Field service

CRM for medarbejdere i felten

Field Service handler om at skabe et overblik og at give mulighed for samarbejde på tværs af myndigheden og på tværs af de eksisterende systemer. Løsningstypen gør arbejdet i felten mere effektiv og kundecentreret.

Mobile medarbejdere kan nemt kommunikere med ”baglandet” i form af afsluttede rapporter, statusopdateringer, m.m. for at sikre en effektiv videre behandling samt yderligere planlægning og koordinering.

Der er brug for de rigtige data, for at kunne planlægge, prioritere, udføre og dokumentere opgaver korrekt. Opgaverne kan fx være at feje sne i prioriteret rækkefølge, at inspicere køkkenet i en restaurant eller at bringe telemedicinsk udstyr hjem til en borger og uddanne denne i brugen.

Kontakt os

Udfordringen i den offentlige sektor

I mange år har den kommunale, regionale og statslige service haft kørende medarbejdere til at yde service til og tilsyn med borgere, virksomheder, miljøet, veje, parker, m.m. Opgaver og interaktioner har været styret af lovgivning og servicebehov, og har været understøttet digitalt af løsninger, der er bygget specifikt til det enkelte formål. Derfor har den gennemsnitlige myndighed op til flere hundrede it-systemer, som borgere og medarbejdere skal navigere rundt i.

Vores veje, parker, skoler, svømmehaller m.m. serviceres og vedligeholdes af offentlige medarbejdere i felten. Flere af disse områder er endda udliciteret til private aktører med egne systemer.

Hvert system, proces og service fungerer i sin egen kontekst. De har alle egne krav til data, kvalitet, overblik og styring. I enkelte tilfælde deles data mellem systemerne. I andre tilfælde er der lavet integrationer mellem systemer, fx Digital Post og NemId.

Alt dette har fungeret i mange år, men nu er kravene til ét samlet overblik over alle data, relationer, historik, involverede personer og forvaltninger så store, at de nuværende systemer og processer ikke kan indfri dem.

Alle involverede vil have et overblik med kunden i centrum.

Kender du det?

"Mine borgere forventer brugervenlig adgang via mobiltelefon til mine systemer, men det kan jeg ikke give dem i dag"

"Jeg vil gerne gøre det muligt at arbejde på tværsog dele data i min organisation, men systemerne tillader det ikke i dag"

"Jeg har svært ved at forudsige udviklingen og reagere på baggrund af mine borgeres behov"

"Der er stigende krav til offentlig service, men budgettet er ikke ændret til at understøtte dem"

Field service løser udfordringen

Field service skaber rammerne for øget kundeservice og højere produktivitet. Løsningstypen giver overblik og indblik, sammenhængende data og bedre mulighed for at yde en korrekt og god service i felten.

Field service kombinerer en kundecentreret tankegang med tværgående samarbejde. Løsningstypen understøtter planlægning, udførelse og sagsbehandling i forbindelse med tilsyn og servicebesøg.

Kontakt os

Rådgivning giver den bedste løsning

Visma kan løfte din organisation til næste niveau af overblik og effektivitet. Vi leverer både rådgivning, konfiguration og implementering.

Vi understøtter offentlig field service ved at kombinere kortsigtede konkrete gevinster, langsigtet strategi og en fremtidssikret standardplatform.