Folketinget

Talegenkendelsessystemet Edixi sikrer, at redigerede referater af taler i Folketingssalen kan offentliggøres hurtigere end tidligere

Optimerede arbejdsgange

Folketinget har omkring 20 referenter i afdelingen Folketingstidende, der arbejder med referater fra debatten i Folketingssalen. Visma har leveret et talegenkendelsessystem til Folketinget, hvilket har ændret arbejdsprocesserne radikalt.

  • De manuelle arbejdsgange med at lave referater er blevet lettet
  • Funktionaliteten er blevet øget og arbejdsgangene optimeret
  • Stor tidsbesparelse på offentliggørelse af referaterne

Optimal udnyttelse af ressourcer

Folketinget ønskede med det nye tale-til-tekst system at sikre den fortsatte produktion af referater af Folketingets forhandlinger, at kunne fastholde de rigtige medarbejdere og at bruge ressourcerne optimalt.

Desuden var formålet at forbedre kvaliteten af den service, der ydes til brugerne i Folketinget, ved at erstatte det hidtidige, uredigerede interne referat med et redigeret referat. Samtidig skulle borgerne have en bedre service ved hurtigere at få adgang til referater fra Folketingssalen end hidtil.

Løsningens funktionalitet

Visma lavede en analyse af arbejdsgangene, så den samlede løsning bedst muligt opfyldte behovet hos referenterne. Ud over tale-til-tekst modulet indgår også et modul, hvor referenterne vælger arbejdssekvenser med et antal taler, og et modul, der bruges til at tidsstemple talerne – noget der også kan bruges i forbindelse med video on demand.

Op til 20 referenter kan arbejde samtidig i systemet, hver med deres del af talerne. Der er indbygget adgang til ordbøger og andre opslagsværker for at gøre arbejdet lettere for referenterne. Systemet indeholder også et statistikmodul til opsamling af data om talegenkendelsen og arbejdet med referaterne.

Vi nåede målet

"Vi havde et ønske om at publicere redigerede referater fra møder i Folketingssalen hurtigere, end vi havde gjort tidligere, og det kan ske med det nye system. Vi har en målsætning om, at referatet af 75 % af møderne er færdigt senest arbejdsdagen efter, at mødet i Folketingssalen er holdt."

Per Anker
Vicedirektør i Folketinget

Tæt samarbejde med brugerne

Undervejs i projektet har brugerne af systemet været meget tæt involveret i processen sammen med brugergrænsefladeeksperter og udviklere fra Visma for at være med til at sikre, at systemet er så optimalt at bruge som muligt. Brugerne har lagt vægt på faktorer som hastighed, overskuelighed, genvejstaster, logiske arbejdsgange og meget mere. Projektmedarbejderne startede derfor også med at udvikle prototyper på papir for sammen med brugerne at opnå enighed om brugergrænsefladens opbygning.

Resultatet er blevet nogle meget optimerede skærmbilleder, som indeholder præcis den funktionalitet, som brugerne har efterspurgt. Projektet har fulgt en traditionel proces med kravafklaring og løsningsbeskrivelse, design af brugergrænseflade og udvikling. Derudover har der været fremvisninger, test og installation. Samtlige referenter har fået uddannelse i det nye system.

Mange integrationer

Edixi består af en række moduler, der er tæt integreret. Derudover er der integration til en række af Folketingets andre systemer – både for at hente og aflevere data. Folketinget har en strategi om at benytte Microsoft BizTalk til systemintegrationer. Edixi benytter derfor BizTalk, og projektet har været det første større projekt, hvor BizTalk er implementeret i Folketinget.Ved udviklingen af Edixi blev det sikret, at der kan ske integration mellem lyd og billeder gennem opsplitning/tidsstempling af hændelserne i Folketingssalen til brug for video on demand.

Skræddersyet it-udvikling

Vi har samlet udvikling af unikke it-løsninger i divisionen Visma Consulting A/S. Kontakt os, og hør hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed.

Allan Lundgaard Hamilton
Salgsdirektør
allan.lundgaard.hamilton@visma.com
Telefon 23 37 36 57

Vi digitaliserer Danmark