Bedre fremtid

Vi har udviklet et logistiksystem til at effektivisere modtagelsen af flygtninge i Norge.