Application management i liv- og pensionsbranchen

Hos Visma møder I en afdeling på mere end 50 medarbejdere, der kun beskæftiger sig med application management inden for liv- og pensionsbranchen. Vi forstår jeres organisation så godt, at håndteringen og udviklingen af jeres it-systemer går i tråd med forretningsudvikling.

I får specialiseret viden fra folk, der har arbejdet med de samme problemstillinger hos mange forskellige livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Lad os varetage vedligehold, support og videreudvikling af it-systemer, så I kan koncentrere jer om jeres kerneforretning.

Uddannede kompetencer

Vores medarbejdere i liv- og pensionsafdelingen består blandt andet af forsikringsuddannede, Liv.Net-specialister, systemudviklere, projektledere og forretningskonsulenter, der hver eneste dag arbejder sammen om én ting: vedligeholdelse og udvikling af it-løsninger i liv- og pensionsbranchen. Det betyder, at du får alle de kompetencer til rådighed, der er behov for, for at jeres it-løsninger understøtter jeres forretning.

Sammenhæng med forretningsplanen

Når din virksomhed indgår et samarbejde med os, sætter vi os grundigt ind i, hvor I står nu, og hvor I er på vej hen ifølge jeres forretningsplan. På den måde er I sikre på, at jeres it-systemer både kommer til at understøtte organisationens nuværende og fremtidige behov. Vi har ikke kun fokus på teknologi og leverance, men i høj grad også på governance. I kan således trække på vores branchekendskab samt vores ekspertise inden for både it og forretning, så I aldrig skal være usikre på, om systemerne understøtter forretningen på den bedste og mest økonomiske måde. Det betyder, at I kan slippe fokus på it og koncentrere jer om jeres kerneforretning.

Faste rammer for samarbejdet

Vi tilbyder en række standardiserede ydelser omkring vedligehold, videreudvikling og forvaltning af it-løsningen. Hvis I har andre leverandører, vi skal arbejde sammen med, har vi også stor erfaring med det. Vi følger anbefalingerne i ITIL og sikrer på den måde, at vi taler samme sprog som jeres øvrige leverandører.

Fremtidssikret it-arkitektur

Vi ser eksempelvis på, om I står over for at skulle leve op til nye lovkrav, reformer eller tilbyde en ny service, og om det stiller særlige krav til jeres it-systemer: Er jeres it-systemer gearet til de nye behov, eller skal I investere i noget nyt?

Vi stiller de kritiske spørgsmål, som vi netop har mulighed for at stille, fordi vi både kender jeres organisation samt de teknologiske muligheder og begrænsninger. Samtidig har vi i høj grad fokus på it-arkitekturen, så de enkelte systemer ikke bare fungerer hver for sig, men også altid spiller bedst muligt sammen.

Liv og pension

Vi har samlet kompetencer inden for liv og pensionsbranchen i divisionen Visma Consulting A/S. Vi kender de særlige krav og behov, der gør sig gældende i jeres branche, og vi sørger for, at jeres it-systemer til hver en tid lever op til lovkrav og almindelig udvikling på området.

Ved at trække på vores kompetencer i stedet for at have dem internt i organisationen, har I altid adgang til den nyeste og mest specialiserede viden på området. Blandt vores kunder er PenSam, Skandia, PFA, MercerAon og Willis.

Kontakt os og hør, hvordan I får fleksibel og professionel rådgivning og hjælp til jeres it-projekter.

Jesper Drustrup
Direktør
jesper.drustrup@visma.com
Telefon: 25 24 21 00