It-løsninger til Liv & Pension

Visma har mere end 550 mandeårs erfaring med Liv & Pension

Inden for liv & pension har Visma en afdeling med mere end 550 mandeårs erfaring. Vi kender de særlige krav og behov, der gør sig gældende i jeres branche.

Vi sørger for, at jeres it-systemer til hver en tid lever op til lovkrav og udviklingen på området.

Ved at trække på vores kompetencer i stedet for at have dem internt i organisationen, har I altid adgang til den nyeste og mest specialiserede viden.

Blandt vores kunder er PFA, Danica, Nordea, Sampension, SEB, Skandia, AP Pension, PenSam, Nyegaard, Danske Pensionsmæglere, Seren, Ensure, RTM, PLI, Tryg, BEDSTpension, FG, Mercer, Aon og Willis.

Typiske brancheudfordringer

Lovgivning

Inden for liv- og pensionsbranchen er der en lang række specifikke love og regler, I skal overholde i forhold til de produkter, I tilbyder jeres kunder og reglerne ændrer sig løbende.

Kunderelationer

Jeres kunder forventer højere og højere grad af service og rådgivning, og I må i stigende grad fokusere på at tiltrække, fastholde og udvide kundekredsen.

Omkostninger

Kunderne holder øje med administrationsomkost-ningerne, og kan I holde omkostningerne nede, kan I bedre tiltrække og fastholde kunder.

Konsolidering

Både pensionskasser og pensionsselskaber har fokus på, hvordan de kan konsolidere og eksempelvis få gavn af stordriftsfordele. Konsolidering er ofte et effektivt middel til at holde udgifterne nede og få mulighed for at tilbyde policer til mere fordelagtige priser, men hvordan konsoliderer I bedst muligt?

Vi har indgående branchekendskab og specifikke løsninger til Liv & Pensionsbranchen

Vi kan rådgive jer

Det kan virke åbenlyst at sige, at it-løsningerne skal understøtte forretningen, men ikke desto mindre er det noget, der kræver utrolig stort fokus, hvis det for alvor skal lykkes i praksis. Det fokus har vi hos Visma, hvor vi både har forsikringsuddannede og it-uddannede medarbejdere.

Visma er den it-konsulentvirksomhed i Danmark, der har flest dedikerede medarbejdere inden for liv- og pensionsbranchen. Det kommer jer til gode, fordi vi samlet har mere end 550 mandeårs erfaring lige netop med jeres branche og samtidig har forskellige spidskompetencer.

Med Visma ved jeres side har I en partner, der løbende holder sig orienteret om, hvilke lovgivningsmæssige ændringer der sker, og hvilken betydning de har for jeres forretning. Vi ved for eksempel, hvordan Solvens II-direktivet får betydning for jer, og hvad der skal til for at være compliant i jeres branche. Vi ved også, hvilke krav Finanstilsynet stiller til jeres data, og hvordan I er sikre på at leve op til disse krav.

I møder med andre ord ikke bare it-rådgivere men også forretningsrådgivere, der har øje for, hvordan it-løsninger og it-arkitektur understøtter jeres dagligdag og let tilpasses, efterhånden som jeres hverdag ændrer sig.

Pension Broker

Pension Broker er en løsning til digitalt samarbejde mellem pensionsselskaber og pensionsrådgivere. Løsningen understøtter straight through processing, så I slipper for mange manuelle arbejdsgange og holder administrationsomkostningerne nede. For eksempel foregår indmeldelse til standard, nytegninger og ændringer digitalt, så I ikke skal bruge tid og ressourcer på genindtastninger.

Læs mere om Pension Broker

Visma Consulting

Vi har samlet kompetencer inden for liv og pensionsbranchen i enheden Visma Consulting. Vi kender de særlige krav og behov, der gør sig gældende i jeres branche, og vi sørger for, at jeres it-systemer til hver en tid lever op til lovkrav og udviklingen på området.

Kontakt os og hør, hvordan I får fleksibel og professionel rådgivning og hjælp til jeres it-projekter.

Kontakt

Visma Consulting A/S

København
Gærtorvet 1-5
1799 København V

Aarhus
Mariane Thomsens Gade 2F
8000 Aarhus C
Telefon: 87 34 44 54

Send os en mail: consulting.dk@visma.com

Bliv kontaktet af os