Hvad skal der til for at få succes med BI?

Visualisering, analyse og rapporter

Visualisering gør et komplekst analytisk budskab lettere forståeligt. Der er mange spændende mønstre og sammenhænge i data, som det menneskelige øje ikke umiddelbart ser. Det kræver ofte et ekstra kreativt og visuelt arbejde for at synligøre de værdifulde fund.

Data warehouse og ETL

De fleste business intelligence løsninger vil have et data warehouse som en central bestanddel. Data warehouse samler og strukturerer virksomhedens data i et miljø, hvor der er maskinkraft til at gennemføre beregninger uden, at det går ud over de operationelle processer.

For at tilvejebringe data til analyse anvendes en ETL-proces (Extract-Transform-Load). Denne automatiserede proces, integrerer og kvalitetssikrer data fra organisationens forskellige fagsystemer og fra andre relevante datakilder.

Data governance

Når data bliver et forretningskritisk aktiv for virksomheden, kræver det særskilte processer og administration, som fokuserer på datakvalitet og prioritering af datarelaterede indsatser.

Eksterne data

Eksterne data beriger virksomhedens billede af sig selv i forhold til omverdenen. Ved at kombinere interne data med eksterne skaber vi en forbedret model, som kan positionere og hjælpe til at træffe bedre beslutninger i strategiske og operationelle sammenhæng. Fx makro- og mikroøkonomisk data, der giver et økonomisk indblik i virksomhedens omverden, vejrdata, der kan hjælpe med at forudsige den kortsigtede produktefterspørgsel, sociale data, der giver input omkring forbrugeradfærd i målgruppen eller miljødata, der skaber viden om geografiske forhold.

Kontakt

Stine Fritsdal
Salg & Marketing Direktør
consulting.dk@visma.com
31 71 75 07

Visma Consulting A/S
Gærtorvet 1-5
1799 København V

Bliv kontaktet af os