Application Management

Fokuser på jeres kerneydelser ved at outsource it-drift og vedligehold

Komplet suite af AM-ydelser

Application Management (AM) er organisering og styring af applikationer og it-systemer. Vi varetager den løbende it-drift, overvågning, vedligeholdelse og videreudvikling. Vi leverer desuden it-support til brugerne.

Vi tilbyder Application Management af jeres it-systemer og applikationer og tager ansvaret for den samlede it-drift af jeres it-portefølje.

Vores fleksible service sikrer løbende modernisering og videreudvikling baseret på forretningens skiftende behov. Application Management garanterer at alle applikationer og it-systemer kører stabilt og er up-to-date.

Veloptimerede it-systemer møder konkurrencemæssige fordele og gevinster gennem realiserede produktivitetsforbedringer.

 • Analyse, design, it-udvikling, test, it-uddannelse, it-vedligeholdelse, it-support og it-drift
 • Rapport over applikationernes tilstand
 • Porteføljestyring (it-governance)
 • Service Level Agreements (garantier ift. oppetider, svartider og reaktionstider)
 • Faste kundeteams og off-shore konsulenter
 • Agil udvikling baseret på Scrum Application
 • Lifecycle Management (ALM) baseret på Visual Studio m.fl.
 • Projektstyring bygget på best practice fra PRINCE2
 • Service og vedligehold af it-systemer baseret på best practice inden for ITIL og KanBan

Kontakt os

Outsourcing af it-drift og vedligehold af applikationer

Vores Application Management er fleksibel it-outsourcing, som giver jeres virksomhed mulighed for at opnå både besparelser og produktivitetsforbedringer.

Mange oplever stigende krav til vækst og produktivitetsforbedringer, øget antal af kunder og brugere, voksende organisationer og markeder, hurtigere processer og øget fokus på it-sikkerhed.

Dette stiller større krav til virksomhedens it-systemer og drift af de applikationer, der løbende føjes til systemporteføljen.

Vi tager ansvar for alle it-systemer og bistår jer i it-drift og vedligehold, så I udelukkende kan koncentrere jer om kerneforretningen.

Application Lifecycle Management (ALM)

Vi anvender integrerede Application Lifecycle Management-produkter til at vedligeholde applikationerne gennem hele deres livscyklus.

Vores ALM-produkter kan håndtere alt fra komplekse løsninger og processer til agile offshore projekter. Microsoft er vores primære ALM-leverandør, men vi tilbyder også alternativer efter jeres behov.


Løbende optimering

En virksomhed eller en offentlig myndighed varetager og benytter sig i dag af et stort antal it-systemer, som ofte består af både standardprodukter og skræddersyede komponenter. De er kendetegnet ved at være udviklet og videreudviklet gennem en længere årrække.

Application Management handler i høj grad om at vedligeholde organisationens applikationsplatforme gennem overvågning og optimering. Ved at gennemgå it-porteføljen er det muligt at afdække behovet for optimering af applikationerne. På den måde sikres, at it-systemerne altid fungerer og er up-to-date.

Årlig tilstandsrapport

For den mest stabile vedligeholdelse, anbefaler vi at efterse jeres ressourcer én gang årligt, som en fast del af jeres it-governance. Vi hjælper jer gennem denne proces som professionel it-partner. Vi benytter en velafprøvet metode, der resulterer i en tilstandsrapport med anbefalinger til handlinger på kort og lang sigt.

Når man ser på it-systemerne med nye øjne, viser det sig ofte, at man kan modernisere, udfase eller helt slukke for forældede applikationer uden værdi for forretningen.

Tilstandsrapporten besvarer en række spørgsmål om sundhedstilstanden af it-systemerne, herunder:

 • Hvor mange kørende applikationer indgår i it-systemerne?
 • Hvor mange anvendes aktivt og med hvilken frekvens?
 • Hvor mange kører passivt eller slet ikke?
 • Hvad bidrager de enkelte applikationer til ift. forretningen?
 • Hvordan er sikkerhed, performance og hvor let er vedligehold?

Veloptimerede it-systemer møder konkurrencemæssige fordele og rationaliseringsgevinster gennem realiserede produktivitetsforbedringer. Derfor er den løbende optimering en stor del af det generelle vedligehold.

Kontakt os

 

Application Management til Liv & Pension

Som pensionsselskab eller pensionskasse kan I outsource hele eller dele af jeres application management til Visma.

Vores liv- og pensionsafdeling består af forsikringsuddannede, Liv.Net.-specialister, systemudviklere, projektledere og forretningsudviklere, der udelukkende beskæftiger sig med at håndtere og udvikle it-løsninger til jeres branche.

Vi har erfaring med at arbejde sammen med Edlund A/S, der leverer rammesystemet Liv.Net. Vi har specialiseret os i at udvikle og vedligeholde den selskabsspecifikke del af koden.

Det betyder, at I kan få hjælp fra Visma, hvis I har særlige ønsker til jeres virksomheds Liv.Net.-løsning. Vi laver bl.a. application management for Unipension og Skandia.

Vores løsninger til Liv & Pension

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen har et fast Visma-team siddende, der laver Application Management. Samarbejdet har stået på i mere end ti år, hvor vi bl.a. har udviklet og drevet nye løsninger, rådgivet om it-arkitektur og ydet generel it-support.

Læs mere om samarbejdet

Visma kundecenter

Har I behov for rådgivning og vedligehold af et begrænset antal applikationer, kan der være væsentlige økonomiske gevinster ved at outsource forvaltningen til Visma.

Vi har samlet flere kunder og deres applikationer under samme tag. Det giver stordriftsfordele som kommer kunderne til gode. Vi kalder det Visma kundecenter.

I Visma kundecenter er der mulighed for både 1., 2. og 3. level it-support, ligesom vi tilbyder Single Point Of Contact (SPOC). Vi sikrer, at I altid ved, hvem I skal kontakte – uafhængig af hvilke fejl, problemer eller det aktuelle behov I står med.

Kontakt os

Lad os starte en dialog om jeres application management. Få fleksibel og professionel rådgivning til jeres it-projekter.

AM-kontaktperson Allan Lundgaard Hamilton
Salgsdirektør
allan.lundgaard.hamilton@visma.com
Telefon 23 37 36 57

Vi digitaliserer Danmark

Vi anvender cookies til at indsamle information om din aktivitet på vores hjemmeside. Kombineret med data, du har oplyst os, skaber vi en profil, så vi kan vise dig indhold, der er tilpasset dine interesser. Når du accepterer, giver du os lov til at indsamle og behandle dine persondata som beskrevet her.

Se, hvilke cookies der gemmes, når du bruger siden og hvordan du ændrer dine præferencer i vores cookiepolitik.