Legemiddelverket

Ny platform til sagsbehandling og samarbejde med eksterne aktører hos den norske Sundhedsstyrelse

Digitalt samarbejde

Legemiddelverket er en styrelse under Ministeriet for Sundhed med ca. 250 ansatte. Alle lægemidler, der sælges på det norske marked skal udredes og godkendes af styrelsen for at sikre, at medicinen har dokumenteret effekt, sikkerhed og kvalitet.

Antallet af ansøgninger om markedsføringstilladelser er steget betragteligt i de senere år. Det har krævet store mængder af ressourcer i en ansøgningsproces, som indtil for nylig involverede paller af fysiske ansøgningspapirer. 

Modtagelse og bearbejdningen af ansøgningerne kræver hyppig kommunikation og samarbejde med en række eksterne aktører, først og fremmest med medicinalvirksomheder fra hele verden.

Som en konsekvens af det har Legemiddelverket iværksat en langsigtet satsning på udvikling af digitale løsninger.

Legemiddelverket har i perioden 2011 til 2014 etableret en ny platform til sagsbehandling og samarbejde med eksterne aktører i medicinalindustrien, som er baseret på K2. Visma Consulting har haft ansvaret for omstillingsprojektet.

Anvendte teknologier på projektet

SharePoint 2010/2013, K2 Blackpearl, SQL Server 2008 R2, Windows Communication Foundation, .NET 4.0 (C#), ASP.NET, JQuery, Ajax, Entity Framework, Reporting Services, Team Foundation Server.

Løsningen omfatter

  • Automatisk dokumenthåndtering
  • Elektronisk dokumenthåndtering
  • Workflow og automatisering af Legemiddelverkets interne arbejdsprocesser
  • Elektronisk samarbejde med eksterne aktører

De vigtigste mål for projektet har været

  • At blive en bedre samarbejdspartner for eksterne aktører, blandt andet igennem reduceret sagsbehandlingstid og mere forudsigelighed for medicinalindustrien
  • At løsningen bidrager til effektivisering af interne arbejdsprocesser
  • At bidrage til at Legemiddelverket udvikler sig til en moderne offentlig styrelse og en attraktiv arbejdsplads for de ansatte

Carsten Foghmar
Team Manager
carsten.foghmar@visma.com
Telefon: +45 41 91 43 47

Kontakt os

Vi har samlet BPM-ydelser i divisionen 
Visma Consulting A/S.  Kontakt os og hør,
hvordan I får fleksibel og professionel rådgivning
og hjælp til jeres it-projekter.

Vi digitaliserer Danmark