Application management

Fokuser på jeres kerneydelser ved at outsource it-drift og vedligehold

IT til forandring og vækst

Application management er, når vi tager ansvar for den samlede drift af jeres it-portefølje og sikrer din virksomhed både besparelser og produktivitetsforbedringer.

Sammenhængende it-governance
Alle it-kompetencer samlet et enkelt sted
Løbende vedligehold af alle systemer

Mange virksomheder oplever stigende krav til vækst og produktivitetsforbedringer, øget antal af kunder og brugere, voksende organisationer og markeder, hurtigere processer og øget fokus på it-sikkerhed. Dette stiller større krav til virksomhedens it-systemer og drift af de applikationer, der løbende føjes til systemporteføljen.

Vi tager ansvar for alle it-systemer og bistår jer i it-drift og vedligehold, så I udelukkende kan koncentrere jer om kerneforretningen.

Kontakt os

Løbende optimering

En virksomhed eller en offentlig myndighed varetager og benytter sig i dag af et stort antal it-systemer, som ofte består af både standardprodukter og skræddersyede komponenter. De er kendetegnet ved at være udviklet og videreudviklet gennem en længere årrække.

Application Management handler i høj grad om at vedligeholde organisationens applikationsplatforme gennem overvågning og optimering. Ved at gennemgå it-porteføljen er det muligt at afdække behovet for optimering af applikationerne. På den måde sikres, at it-systemerne altid fungerer og er up-to-date.

Veloptimerede it-systemer møder konkurrencemæssige fordele og rationaliseringsgevinster gennem realiserede produktivitetsforbedringer. Derfor er den løbende optimering en stor del af det generelle vedligehold.

Årlig tilstandsrapport

For den mest stabile vedligeholdelse, anbefaler vi at efterse jeres ressourcer én gang årligt, som en fast del af jeres it-governance.

Vi udfærdiger en tilstandsrapport med anbefalinger til handlinger på kort og lang sigt. Det viser det sig ofte, at man kan modernisere, udfase eller helt slukke for forældede applikationer uden værdi for forretningen.

Tilstandsrapporten besvarer en række spørgsmål om sundhedstilstanden af it-systemerne, herunder:

  • Hvor mange kørende applikationer indgår i it-systemerne?
  • Hvor mange anvendes aktivt og med hvilken frekvens?
  • Hvor mange kører passivt eller slet ikke?
  • Hvad bidrager de enkelte applikationer til ift. forretningen?
  • Hvordan er sikkerhed, performance og hvor let er vedligehold?

Stærkt metodeværk

Vores AM-aftaler har garanti for oppetid, svartider og reaktionstider (SLA). Vi arbejder agilt i SCRUM-teams for at maksimere effektivitet. Vores projektstyring er baseret på best practice fra PRINCE2.

Vi anvender integrerede Application Lifecycle Management-produkter til at håndtere alt fra komplekse løsninger og processer til agile offshore-projekter.

Vi slår bro mellem udviklings- og driftsaktiviteter med DevOps. Med automatiseret test og idriftsættelse fremmer vi kommunikation, kvalitet og levering.

Alle it-kompetencer et enkelt sted

Vi er din it-totalleverandør og har eksperter indenfor analyse, design, it-udvikling, test, it-uddannelse, it-vedligeholdelse, it-support og it-drift.

En AM-aftale sikrer dig alle adgang til alle it-kompetencer.

Kontakt os

Fast team

Store AM-aftaler involverer som regel et fast team. Det kan sidde hos jer eller i vores domicil. Vi har endda projekter hvor kundens it-folk og eksterne samarbejdspartnere arbejder sammen i vores lokaler.

En typisk AM-aftale strækker sig over flere år. Vi kommer til at kende din forretning til bunds, og kan derfor proaktivt finde de bedste løsninger i samarbejde med jer.

Kundecenter

Vores kundecenter hjælper dig, hvis du kun har et begrænset antal applikationer. Vi har samlet flere kunder og deres applikationer under samme tag. Det giver stordriftsfordele, som kommer dig til gode.

Vi tilbyder både 1., 2. og 3. level it-support. Med et Single Point Of Contact (SPOC) ved I altid, hvem I skal kontakte – uanset hvilke fejl, problemer eller behov, I står med.

Kontakt

Michael Madvig
Senior Account Manager
michael.madvig@visma.com
41 32 86 58

Visma Consulting A/S
Gærtorvet 1-5
1799 København V

Bliv kontaktet af os