ugen og ikke må arbejde over mere end én time pr. dag.

Systematisk overarbejde er resultatet af, at arbejdsgiverne inden for især håndværkerbranchen ønskede større fleksibilitet i forhold til overarbejdstid, så de nemmere kunne tilrettelægge arbejdstiderne efter arbejdsudbud ud fra efterspørgslen. Betingelsen for at varsle systematisk overarbejde er, at virksomheden har et varierende produktionsbehov og dermed midlertidigt behov for flere produktionstimer end normalt.

 
Pause efter seks timer

Hvis arbejdsdagen er længere end seks arbejdstimer på én dag, så skal medarbejderen ifølge lovgivningen holde en pause, hvor medarbejderen kan koble af. Lovgivningen siger ikke, hvor kort eller lang pausen skal være, men lang nok til at medarbejderen kan nå at spise og drikke. Typisk er det en halv time. Dette gælder medarbejdere, som ikke har en overenskomst.

For medarbejdere med en overenskomst, står der ofte detaljerede regler for arbejdstid og længde af pauser i overenskomsten.

 
Ugentlig fridøgn

En medarbejder har ifølge arbejdsmiljøloven krav på at have et ugentlig fridøgn i hver periode, som udgør syv dage, som skal være i forlængelse af en 11-timers hvileperiode. Det ligger normalt om søndagen. 

 
11-timers hvileperiode

Arbejdsmiljøloven siger, at du minimum skal have en hvileperiode på 11 sammenhængende timer i løbet af en 24-timers periode. 

Hvileperioden kan nedsættes - dog ikke til mindre end 8 timer - ved følgende former for arbejde, som arbejdsmiljøloven har nedskrevet:

  • Holdskifte i virksomheder, der arbejder i flerholdsdrift
  • Landbrugsarbejde indtil 30 dage i et kalenderår.
  • Virksomhedens årlige regnskabs- og statusopgørelse eller udsalg, men højst 14 dage i et kalenderår.
  • Arbejde på lagre og i butikker de sidste 14 dage før juleaften.
  • Mødevirksomhed, kulturelle arrangementer og lignende i forbindelse med arbejde, som normalt udføres i dagtimerne, men hvor navnlig kontakten til andre persongrupper gør det hensigtsmæssigt, at dette arbejde lægges i aftentimerne.

Løn administration

Løn

Løn Outsourcing

 

 

MyVisma