GDPR rådgivning

Lever du op til kravene i EU's persondataforordning?

GDPR handler om at få styr på data og processerne omkring data. Vi hjælper med at kortlægge din virksomheds data og få etableret og dokumenteret processerne.

Visma kortlægger dine data og GDPR-roller

Kortlægningen afslører, om din virksomhed har underleverandører eller om du selv er underleverandør. Vi hjælper med at formulere en databehandleraftale, der overholder datatilsynets retningslinjer, hvis en databehandleraftale er påkrævet.

Har du data, der behandles i lande udenfor EU/EØS - det vil typisk være i USA - er der særlige krav, du skal leve op til. Vi guider dig igennem, så du kan leve op til dem alle.

Det er et krav i GDPR, at kortlægge de formål, som virksomheden har med behandling af data. I GDPR er det beskrevet hvilke formål, du må benytte databehandling til at opfylde.

Risikoanalyse og Data Privacy Impact Assessments (DPIA)

Der skal altid laves en alm. risikoanalyse af behandlingen af data. Det er nødvendigt for at kunne vurdere, om behandlingen af data er sikker nok i forhold til at beskytte data. Behandler du personfølsomme data, skal der laves en særskilt analyse af konsekvenser for privatlivets fred set fra den registreredes synspunkt (på engelsk DPIA). Det er en særskilt risikoanalyse, der er beskrevet i persondataforordningen. Alt det hjælper vi dig også med.

Vi definerer og dokumenterer GDPR-processer

GDPR foreskriver, at du skal beskytte data og de registreredes rettigheder, og at du kan dokumentere, hvordan du gør det. I samarbejde med dig definerer og dokumenterer vi alle de processer, som er nødvendige for at kunne efterleve persondataforordningen.

Kontakt os

Louis Hertz
Data- og sikkerhedschef
louis.hertz@visma.com
41 91 43 74

... eller lad os kontakte dig