Erhvervsstyrelsen

Visma har leveret et centralt register til Erhvervsstyrelsen, som understøtter registrering af udvidet næringsbrev for personer og virksomheder.

Hurtig og nem registrering nedbringer sagsbehandlingstiden

Erhvervsstyrelsen kan med Næringsbasen tilbyde hurtig og nem registrering for virksomhederne. Ventetiden på behandling af ansøgning om Næringsbrev er blevet markant forkortet, hvilket betyder, at virksomhederne ikke længere skal vente lang tid på at få svar, om de er godkendt eller ej.

Samtidig sikrer løsningen, at virksomhederne lever op til lovgivningen der er på området. De overtrædelser der sker, bliver registreret i systemet til nem sagsbehandling og kontrol.

Løsningen bidrager også til, at virksomhederne kender den lovgivning, der er på området.

Erhvervsstyrelsen har med løsningen opnået en række fordele

Næringsbasen dækker alle fødevarevirksomheder (eksempelvis restauranter, fødevarebutikker, cateringvirksomheder og fødevareengrosvirksomheder), der skal være registreret, for lovligt at kunne drive deres virksomhed.
Med Næringsbasen har Erhvervsstyrelsen opnået følgende fordele:

  • Nem og hurtig registrering af fødevarevirksomheder.
  • Understøttelse af den komplekse lovgivning der gælder på området.
  • Lettet administrationsbyrden og sagsbehandlingstiden er nedbragt.

  

Selvbetjeningsløsningen understøtter kompleks lovgivning

Næringsbasen understøtter en kompleks lovgivning og selvbetjeningsmodulerne ligger tilgængeligt for virksomhederne på Virk.dk. Der er blandt andet selvbetjening til at registrere sig som fødevarevirksomhed, med alle påkrævede oplysninger.

Der er også mulighed for at tage en foreløbig test af, om man kan gennemføre Næringsprøven, som er nødvendigt for at få næringsbevis, hvis man som virksomhedsejer ikke har en fødevarerelateret uddannelse. Efter optagelse i registreret fører de tilsynsførende myndigheder løbende kontrol med virksomhederne.

Tilsyn kan afdække overtrædelser, som skal udbedres. Manglende udbedring kan i yderste konsekvens lede til bøder og fradømmelse af næringsbrevet. Status på verserende sager gemmes desuden i registeret, der på denne måde håndterer en del af sagsbehandlingen af overtrædelserne.

 

Løsningen er bygget op omkring en moderne serviceorienteret flerlagsarkitektur med løst koblede komponenter. Store dele af løsningen integrerer med andre løsninger i Styrelsen. Eksempler på integrationer er CVR, CPR, Vejregister og styrelsens ESDH-løsning.

Næringsbasen tager sig herudover af dannelsen af faktureringsgrundlaget for opkrævning af registreringsgebyr, som automatisk videresendes til Navision Stat til fakturering. Adgangskontrollen sker via Virk.dk, digital signatur (OCES certifikater) og nemID.

Brugervenlige løsninger

Vi har samlet udviklingen af brugervenlige selvbetjeningsløsninger i divisionen Visma Consulting A/S. Kontakt os, og hør hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed.


Esben

Esben Emborg
Head of User Experience
esben.emborg@visma.com
31 58 80 33

Vi digitaliserer Danmark