Business intelligence

BI identificerer, udvikler og skaber nye strategiske forretningsmuligheder, der kan øge produktivitet drastisk.

Datadrevet forretningsudvikling

Vores erfaring med forretningsorienterede it-løsninger, giver os en unik vinkel på business intelligence. Vi fokuserer på big data teknologier kombineret med klassiske data warehouse-ydelser.

Vi ser business intelligence som datadreven forretningsudvikling.

  • Forøg produktivitet drastisk
  • Opdag nye strategiske forretningsmuligheder
  • Udforsk nye sammenhænge ud fra egne og andres data

Brug dine data til forretningsudvikling

Datadreven forretningsudvikling skaber et velfungerende og effektivt videns- og informationsflow. De gevinster du kan få ud af det, er bedre beslutninger baseret på sunde objektive fakta, reduktion af omkostninger og øget produktivitet.

Næsten uanset størrelse, sidder de fleste organisationer i dag på enorme bjerge af information. Information der potentielt rummer store muligheder for forretningsudvikling, men i dag blot øger vedligeholdelsesomkostninger.

Find mønstre og strukturer

Ved hjælp af avancerede matematiske og statistiske modeller laver vi en objektiv analyse, der identificerer mønstre og strukturer i data. Dette afviger fra traditionel business intelligence, hvor man fravælger data og dermed danner et overskueligt men subjektivt datagrundlag.

Vismas datadrevene model automatiserer det datatunge behandlingsarbejde for jer. Derfor kan jeres knappe analytiske ressourcer prioriteres til at lave forretningsanalyse, hvor de skaber mest værdi for din virksomhed.

Få succes med BI

Datadreven forretningsudvikling kræver et vist niveau af hardware, software og organisering. Visma har erfaring i at etablere både de bløde og de hårde forudsætninger for effektiv business intelligence.

Læs om elementerne i vores BI-ydelser


Fire niveauer af værdiskabelse

Vi betragter business intelligence ydelser som en modenhedsrejse. Vi kan hjælpe jer til at skabe et erfaringsgrundlag igennem en relativ hurtig iteration, hvor et eller flere områder af organisationens data indgår til eksempelvis segmentering.

Dette ”data mining” proof of concept, viser ofte interessante mønstre, der afstedkommer værdifulde forretningshypoteser og dermed starter en innovativ vidensudvindingsproces. Ved at berige analysen med større mængder af interne eller eksterne data opnås ny indsigt, og det forretningsmæssige potentiale klarlægges.

En business case sikrer, at der konstant er fokus på forretningsværdi, så ressourceindsats og mål hænger sammen.

Læs om de fire niveauer i business intelligence


Fleksibelt samarbejde

Dine it-projekter ledes sikkert til succes med et stærkt proces- og metodeapparat. Vi tager dig professionelt i hånden og tilpasser vores samarbejdsform til din virksomhed og jeres aktører.

Kontakt

Visma Consulting A/S
Nørgaardsvej 32
2800 Kgs. Lyngby
consulting.dk@visma.com

Bliv kontaktet af os