Fuldt overblik over organisationen

Ifølge en EU-dom er det et krav, at arbejdsgiver registrerer medarbejdernes arbejdstid. Gør I det?

Med digital tidsregistrering får I det fulde overblik over medarbejdernes arbejdstid, kommende vagter og ferie i en overskuelig kalendervisning. Saml data ét sted, planlæg og hold styr på projekter, ressourcer og meget mere.

appterminal.png

Tids- og fraværsregistrering

Direction red.png
Digitaliser jeres time- og fraværsregistrering og gør arbejdsdagen lettere med registrering direkte via app, web og terminal.

Planlægning og projektstyring

Connected-data-rednybuks.png
Planlæg nemt dine medarbejderes arbejdstid og hold styr på sager og projekter med kalendervisningen.

Overenskomst og arbejdstidsregler

Documents red.png

Opsæt Visma Time til din overenskomst sammen med overtidsregler, normer, afspadsering og akkordarbejde.

Udlæg og diæter

Mobile-device-red.png

Tilføj nemt og hurtigt kvitteringer for  kundefrokoster, transport og meget mere med Visma Time appens kamerafunktion.

Kørselsregistrering

Navigation red.png

Registrer arbejdsrelateret kørsel direkte på kundesager. Indtast blot adressen, så beregnes distance og fradrag automatisk.

Overblik over saldi

Connected cloud red (1).png

Gør det nemt for medarbejdere at bevare overblikket over optjente kilometer, feriedage, afspadseringstimer og meget mere.

Book en demo til Visma Time i dag

Integrér dine systemer med Visma Time

Optimalt udbytte med integration

For optimal udnyttelse af virksomhedens samlede systemlandskab spiller integration en afgørende rolle. Kun på den måde får virksomheden det bedst mulige udbytte af sin investering i digitalisering. Visma Time kan integreres til Visma Løn og Visma HR og en række af markedets mest udbredte økonomisystemer.

Med integrationer til Visma Time er det kun fantasien, der sætter grænser. Hvis du er nysgerrig efter at høre mere om, hvordan Visma Time kan integreres til dine systemer, så udfyld formularen, og vi kontakter dig for en snak. 

6 råd til hvilket tidsregistreringssystem du skal vælge til jeres virksomhed

Du er egentlig klar til at tage beslutningen om at få en ny løsning, men du er i tvivl om, hvilke overvejelser du skal gøre dig i forbindelse med valg og implementering af et nyt tidsregistreringssystem. Du vil gerne være sikker på, at du vælger den rigtige løsning, da det kan skabe store forandringer og forbedringer for jeres virksomhed.

Vi har samlet seks gode råd til, hvad du skal gøre, og hvad der er godt at tænke over, når du skal vælge et tidsregistreringssystem.

Læs de 6 råd her

6 råd til hvilket tidsregistreringssystem du skal vælge til jeres virksomhed

Visma Time gav Mercedes-Benz CPH mere tid

Kender du reglerne for overarbejde og afspadsering? Bliv klogere her!

I nogle perioder kan der komme store opgaver, flere arbejdsopgaver og/eller forandringer i virksomheden, der kræver, at man i nogle situationer er nødt til at arbejde mere end normtiden. Det sætter krav til, at virksomheden har styr på den gældende lovgivning. Det kan dog være svært at finde rundt i, hvad der står i loven. Og det bliver ikke nemmere af, at der ikke findes ikke specifik lovgivning om overarbejde. Til gengæld er der lavet en række regler om arbejdstid.
 
48-timers-reglen

Ifølge EUs arbejdstidsdirektiv må en medarbejder ikke må arbejde mere end 48 timer om ugen i gennemsnit over en periode på fire måneder. De fire måneder må ligge når som helst på året, så længe de er i forlængelse af hinanden. 

48-timers-reglen gælder for alle lønmodtagere - dog undtaget de lønmodtagere med en overenskomst, der sikrer dem samme rettigheder som Arbejdstidsloven - og har til formål at beskytte medarbejderens sikkerhed og sundhed. Hvis du som arbejdsgiver bryder 48-timers-reglen, vil det give medarbejderen retten til godtgørelse. Du skal som arbejdsgiver betale medarbejderen en godtgørelse, som svarer til 25.000 kroner, der dog kan afvige ved særlige omstændigheder.

 
Systematisk overarbejde - 42 timer om ugen

Systematisk overarbejde betyder, at medarbejdere i nogle bestemte faggrupper og brancher maksimalt må arbejde 42 timer om ugen og ikke må arbejde over mere end én time pr. dag.

Systematisk overarbejde er resultatet af, at arbejdsgiverne inden for især håndværkerbranchen ønskede større fleksibilitet i forhold til overarbejdstid, så de nemmere kunne tilrettelægge arbejdstiderne efter arbejdsudbud ud fra efterspørgslen. Betingelsen for at varsle systematisk overarbejde er, at virksomheden har et varierende produktionsbehov og dermed midlertidigt behov for flere produktionstimer end normalt.

 
Pause efter seks timer

Hvis arbejdsdagen er længere end seks arbejdstimer på én dag, så skal medarbejderen ifølge lovgivningen holde en pause, hvor medarbejderen kan koble af. Lovgivningen siger ikke, hvor kort eller lang pausen skal være, men lang nok til at medarbejderen kan nå at spise og drikke. Typisk er det en halv time. Dette gælder medarbejdere, som ikke har en overenskomst.

For medarbejdere med en overenskomst, står der ofte detaljerede regler for arbejdstid og længde af pauser i overenskomsten.

 
Ugentlig fridøgn

En medarbejder har ifølge arbejdsmiljøloven krav på at have et ugentlig fridøgn i hver periode, som udgør syv dage, som skal være i forlængelse af en 11-timers hvileperiode. Det ligger normalt om søndagen. 

 
11-timers hvileperiode

Arbejdsmiljøloven siger, at du minimum skal have en hvileperiode på 11 sammenhængende timer i løbet af en 24-timers periode. 

Hvileperioden kan nedsættes - dog ikke til mindre end 8 timer - ved følgende former for arbejde, som arbejdsmiljøloven har nedskrevet:

  • Holdskifte i virksomheder, der arbejder i flerholdsdrift
  • Landbrugsarbejde indtil 30 dage i et kalenderår.
  • Virksomhedens årlige regnskabs- og statusopgørelse eller udsalg, men højst 14 dage i et kalenderår.
  • Arbejde på lagre og i butikker de sidste 14 dage før juleaften.
  • Mødevirksomhed, kulturelle arrangementer og lignende i forbindelse med arbejde, som normalt udføres i dagtimerne, men hvor navnlig kontakten til andre persongrupper gør det hensigtsmæssigt, at dette arbejde lægges i aftentimerne.
 

MyVisma