Application Management

Outsourcing af it-drift og vedligehold, sikrer at I kan fokusere på jeres kerneydelser

Hvad er Application Management?

Application Management (AM) er en organisering og styring af applikationer og it-systemer.

Denne service varetager den løbende it-drift, overvågning, vedligeholdelse, og videreudvikling af applikationerne og leverer it-support til brugerne af applikationerne. 

Vi tilbyder Application Management af jeres it-systemer og applikationer og tager ansvaret for den samlede it-drift af jeres it-portefølje.

Vores fleksible service sikrer løbende modernisering og videreudvikling baseret på forretningens skiftende behov. Application Management garanterer at alle applikationer og it-systemer kører stabilt og er up-to-date.

Outsourcing af it-drift og vedligehold af applikationer

Vores Application Management er fleksibel it-outsourcing, som giver jeres virksomhed mulighed for at opnå både besparelser og produktivitetsforbedringer.

Mange oplever stigende krav til vækst og produktivitetsforbedringer, øget antal af kunder og brugere, voksende organisationer og markeder, hurtigere processer og øget fokus på it-sikkerhed. Dette stiller større krav til virksomhedens it-systemer og drift af de applikationer, der løbende føjes til systemporteføljen.

Vi tager ansvar for alle it-systemer og bistår jer i it-drift og vedligehold, så I udelukkende kan koncentrere jer om kerneforretningen.

Vores ydelser omfatter

  • Analyse, design, it-udvikling, test, it-uddannelse, it-vedligeholdelse, it-support og it-drift
  • Rapport over applikationernes tilstand
  • Porteføljestyring (it-governance)
  • Service Level Agreements (garantier ift. oppetider, svartider og reaktionstider)
  • Faste kundeteams, off-shore konsulenter
  • Agil udvikling baseret på Scrum
  • Application Lifecycle Management (ALM) baseret på Visual Studio m.fl.
  • Projektstyring bygget på best practice fra PRINCE2
  • Service og vedligehold af it-systemer baseret på best practice inden for ITIL og KanBan

Hør hvad vi kan gøre for jer

Application Lifecycle Management (ALM)

I Visma Consulting anvender vi integrerede Application Lifecycle Management-produkter til at vedligeholde applikationerne gennem hele deres livscyklus.

Vores ALM-produkter kan håndtere alt fra komplekse løsninger og processer til agile offshore projekter. Microsoft er vores primære ALM-leverandør, men vi tilbyder også alternativer efter jeres behov.

Vi anbefaler at bruge integrerede produkter til Application Lifecycle Management

AM sikrer løbende optimering af jeres applikationer

Application Management handler i høj grad om at vedligeholde organisationens applikationsplatforme gennem overvågning og optimering. Ved at gennemgå it-porteføljen er det muligt at afdække behovet for optimering af applikationerne og på den måde sikre, at it-systemerne altid fungerer og er up-to-date.


Årlig tilstandsrapport

For den mest stabile vedligeholdelse, anbefaler vi at efterse jeres ressourcer én gang årligt, som en fast del af jeres it-governance. Med os som professionel it-partner, kan vi hjælpe jer gennem denne proces. Vi anbefaler en velafprøvet metode, der resulterer i en tilstandsrapport med anbefalinger til aktioner på kort og lang sigt.

Når man ser på it-systemerne med nye øjne, viser det sig ofte, at man kan modernisere, udfase eller helt slukke for forældede applikationer uden værdi for forretningen.

Centrale spørgsmål i optimeringsprocessen

Hvor mange kørende applikationer indgår i it-systemerne? Hvor mange anvendes aktivt og med hvilken frekvens? Hvor mange kører passivt eller slet ikke? Hvad bidrager de enkelte applikationer til ift. forretningen? Og hvordan er sikkerhed, performance og hvor let er vedligehold?

 

Veloptimerede it-systemer møder konkurrencemæssige fordele og rationaliseringsgevinster gennem realiserede produktivitetsforbedringer. Derfor er den løbende optimering en stor del af det generelle vedligehold.

Application management til liv & pension

Som pensionsselskab eller pensionskasse kan I outsource hele eller dele af jeres application management til Visma. Vores liv- og pensionsafdeling består af forsikringsuddannede, Liv.Net.-specialister, systemudviklere, projektledere og forretningsudviklere, der udelukkende beskæftiger sig med at håndtere og udvikle it-løsninger til jeres branche.Vi har erfaring med at arbejde sammen med Edlund A/S, der leverer rammesystemet Liv.Net. Vi har specialiseret os i at udvikle og vedligeholde den selskabsspecifikke del af koden i Liv.Net. Det betyder, at I kan få hjælp fra Visma, hvis I har særlige ønsker til jeres virksomheds Liv.Net.-løsning. Vi laver bl.a. application management for Unipension og Skandia.

Læs mere om vores løsninger til Liv & Pension

Kundecase

NaturErhvervstyrelsen har et fast Visma-team siddende der laver Application Management. Samarbejdet mellem Visma og NaturErhvervstyrelsen har stået på i mere end ti år, hvor vi bl.a. har udviklet og drevet nye løsninger, rådgivet om it-arkitektur og ydet generel it-support.

Læs mere om samarbejdet her

 

It-support hos Visma kundecenter

Har I behov for rådgivning og vedligehold af et begrænset antal applikationer, kan der være væsentlige økonomiske gevinster ved at outsource forvaltningen til en professionel leverandør, der har samlet flere kunder og deres applikationer under samme tag. Det giver stordriftsfordele som kommer kunderne til gode.

Vi kalder det Visma kundecenter.

I Visma kundecenteret er der mulighed for både 1., 2. og 3. level it-support, ligesom at vi tilbyder Single Point Of Contact (SPOC).

Vi sikrer hermed, at I altid ved, hvem I skal kontakte – uafhængig af hvilke fejl, problemer eller behov I står med.

Kontakt os

Vi har samlet application management-ydelser i divisionen Visma Consulting A/S.

Kontakt os og hør, hvordan I får fleksibel og professionel rådgivning og hjælp til jeres it-projekter.

 

AM kontaktperson

Allan Lundgaard Hamilton
Salgsdirektør
allan.lundgaard.hamilton@visma.com
Telefon 23 37 36 57

Vi digitaliserer Danmark