Hvad skal der til for at få succes med BI?

 

Datadrevet forretningsudvikling

Visualisering, analyse og rapporter


Visualisering gør et komplekst analytisk budskab lettere forståeligt. Der er mange spændende mønstre og sammenhænge i data, som det menneskelige øje ikke umiddelbart ser, og der skal ofte et ekstra kreativt og visuelt arbejde til for at synligøre de værdifulde fund for ikke-eksperter.

 

Data warehouse og ETL


De fleste business intelligence løsninger vil have et data warehouse som en central bestanddel. Data warehouse samler og strukturerer virksomhedens data i et miljø, hvor der er maskinkraft til at gennemføre beregninger uden, at det går ud over de operationelle processer. For at tilvejebringe data til analyse anvendes en ETL-proces (Extract-Transform-Load). Denne automatiserede proces, integrerer og kvalitetssikrer data fra organisationens forskellige fagsystemer og fra andre relevante datakilder.

Data governance


Eftersom data bliver et forretningskritisk aktiv for virksomheden, kræver de særskilte processer og administration, som fokuserer på datakvalitet og prioritering af datarelaterede indsatser.

 

Eksterne data


Eksterne data kan berige virksomhedens billede af sig selv i forhold til omverdenen. Ved at kombinere interne data med eksterne data skabes en forbedret model, som kan positionere og hjælpe til at træffe bedre beslutninger i strategiske og operationelle sammenhæng. Fx makro- og mikroøkonomisk data, der giver et økonomisk indblik i virksomhedens omverden, vejrdata, der kan hjælpe med at forudsige den kortsigtede produktefterspørgsel, sociale data, der giver input omkring forbrugeradfærd i målgruppen eller miljødata, der skaber viden om geografiske forhold.

Business intelligence

Vi har samlet kompetencer inden for business intelligence i divisionen Visma Consulting A/S.
Ønsker du at vide mere om business intelligence, eller høre hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte os.  

René Stampe Lund
Direktør
rene.stampe.lund@visma.com
Telefon: +45 41 91 43 55

Jørgen Fisher Walldorf
Business intelligence konsulent 
jorgen.fisher.walldorf@visma.com 
Telefon: 51 39 30 13 

Vi er partner med: