Nordisk virksomhed investerer i at fastholde arbejdspladser i Danmark

Videnstunge arbejdsopgaver bliver i stigende grad outsourcet til lavtlønslande. Derfor er innovation og høj faglighed stadig vigtigere konkurrenceparametre for virksomheder. Det ved man hos Visma, der i disse år satser stærkt på at klæde medarbejderne på til fremtidens udfordringer.

Faglig og personlig udvikling var på dagsordenen, da it-konsulentvirksomheden Visma holdt intern fagkonference for sine 140 medarbejdere. Det er en betydelig investering at tage samtlige medarbejdere ud af produktion i halvanden dag og samtidig afholde et event af høj kvalitet med internationale oplægsholdere.

Ikke desto mindre mener virksomhedens ledelse, at det er dét, der skal til for at realisere en strategi om at kende kundernes forretning og interne forhold på et niveau, der ikke kan outsources.

"Den type arrangementer er en del af en større indsats for at holde vores medarbejdere ajour med teknologiens udvikling og tendenser, så vi kan levere de bedste løsninger for vores kunder," siger administrerende direktør Carsten Boje-Møller.

Faglig inspiration og nye tendenser

Til Fagdag 2014 havde Visma hyret en række eksterne oplægsholdere fra ind- og udland til at berige medarbejderne. Fagkonferencen havde tre spor med ny og spændende viden inden for IT, teknologi og forandringsledelse.

"Med fagdagene ønsker vi at skabe et udviklingsmiljø, der understøtter ideudvikling og innovation og ikke mindst en positiv virksomhedskultur. Arrangementet betyder, at kundeopgaverne er sat på pause halvanden dag, men det opvejes af medarbejdernes faglige og personlige kompetenceudvikling. Det er vigtigt for os at understøtte engagementet hos de ansatte og dynamikken i virksomheden" siger Carsten Boje-Møller

Blandt talerne var Louise Opprud Jacobsen fra InnovationLab, der fortalte om innovation og ny teknologi med erfaring fra Google, Pixar og Facebook. Hun fokuserede på den hastige og fascinerende udvikling inden for 3D-printere, førerløse biler og droner.

Visma planlægger at løfte fagkonferencen til et internationalt niveau i 2015 med deltagelse fra deres nordiske søstervirksomheder.

Direktør for Teknologi & Viden Finn Uldum og HR Project Manager Sabrina Hansen, der var ansvarlige for planlægning og koordinering af arrangementet. 

Med fagdagene ønsker vi at skabe et udviklingsmiljø, der understøtter ideudvikling og innovation og ikke mindst en positiv virksomhedskultur, siger adm. direktør Carsten Boje Møller.

Fagdagene er et initiativ, som Visma startede i 2013 som del af virksomhedens strategi om at sikre medarbejderne kompetencer og kvalifikationer til at klare sig i  et stadigt mere konkurrencepræget marked. 

Yderligere information