CRM

Få kvalificeret CRM-rådgivning, der sparer kostbare fejlinvesteringer og sikrer, at I kommer rigtigt i gang

Den rette digitale platform til jeres CRM-indsatser, gør det nemmere at fastholde effektive processer, opsamle strukturerede data, skabe overblik og opnå vedvarende resultater indenfor marketing, salg og service.

Vi går til hver eneste opgave med friske øjne. Vi analyserer forretningsgange, behov og tekniske muligheder, inden vi anbefaler en løsning.

Når omdrejningspunktet er kunder, medlemmer eller kontakter, bygger vi ofte løsningen på Microsoft Dynamics. En sådan løsning kan kaldes CRM eller XRM, men for os er den blot det bedste værktøj til en specifik kundes problemstilling.

Kontakt CRM-teamet

Organisationens omdrejningspunkt

Kunderelationen udgøres af en lang række forskellige kontaktpunkter, både i salg, i marketing og i leverancen af virksomhedens produkter og ydelser. Derfor bør der være en rød tråd i virksomhedens kundestrategi og en fælles platform for kundevendte processer og kunderelaterede data. Det gælder uanset om kunden er et medlem, en borger, en forbruger eller en virksomhed.

Mange virksomheder arbejder mere eller mindre struktureret med ”Customer Experience Management” – en disciplin, som kræver at alle virksomhedens enheder arbejder sammen for at skabe en ensartet og positiv kundeoplevelse.

Økonomi- og ERP-systemer er ofte udgangspunktet for håndtering af kundedata. Disse platforme tager udgangspunkt i de transaktionelle data – tilbud, ordrer, kontrakter og fakturaer. Kunden betragtes i systemet som en debitor.

Men kunderne forventer noget andet og mere. De forventer proaktivitet, individuel kommunikation og høj tilgængelighed – både før, under og efter projektet eller transaktionen.

I CRM-platformen er der yderligere fokus på de relationelle data, dvs. data vedrørende kontaktpunkterne til den enkelte kunde - kundens respons på aktiviteter, kundens præferencer og købsparathed samt kundens tilfredshed med ydelser og leverancer.

Sammen med de transaktionelle data fra ERP-systemet giver CRM-data mulighed for at danne et samlet billede af kunderelationen – både historisk og med mulighed for at forecaste fremtidig aktivitet og omsætning.

Populært sagt giver CRM-data mulighed for at navigere virksomheden ved at se ”ud af forruden”, i stedet for udelukkende at navigere via bakspejlet.

Hvad indgår i CRM?

Kunderelationen udgøres af kontaktpunkter i både marketing, salg og service. Alle tre områder kan understøttes i en fælles digital platform, som sikrer et fælles datagrundlag gennem hele virksomheden.

Marketing

Marketing har behov for kundedata for at kunne segmentere og målrette indsatserne mod de mest interessante nye kundeemner.

Marketing vil kommunikere effektivt og individuelt til eksisterende kunder på baggrund af kundens præferencer, købshistorik og adfærd.

Der er fortsat øget fokus på at kunne måle effekterne af marketings indsatser (RoMI).

Salg

Salgsafdelingen har behov for at kunne arbejde videre med kundeleads, som er genereret af marketing-indsatserne. Salgsmedarbejderne forventes at kunne tilføre yderligere kvalitet til det fælles datagrundlag gennem den personlige dialog med potentielle eller eksisterende kunder.

Salgsafdelingen forventes at bidrage til virksomhedens toplinje – samt ikke mindst at skabe en forudsigelighed i den fremtidige omsætning. En pålidelig pipeline er afgørende for de fleste organisationer.

Uanset om virksomheden skal disponere ift. håndteringen af fysiske varer eller menneskelige ressourcer og kompetencer til at møde kundernes efterspørgsel, så er forudsigeligheden af det fremtidige aktivitetsniveau afgørende for rentabiliteten. Det forudsætter en struktureret og faktabaseret salgsproces og et korrekt datagrundlag.

