Application management i liv- og pensionsbranchen

Hos Visma møder I en afdeling på mere end 50 medarbejdere, der kun beskæftiger sig med application management inden for liv- og pensionsbranchen. Vi forstår jeres organisation så godt, at håndteringen og udviklingen af jeres it-systemer går i tråd med forretningsudvikling.

I får specialiseret viden fra folk, der har arbejdet med de samme problemstillinger hos mange forskellige livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Lad os varetage vedligehold, support og videreudvikling af it-systemer, så I kan koncentrere jer om jeres kerneforretning.

Forretningsunderstøttende it

Som kunde hos os, får I rådgivning og praktisk hjælp til application management af jeres centrale forsikrings- og pensionssystemer, så I kan fokusere på jeres kerneforretning.

Vi rådgiver inden for it-arkitektur og understøttelse af jeres forretningsprocesser ved hjælp af it. Med andre ord har vi ikke bare fokus på teknologi, men også på at I får systemer, der spiller sammen indbyrdes, og som understøtter jeres forretning.

Indgående kendskab til branchen

Vi har mange års erfaring med at agere som den eksterne it-afdeling for kunder i liv- og pensionsbranchen.

Derfor kender vi til bunds de særlige krav og behov, der gør sig gældende, og vi sørger for, at jeres it-systemer til hver en tid lever op til lovkrav og almindelig udvikling på området. Ved at trække på vores kompetencer i stedet for at have dem internt i organisationen, har I altid adgang til den nyeste og mest specialiserede viden på området. Blandt vores kunder er Pensam, Skandia, Unipension, PFA, Mercer og Willis.

Uddannede kompetencer

Vores medarbejdere i liv- og pensionsafdelingen består blandt andet af forsikringsuddannede, Liv.Net-specialister, systemudviklere, projektledere og forretningskonsulenter, der hver eneste dag arbejder sammen om én ting: vedligeholdelse og udvikling af it-løsninger i liv- og pensionsbranchen. Det betyder, at du får alle de kompetencer til rådighed, der er behov for, for at jeres it-løsninger understøtter jeres forretning.

Sammenhæng med forretningsplanen

Når din virksomhed indgår et samarbejde med os, sætter vi os grundigt ind i, hvor I står nu, og hvor I er på vej hen ifølge jeres forretningsplan. På den måde er I sikre på, at jeres it-systemer både kommer til at understøtte organisationens nuværende og fremtidige behov. Vi har ikke kun fokus på teknologi og leverance, men i høj grad også på governance. I kan således trække på vores branchekendskab samt vores ekspertise inden for både it og forretning, så I aldrig skal være usikre på, om systemerne understøtter forretningen på den bedste og mest økonomiske måde. Det betyder, at I kan slippe fokus på it og koncentrere jer om jeres kerneforretning.

Workshop

Faste rammer for samarbejdet

Vi tilbyder en række standardiserede ydelser omkring vedligehold, videreudvikling og forvaltning af it-løsningen. Hvis I har andre leverandører, vi skal arbejde sammen med, har vi også stor erfaring med det. Vi følger anbefalingerne i ITIL og sikrer på den måde, at vi taler samme sprog som jeres øvrige leverandører.

Fremtidssikret it-arkitektur

Vi ser eksempelvis på, om I står over for at skulle leve op til nye lovkrav, reformer eller tilbyde en ny service, og om det stiller særlige krav til jeres it-systemer: Er jeres it-systemer gearet til de nye behov, eller skal I investere i noget nyt?

Vi stiller de kritiske spørgsmål, som vi netop har mulighed for at stille, fordi vi både kender jeres organisation samt de teknologiske muligheder og begrænsninger. Samtidig har vi i høj grad fokus på it-arkitekturen, så de enkelte systemer ikke bare fungerer hver for sig, men også altid spiller bedst muligt sammen.

Liv.Net

Liv.Net rammesystemet fra Edlund A/S nyder stor respekt og udbredelse i liv- og pensionsbranchen.

Liv.Net består dels af kernekode, som kan bruges af enhver virksomhed i liv- og pensionsbranchen, dels af en selskabsspecifik kode, der bliver udviklet specifikt til den enkelte virksomhed, og som tager hensyn til den pågældende virksomheds produkter samt særlige ønsker og behov.

Vismas rolle i forhold til din virksomhed er at håndtere den selskabsspecifikke kode.

Vismas organisering og processer forbundet med application management sikrer, at din virksomhed sikres en balanceret tilgang mellem håndtering af ændringer og gennemførelse af projekter.

AM-ydelser

Ydelser forbundet med application management af den selskabsspecifikke kode fra Visma omfatter:

  • Leveranceprojekter, hvor vi implementerer funktionalitet til honorering af ny eller ændret lovgivning.
  • Løbende håndtering af ændringer.
  • Løft til nyt hovedspor på grundlag af nye releases af kernekoden fra Edlund.
  • Service-enabling af Liv.Net-funktionalitet til brug for integration og samspil med andre systemer.
  • Dokumentation af allerede eksisterende og nyudviklet funktionalitet.
  • Migrering til Liv.Net, herunder konvertering af data.
  • Support.

Liv og pension

Vi har samlet kompetencer inden for liv og pensionsbranchen i divisionen Visma Consulting A/S. Vi kender de særlige krav og behov, der gør sig gældende i jeres branche, og vi sørger for, at jeres it-systemer til hver en tid lever op til lovkrav og almindelig udvikling på området.

Ved at trække på vores kompetencer i stedet for at have dem internt i organisationen, har I altid adgang til den nyeste og mest specialiserede viden på området. Blandt vores kunder er PenSam, SkandiaUnipension, PFA, MercerAon og Willis.

Kontakt os og hør, hvordan I får fleksibel og professionel rådgivning og hjælp til jeres it-projekter.

Jesper Drustrup
Direktør
jesper.drustrup@visma.com
Telefon: 25 24 21 00

Vi anvender cookies til at indsamle information om din aktivitet på vores hjemmeside. Kombineret med data, du har oplyst os, skaber vi en profil, så vi kan vise dig indhold, der er tilpasset dine interesser. Når du accepterer, giver du os lov til at indsamle og behandle dine persondata som beskrevet her.

Se, hvilke cookies der gemmes, når du bruger siden og hvordan du ændrer dine præferencer i vores cookiepolitik.