Fire niveauer af værdi med BI

Segmentering

Segmentering handler om at identificere mønstre og strukturer i data, der bruges til at danne dataprofiler. Segmentering bruges til at skabe viden om, hvad der i data er essentielt for en opdeling af eksempelvis kunder.

 • Ud fra datadreven segmentering kan vi blandt andet hjælpe din forretning med at optimere jeres potentiale ved at:
 • Identificere og opdele eksempelvis jeres kundesegmenter eller markeder ud fra jeres data
 • Identificere ud fra data og matematisk modellering de ting, der kendetegner jeres kunder
 • Skabe indsigt i segmenternes udvikling over en given periode; den faktiske indsigt i jeres kunders adfærd
 • Finde alternative business cases og nye datadrevne forretningsmuligheder, samt udarbejde handlingsplaner
 • Skabe en datadreven analyse af jeres segmenter og mere målrettet fokus på de enkelte segmenter

Anormaliteter

Ved hjælp af anormalitetsberegninger kan der findes afvigelser i store datamængder, der ligger uden for den normale struktur af data. Beregningen anvendes til dybere indsigt i kunder, processer og de effektivitetspotentialer, der findes i en virksomhed ud fra data.

Vi vil ud fra anormalitetsberegninger kunne give din forretning mulighed for at:

 • Afklare systematiske udsving i forretningen ud fra jeres data
 • Få indsigt i afvigende kundeadfærd i jeres kundesegmenter
 • Identificere risikoelementer i jeres portefølje af data
 • Finde formodet snyd i forretningen og identificere potentielle kontrolelementer

Forudsigelser

Forudsigelser handler om at stille det mest sandsynlige forslag om fremtidige hændelser til understøttelse for datadrevne forretningsbeslutninger. Forudsigelser bruges også til estimering af fremtidige sammenhænge på et marked, eksempelvis effekten på antallet af solgte varer ved en fremtidig investering i produktforbedringer.

Vi kan blandt andet, ud fra forudsigelser, give jeres forretning forbedrede konkurrencefordele gennem:

 • Mere optimal lager- og produktionsplanlægning
 • Optimerede fremtidige salgsprognoser – estimering af den fremtidige efterspørgsel på jeres produkter
 • Optimering af kundetilfredsheden ved en forbedret og mere effektivt service
 • Mere pro-aktive beslutningsprocesser og first mover fordele

Intelligente løsninger

Intelligente løsninger bygger en agent på Machine Learning og AI, der er i stand til automatisk at navigere og træffe beslutninger under kontrollerede forhold ved læring ud fra data. Agenten lærer ved at få mere data og vil derigennem træffe bedre og bedre beslutninger. En intelligent løsning vil kunne give jeres forretning:

 • Overvågning af driftsmiljøer og automatisering af korrigerede handlinger
 • Dynamisk optimering af jeres beslutningsprocesser

Kontakt

Stine Fritsdal
Salg & Marketing Direktør
consulting.dk@visma.com
31 44 92 50

Visma Consulting A/S
Gærtorvet 1-5
1799 København V

Bliv kontaktet af os