Service

Service- og leverance-afdelingen har ligeledes stor indflydelse på kundeoplevelsen og virksomhedens rentabilitet. En effektiv planlægning af leverancen af varer og serviceydelser kræver overblik over processer og data.

I mange virksomheder indgår mange delprocesser i en kundeleverance. Medarbejdere på kontoret, i call-centeret eller i felten forventes at kunne navigere på baggrund af real-time information og håndtere både planlagte opgaver og afvigelser på effektiv vis.

Det kræver en sammenhængende digital platform, som understøtter de forretningskritiske processer og giver medarbejderne det bedst mulige overblik over kontaktpunkterne med kunden.

Vi er mere end en leverandør for vores kunder.
Vi er en vigtig sparringspartner, som bidrager med at skabe værdi.

Vores CRM-ydelser

Vi kan indtræde i jeres CRM-projekt på forskellige stadier.

Vi foretrækker at deltage i den afklarende dialog omkring CRM’s betydning for virksomheden og tilrettelæggelsen af det organisatoriske forandringsprojekt. Vi deler gerne vores erfaringer og inddrager vores brede netværk af fagspecialister, instruktører, management- og proceskonsulenter hvor det er relevant.

Hvis I allerede er klar til at igangsætte et projekt omkring it-understøttelse af jeres CRM-strategi, bistår vi meget gerne med planlægning og gennemførelse af et implementeringsprojekt.

Vi hjælper jer til at få mest muligt ud af teknologien ift. de opstillede krav og ønsker fra organisationen. Vi udfordrer jer på jeres funktionelle krav og forsøger at finde frem til de løsningsmuligheder, som lettest lader sig implementere, lettest adopteres af brugerne og som er lettest at vedligeholde og tilpasse efterfølgende.

Hvis I har behov for løbende sparring og support efter implementering af CRM-strategien, så bistår vi gerne gennem en serviceaftale eller blot ad hoc opfølgning. Vi bistår også med uddannelse og værktøjer, så I selv bliver i stand til at vedligeholde og tilpasse løsningen løbende.

Målet er altid en vedvarende positiv forandring af jeres forretningsprocesser og realisering af de ønskede gevinster i jeres organisation.

Kontakt CRM-teamet

 

Teknologiplatform

I Danmark er Microsoft Dynamics 365 den hyppigst valgte it-platform til CRM-projekter i mellemstore og store organisationer. Vores erfaringer og løbende teknologianalyser bekræfter vores kunders valg af teknologi, hvorfor vi også anbefaler Microsofts CRM-platform.

Vores konsulenter er certificerede i at rådgive om og implementere Microsoft Dynamics 365, og vi er blandt Microsofts anerkendte implementeringspartnere.

Platformen understøtter alle dele af CRM-området, herunder salg, marketing og service. På udvalgte løsningsområder anbefaler vi anvendelsen af certificerede tredjepartsprodukter, som komplementerer Microsoft Dynamics 365.

Løsningen kan anvendes som en online service leveret af Microsoft. Den kan også installeres i jeres eget datacenter eller hos en lokal hosting-partner.

Microsoft Dynamics 365 fungerer også som platform, når vi etablerer ”xRM”-løsninger. Når ”Customer” erstattes med ”x” (anything), er systemet velegnet som udgangspunkt for andre typer af forretningsløsninger, som understøtter centrale processer.

Det kan f.eks. være HR-systemer, flådestyring, projektstyring, leverandørstyring, asset management, risk management etc. Her bidrager standardplatformen med en kendt brugerflade, datamodel og rettighedsstyring. Den har også fleksible programmerings-snitflader, standard-integrationer til bl.a. Outlook, SharePoint og webportaler, mobil adgang via smart phones og tablets samt dashboards og business intelligence features.

Vi anvender cookies til at indsamle information om din aktivitet på vores hjemmeside. Kombineret med data, du har oplyst os, skaber vi en profil, så vi kan vise dig indhold, der er tilpasset dine interesser. Når du accepterer, giver du os lov til at indsamle og behandle dine persondata som beskrevet her.

Se, hvilke cookies der gemmes, når du bruger siden og hvordan du ændrer dine præferencer i vores cookiepolitik.