Business Process Management

Visma tilbyder automatiseringer af dine forretningsprocesser, Business Process Management (BPM) med afsæt i K2. Vi bygger BPM-systemer, der kan afvikle forretningskritiske processer ved hjælp af, formularer, Workflow, data og rapporter. 

Business Process Management (BPM)

Der kan potentielt være mange fordele ved at anskaffe en BPM-løsning blandt andet i form af effektiviseringer og besparelser.

  

  • Sænke omkostningerne og øge kundetilfredsheden via selvbetjening og automatisering af forretningsprocesser
  • Tilbyder et rammeværktøj for procesoptimering sammenkædning af forretningsprocesser på tværs af afdelinger/enheder/parter
  • Reducerer behovet for ekspertressourcer

  

  • Tildele opgaver til de rette interne ressourcer og måle om kapaciteten er tilfredsstillende, og dermed identificere ”flaskehalse”
  • Dokumenterer, effektiviserer samt fastholder eksisterende processer
  • Sammenstiller data fra virksomhedens respektive fagsystemer og skaber et grundlag for effektive beslutninger 

BPM med K2

K2 er nyeste generation af standard Business Process Management løsninger, - et produkt som både tager hånd om processer og brugergrænseflader. K2’s produkter er kendetegnet ved at tilbyde dyb integration til Microsofts produkter, så som SharePoint og CRM og er underlagt Microsoft roadmap for fremtidige produkter.

Visma Consulting er strategisk partner med K2. Vi har valgt K2 som standard platform til etablering af løsninger omhandlende Workflow og selvbetjening.

For simple løsninger er K2 en no-code standardløsning, som består af K2 blackpearl og K2 smartforms. Blackpearl bruges til at integrere dine fagsystemer til sagsbehandling og til procesunderstøttelse. Smartforms benyttes til at præsentere data og modtage input fra brugere. Brugergrænsefladen opsættes i et grafisk baseret drag-and-drop udviklingsværktøj, men giver alligevel mulighed for komplekse og specialiserede brugergrænseflader uden at kode.

På baggrund af vores mangeårige erfaring med systemintegration, kan Visma tilbyde at integrere til virksomhedens øvrige fagsystemer i de tilfælde, hvor K2 ikke tilbyder en standardintegration. Vi kan også tilbyde understøttelse af mobile løsninger i samspil med K2.

Visma og K2 understøtter samarbejde på tværs af medicinalindustrien og Sundhedsstyrelsen i Norge

Legemiddelverket har i perioden 2011 til 2014 etableret en ny platform til sagsbehandling og samarbejde med eksterne aktører i medicinalindustrien, som er baseret på K2. Visma Consulting har haft ansvaret for omstillingsprojektet.

Læs hele casen

 

K2 og CRM

Visma hjælper dig med at integrere K2 til din MS Dynamics CRM løsning. K2 har out-of-the-box Microsoft Dynamics CRM integration, det gør det nemt at tilføje kundedata til dine formularer i K2. Det giver dig adgang til alle de oplysninger du har brug for at træffe beslutninger, på baggrund af fakta og udføre opgaver hurtigere. Med K2 og Microsoft CRM, er det muligt at bygge proces-drevet løsninger, der interagerer med dine kritiske kundedata. 

K2 til SharePoint

Visma hjælper dig med at integrere K2 SharePoint lokalt hos dig eller i skyen. Uanset om du har brug for simple arbejdsgange indenfor SharePoint, eller komplekse processer i K2, der udelukkende anvender SharePoint til at gemme dokumenter, så har vi mulighed for at tilbyde en løsning der dækker dit behov.

Workflows

Få styr på aktiviteter, regler og opgaverouting
Processerne opsættes grafisk i K2-designer og brugergrænseflader bygges ved drag-and-drop. K2 tilbyder som standard rig understøttelse af gængse workflowmønstre. Procesmotoren er designet til længevarende styrede processer, herunder også sekventiel og parallel opgavehåndtering, samt synkronisering af opgaver, der håndteres eksternt af 3. part. Funktionalitet til fristhåndtering, samt eskalering og delegering af ansvar er også blandt K2s kernefunktionalitet.

Rapporter

Få real-time indsigt i processerne
K2 giver mulighed for, at se status og fremdrift, samt måle effektiviteten i dine processer. Visma hjælper dig med at designe de rapporter, der bedst monitorerer din forretning. Produktionsdata såvel som procesdata lagres i MS SQL Server og kan via K2 Report Designer, samt SQL Server Reporting Services omdannes til rapporter.

Data

En sandhed fra flere kilder
Brug visuelle værktøjer, ikke kode og byg genanvendelige enheder, der bruger line-of-business og web-baserede data. K2 benytter SmartObjects til nem opsætning af datamodeller på grundlag af MS SQL Server. K2 indeholder standardintegrationer til fx SharePoint.

Carsten Foghmar
Team Manager
carsten.foghmar@visma.com
Telefon: +45 41 91 43 47

Visma Consulting
Vi har samlet udvikling af unikke it-løsninger i divisionen Visma Consulting A/S.
Læs mere om divisionen i Lyngby

Vi digitaliserer Danmark